Category: Konu Anlatımlar

Haz 26

Paragrafta Anlam Konu Anlatımı

Paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. Yani paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler. Tek bir düşünce etrafında oluştuğundan kendi içinde bir bütünlük gösterir; kendinden önceki ya da sonraki paragraflara bir bağlılık göstermez. Bu konudaki sorular paragrafın değişik özellikleriyle ilgilidir. Genellikle paragrafın ana …

Continue reading

Haz 26

Cümlede Anlam Konu Anlatımı

Cümle, yargı bildiren sözcük ya da söz öbeğidir. Bir sözün yargı bildirmesi, şahıs ve kip bildirecek biçimde çekimlenmesine bağlıdır. Bu özelliği gösteren tek bir sözcük cümle olabileceği gibi, birbirini tamamlayan birçok sözcük de cümle özelliği gösterebilir. Bu açıdan, “Çalışıyorum.” sözcüğü, “Çalışkanım.” sözcüğü de cümledir. “Yarınki sınava hazırlanıyorum.” da cümledir. Tanım cümleleri “Bu nedir?” sorusuna cevap …

Continue reading

Haz 24

Kelimede Anlam Konu Anlatımı

Anlamı olan en küçük ses birliğine sözcük denir. Sözcükler cümleyi oluşturan unsurlardır. Sözcükler kendi başlarına anlamlı olmakla birlikte cümlede de anlam kazanır ve bu nedenle de değişik anlamlarda kullanılabilir. Şimdi bu anlamları görelim. GERÇEK ANLAMLI SÖZCÜKLER Bir sözcüğün cümle içinde kullanılmadan tek başınayken kazandığı anlama gerçek anlam denir. Sözcük cümlede kullanıldığında tek başınayken kazandığı anlamı cümlede …

Continue reading