Cümlede Anlam (1) – Kırmızı Test Serisi

Test Adı: 02- Cümlede Anlam

Soru Yazarları: Bekir ÜNVER, Kubilay ORAL, Bülent AVCI

Proje&Dizgi: Kubilay ORAL, Turkceci.Net

Örnek Soru Kökleri:

  • Bu parçada altı çizili cümleyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilgisi kurulmuştur?
  • Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşul” söz konusudur?
  • Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatıma başvurulmuştur?

Test Görüntüsü:

Cevap Anahtarını Gör
1-C 2-C 3-A 4-B 5-A 6-A 7-D 8-B 9-D

Kimler Neler Demiş?

avatar
Resim ya da fotoğraf ekleyiniz.
 
 
 
 
 
Video ya da ses ekleyiniz.
 
 
 
 
 
Doküman ekleyiniz.
 
 
 
 
 
  Abonelik  
Bildir