Şiir Bilgisi Notları

Şiir bilgisi konusunu özetleyen 16 sayfalık bir doküman paylaşıyoruz. Doküman içinde şu konular mevcuttur.

  • Şiir ve zihniyet
  • Şiirde ahenk (ses ve ritim)
  • Uyak (kafiye) türleri
  • Uyak düzeni(kafiye örgüsü)
  • Şiir dili
  • İmge
  • Söz sanatları
  • Nazım şekilleri (nazım biçimleri)
  • Şiir ve gelenek

[button-red url=”https://www.turkceci.net/wp-content/uploads/2018/03/%C5%9E%C4%B0%C4%B0R-B%C4%B0LG%C4%B0S%C4%B0.pdf” target=”” position=”center”]Şiir Bilgisi Dosyasını İndir[/button-red]