Yazım ve Noktalama Testi 3

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımıyla ilgili hata yapılmıştır?

A) Yemekteki çorbayı beğenmedim.

B) Seninkiler bana bol geldi biraz.

C) Bulaşıklar yıkandı ama masada ki unutulmuş.

D) Mutlu olmayı kim istemez ki!

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Doğum gününü 15 martta kutlayacakmış.

B) Söylediklerine kendisi de inanamıyor.

C) OKS’de başarılı olmayı hedefliyor.

D) Hafta sonu Sinop’a gidecekler.

3. Aşağıdakilerden hangisi “de” bağlacının yazımı ile ilgili hata yapılmıştır?

A) Buraya kadar gelip de ona uğramamak olmaz.

B) Sen de çok oldun artık!

C) Gençliğimizle birlikte umutlarımız da uçup gitti.

D) Fen kitabını okul da unutmuş.

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Meyve veren ağacı taşlarlar.

B) Onun seçkin bir kişi olduğunu biliyordum.

C) Kardeşçe yaşanan bir dünya kuralım.

D) Bence onlara karşı daha yumuşak olmalısın.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “mi” nin yazımı ile ilgili hata yapılmıştır?

A) O da bizimle gelecek mi?

B) Onunla sık sık görüşüyormusunuz?

C)Gördün mü şimdi yaptığını!

D) Konuşmaya başladı mı susmaz.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarihlerin yazımıyla ilgili bir hata yapılmıştır?

A) 1986’nın Mart ayında başladı göreve.

B) Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edildi.

C) Önümüzdeki hafta, salı günü onu görmeye gidelim.

D) Oğlum Aralık ayının soğuk bir gününde doğdu.

7. Hangi cümlenin sonundaki noktalama işareti yanlış konulmuştur?

A) Seni gördüğüme o kadar sevindim ki…

B) Sakın ona dokunma!

C) Bir de karşımda onu görmeyeyim mi?

D) Gazetedeki ilanı ben de görmüştüm.

8. Aşağıdakilerden hangisinde kısaltmalarının yazımı ile ilgili bir hata yapılmıştır?

A)TV’da B) TRT’ye

C)ODTÜ’ye D) PTT’de

9. Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı doğrudur?

A) Türkiye cumhuriyeti

B) Mehmet Akif Ersoy

C) Doğu anadolu

D) Kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti

10. Aşağıdakilerden hangisinde bir imlâ hatası yapılmamıştır?

A) “Suç ve ceza” romanını okudun mu?

B) Nasrettin hoca, Türk tarihinin önemli isim-lerindedir.

C) Ziraat Bankası’nda işlerim vardı.

D) Tatilde Van gölüne de uğrayacağız.

11. “Dünya, Güneş ve Ay sözcükleri, gezegen anlamıyla (coğrafi terim) kullanılırsa büyük harfle, mecaz anlamda kullanılırsa küçük harfle başlar.”

Aşağıdakilerden hangisinde bununla ilgili yazım yanlışı yapılmıştır?

A) iyi not alınca dünyalar benim oldu.

B) Bilim adamları güneşteki patlamaları inceliyor.

C) Dünya, Güneş’in uydusudur, Ay da Dün-ya’nın.

D) Başımda dünya kadar iş var.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Siz yaptıklarınızla mı övünüyorsunuz?

B) Köşeyi tam dönmüştü ki yakalandı.

C) Onlar azim ve iradeleri ile kazandılar.

D) Bu akşam Okan beylerle sahilde dolaştık.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili imlâ yanlışı yapılmıştır?

A) 23 nisan 1920’de TBMM açıldı.

B) Ömer Seyfettin’in “Kaşağı” isimli hikâyesini okudum.

C) Ablam, Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyor.

D) Geçen hafta Topkapı Sarayı’nı gezdik.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük yanlış yazılmıştır?

A) Bu sabah gökyüzü pırıl pırıldı.

B) Yola akşamüstü çıkacağız.

C) Bursa’ya gidince Ulu Dağ’a çıkmadan olmaz.

D) Bu kadar da boşboğaz olma artık.

15. Aşağıdaki birleşik fiillerden hangisi bitişik yazılmaz?

A) Kahrolmak

B) Hastaolmak

C) Hissetmek

D) Zannetmek

16. “Bu yıl yaz tatilinde doğu Karadeniz’e gideceğiz.” cümlesindeki imlâ hatasını gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) “yaz” sözcüğü büyük harfle başlamalı.

B) “yaz” ve “tatil” sözcükleri bitişik yazılmalı.

C) “Karadeniz” sözcüğü küçük harfle başlamalı.

D) “doğu” sözcüğü büyük harfle başlamalı.

17. Aşağıdakilerden hangisinde “de” ayrı yazılmalıydı?

A) Beni arasada dönmem artık.

B) Dün geceyi arkadaşlarımda geçirdim.

C) Dışarıdaki rüzgâr korkutuyor beni.

D) Kitabım arkadaşımda kalmış.

18. Aşağıdakilerden hangisinde ünlü daralması kuralına uyulmadığı için yazım hatası yapılmıştır?

A) Söylediklerini anlamıyorum.

B) Elindeki simitten kimseye vermiyordu.

C) Babam istemediği için artık bize gelemi-yecek.

D) Param yetmediği için ondan alamıyorum.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Sen de mi gelmiyorsun?

B) Kitaplarım sen de mi?

C) Sen de mi bana inanmadın?

D) Engin dün sende mi kaldı?

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Yaptığın rezilliği duymuyan kalmadı.

B) Tere yağı, sıcak ekmeye sürüp yiyeceksin.

C) Artık herkes seni mi destekliyor?

D) Sabırımı taşırmaya başladın.

Cevaplar: 1.C 2.A 3.D 4.C 5.B 6.D 7.C 8.A 9.B 10.C 11.B 12.D 13.A 14.C 15.B 16.D 17.A 18.C 19.B 20.C

 • Yazının Bağlantısı: Yazım ve Noktalama Testi 3
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Yazım ve Noktalama Testi 3
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü