Uygun Materyalle Ders Anlatmanın Öğrenme Üzerindeki Olumlu Etkileri

Öğrencilerin derslerinde başarılı olabilmeleri ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşebilmesi için öğretmenlerin konuları anlatmadan önce bir ön çalışma yapmaları gerekmektedir. Bu ön çalışmada anlatılacak konuların görsel, işitsel ve duyusal açıdan nasıl anlatılacağı üzerinde materyal araştırması ve çalışması yapılmalıdır. Bu konuda öğretmenlerin yararlanacakları teknolojiler bulunmaktadır. Özellikle günümüz teknolojilerinin yerinde kullanılması öğrenme üzerinde olumlu etkiler oluşturmaktadır. Materyal kullanımı ile öğrencinin ilgisini çekmek daha kolay olmakta ve öğrencinin öğrenme konusundaki motivasyonu artmaktadır. Öğretimde kullanılan araç-gereçler klasik ve modern araçlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Klasik araçlar olarak gösteri tahtaları, basılı materyaller, afiş-haritalar söylenebilir. Modern araç gereçlere örnek ise film şeritleri, grafik materyalleri, televizyon ve video, slaytlar, projeksiyon, tepegöz projektörleri sayılabilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile modern materyallar de her geçen gün artmaktadır.

Anlatılan konuya uygun seçilen materyaller her öğrenci tipine hitap edebilecek materyaller olduğu için sınıfın tümünün öğrenmesini gerçekleştirme hedefi ile bu dersler anlatılmaktadır. Uygun materyaller konu anlatılmasında gerçekleştirilmesi istenen hedefler şunlardır:

 • Bu materyallerle çoklu öğrenme sağlanabilmektedir.
 • Bu materyaller hatırlamayı kolaylaştırır.
 • Dikkat çekerler.
 • Öğretmenin dersi işleme süresinde tasarruf sağlar.
 • Karmaşık içerikleri kolaylaştırır.
 • Materyallerin tekrar tekrar kullanılabilmesi tekrar ile öğrenmeyi sağlar.
 • Eğitim konusunda maliyetin düşmesini sağlar.
 • Öğrencilerin öğrenme konusundaki bireysel ihtiyaçlarını giderir.
 • Öğrencinin derse daha aktif şekilde katılmasını sağlar.
 • Öğrenilecek konularda ve araç-gereçte zenginlik sağlar.
 • Öğrencinin derse motivasyonunu sağlar.
Filtreleme Seçenekleri
 • Sınıf Seçiniz

 • İçerik Türü Seçiniz

 • Sınav Türü Seçiniz

Ana Menü