Yönetim Süreçleri Ders Notları

Yönetim süreçleri ile alakalı sunumdur. Üniversitede sunum yapmak için hazırlamıştım.