Category: Konu Anlatımlar

7. Sınıf Türkçe Ders Notları

Adnan Baran ÖNER tarafından hazırlanan 7. sınıf Türkçe ders notlarıdır. 50 sayfalık doküman içinde 7. sınıf konuları kısa ve etkili şekilde anlatılmıştır. Konular: Fiiller, zarflar, ek-fiiller, anlam bilgisi, metin türleri, yazım ve noktalama kuralları, söz sanatları ve şiir bilgisi.

8. Sınıf Türkçe Ders Notları

Adnan Baran ÖNER tarafından hazırlanan 8. sınıf Türkçe ders notları dokümanıdır. Görsel olarak oldukça düzenli şekilde hazırlanmıştır. Toplam 63 sayfadır. İçerisinde 8. sınıfın tüm konuları mevcuttur. Konular: Fiilimsiler, cümlenin ögeleri, cümle türleri, fiilde çatı, anlatım bozuklukları, anlam bilgisi, metin türleri, yazım ve noktalama kuralları.

Anlam Bilgisi Ders Notları

Sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlam konularından 84 sayfalık ders notudur. İçerisinde hem konu anlatımı hem de etkinlikler vardır. Konu anlatımların sonunda testler de mevcuttur. Kelimede anlam konusundan 150 soru, cümlede anlam konusundan 300 soru, paragrafta anlam konusundan 161 soruluk test vardır. Testlerin cevap anahtarı mevcuttur.

Cümlede Vurgu Konu Anlatımı (8. Sınıf)

  Fiil cümlelerinde vurgu yüklemden bir önceki ögededir. İsim cümlelerinde ise yüklemdedir.   Ad cümlesinde vurgu yüklemin üzerindedir.   Şartlı cümlede vurgu şart ifadesindedir.

Cümlenin Ögeleri Konu Anlatımı (8. Sınıf)

Öge Nedir? Cümleyi oluşturan kelime ve kelime gruplarının cümle içindeki görevlerine öge denir. Ögeleri bulurken aşağıdaki hususlara dikkat etmemiz gerekir: Söz grupları isim ve sıfat tamlamaları, deyimler, ikilemeler, birleşik fiiller, söz grupları kesinlikle birbirinden ayrılmamalıdır. Ögeler bulunurken mutlaka önce yüklem hemen peşinden özne bulunmalıdır. Diğer ögeleri bulmak için mutlaka yükleme soru sorulmalıdır. Ögeleri bulurken kimin …

Devamını Gör