Türkçe Paragraf Testi – 4

1. (I) İki-üç yaş arasındaki çocuklar, yetişkinler üzerindeki güçlerini keşfetmeye ve bunu sık sık denemeye eğilimlidirler. (II) Görülen odur ki annelerle babaların, çocuğun her istediğini yerine getirme konusundaki duyarlıkları, çocukların bu özelliklerini pekiştirmektedir. (III) Her çocuk böyle bir dönemden geçer. (IV) Bu yaştaki çocuklar, akıllarından geçen her şeyi isterler. (V) Bu nedenle birtakım sınırların çizilmesi ve onlara istedikleri her şeyin her zaman olamayacağının öğretilmesi gerekmektedir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) II. cümlede, bir tutumun sonucu belirtilmektedir.

B) III. cümlede, geçici bir evre anımsatılmaktadır.

C) IV. cümlede, bir uyarıda bulunulmaktadır.

D) V. cümlede, alınması gereken önlemlerden söz edilmektedir.

2. Günlükler, yazan kişinin hem kendisiyle hem yaşadığı dönemle hem de o günlükleri okuyacak olanlarla kurduğu içtenlikli bir diyalogdur. Bu yazarımız da günlüklerinde her şeyi olduğu gibi yazıyor. Düş kırıklıklarını, öfkelerini, sevinçlerini, karşılaştığı ilginç olayları ve kişileri anlatırken “kendisini kendisi yapan” süreci de bizimle paylaşıyor: sevdiği kahvehaneler, girdiği polemikler, evin akan damı, hakkında yazılanlarla ilgili kişisel yorumları, gördüğü rüyalar, her şey… Bu günlükleri okurken zaman zaman gülmekten katılıyorsunuz zaman zaman da onunla birlikte ağlıyor, birilerine kızıyorsunuz.

Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak;

I. Günlük yaşamın çeşitli ayrıntılarına yer verdiği

II. Kişiliğini biçimlendiren etkenlere değindiği

III. Düşüncelerini içinden geldiği gibi anlattığı

IV. Anlattıklarıyla okurlarını etkilediği

V. Yaşamının akışını değiştirmeye çalıştığı

aşağıdakilerden hangisi/hangileri söylenemez?

A) Yalnız V B) Yalnız IV

C) I ve II D) II ve III

3. (I) Bir şeyi bildiğini “sanan” insanın onu öğrenmesi olanaksızdır. (II) Çünkü “biliyorum” düşüncesi o konuyu algılamayı engeller. (III) Bu durumdaki kişi, başkalarının söyleyeceklerine de kulaklarını tıkamış gibidir.

(IV) Bir “güzel söz söyleme sanatı” varsa bir de “güzel dinleme ve anlama sanatı” vardır. (V) İyi bir dinleyici olmak için karşınızdakini anlamayı gerçekten istemeniz gerekir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

A) II. B) III C) IV. D) V.

4. “Mükemmel”in peşine düşmüş her birey için yaşam zordur. Böyle bir tutum içinde olanlar, kendi yaşamını ve çevresindekilerin yaşamını zorlaştırır. Çünkü onlar bir tür ulaşılmazın peşine düşmüşlerdir. Bunun için,

ulaşma aşaması onlara keyif verir, onun uğruna mücadele etmekten zevk alırlar. Divan edebiyatı şairleri gibi, sevgili değildir onların derdi, sevgiliye kavuşma yolunda çektikleri cefadır.

Bu parçaya göre kusursuzu arayanlarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) Her yönden yetkinliğe erişmeleri uzun zaman alır.

B) Kusursuzu arayanlar, yakınındakilere de sıkıntı verirler.

C) Kusursuzu bulmaları neredeyse olanaksızdır.

D) Amaca ulaşmaktan çok, harcadıkları çabayı önemserler.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir?

A) Bu konudaki kararı ne olacak, bilmiyorum

B) İşin sonu nereye varacak, hep birlikte göreceğiz

C) Beni gördü mü koşa koşa yanıma gelirdi

D) Bunları yapması için ona kim yetki vermişti

6. “—–“ atasözünün anne ve babaları uyaran bir yönü de var. Çocuklarını olumsuz yönde sürekli eleştiren onların duygu ve düşüncelerini dilediği gibi ifade etmesini engelleyen anne babalar, çekingen, içine kapanık, alıngan bireyler yetiştirirler. Bu da çocukların ilerde dengeli bireyler olmasını engeller.

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre getirilebilecek uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuğa iş buyuran arkasından kendi gider.

B) Ne ekersen onu biçersin.

C) Akıl yaşta değil baştadır.

D) İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur.

6

7. Yaratıcılık kavramı çoğu zaman zekâ kavramıyla karıştırılır. Zeki insan, çok kavram bilen ve bunlar arasındaki ilişkileri çabuk fark eden, belleği güçlü olan ve benzer pek çok özelliği taşıyan kişidir. Bütün bunları özgün bir biçimde kullanan kişi ise yaratıcıdır. Bu nedenle çoğu yaratıcı insanın zeki olduğu ancak her zeki insanın yaratıcı olmadığı söylenir.

Bu parçada zekâ ve yaratıcılıkla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birbirinden farklı nitelikler taşıdığı

B) Geliştirmek için neler yapmak gerektiği

C) İkisinin birlikte değerlendirilebileceği

D) Zamanla gelişip olgunlaştığı6

8. Okuma alışkanlığı, evde, aile içinde başlar. Özellikle anne ve babalar bu sorumluluğun bilincinde olmalıdır. Evde verilen okuma alışkanlığı, okul sürecinde öğretmenler tarafından pekiştirilir. Böylece çocuk, giderek

okuma sevgisi, zevki ve alışkanlığı kazanmış olur. Bu konuma gelen insan, kitap okumayı, beslenmek, soluk almak gibi olmazsa olmaz diye düşündüğü bir etkinlik olarak görür.

Bu parçada kitap okuma alışkanlığıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) Yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer aldığına

B) Büyüklerin doğru seçimlerle çocuklarına örnek olduğuna

C) İnsan yaşamında önemli bir yeri olduğuna

D) Yakın çevrenin etkisiyle başladığına6

9. Futbolun geçmişi konusunda ortak bir görüş yoktur. Kimi araştırmacılar günümüzden binlerce yıl önce Asya’da, Latin Amerika’da hatta Afrika’da futbola benzeyen bazı toplumsal etkinliklerin varlığından söz etmektedirler. Ancak iyi bilinmelidir ki futbol adı verilen oyunun anavatanı İngiltere’dir ve bu oyun belirli ilkelere göre oynanır.

Bu parçada futbolla ilgili olarak;

I. Tarihçesiyle ilgili sağlıklı bilgi yoktur.

II. Tarihi çok eskilere dayanmaktadır.

III. Kimi kıtalarda benzerlerine rastlanmıştır.

IV. En çok İngiltere’de oynanmaktadır.

V. Uyulması gerekli kuralları vardır.

aşağıdaki yargılardan hangisine/hangilerine değinilmemiştir?

A) Yalnız I

B) II ve IV

C) Yalnız IV

D) III ve V

6

10. Sağlık Bakanlığı’nca yaptırılan bir araştırmaya göre Türkiye’de 12-13 yaşlarındaki her 100 çocuktan 84’ünün dişlerinde çürük vardır. 30-34 yaş grubundaysa 100 kişiden 3’ünün dişlerinde çürük yoktur. Çürüksüz diş oranı 6 yaş grubunda yüzde 17’dir. Öte yandan 12 yaş grubunun yüzde 50’sinde, 25-29 yaş grubunun yüzde 90’ında diş eti hastalığı vardır.

Bu parçadan söz konusu araştırmayla ilgili olarak aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A) 12-13 yaş grubundakilerin çoğunluğunda diş çürükleri vardır.

B) 30-34 yaş grubunda diş çürükleri oranı, çocuklarınkinden fazladır.

C) 6 yaş grubunda yüzde 80’lere yaklaşan oranda diş çürüğü görülmektedir.

D) 12 yaş grubunda görülen diş eti hastalığı gittikçe artmaktadır.6

11. Bu sergiyle İstanbul’un, Avrupa’nın önde gelen uluslararası sanatla buluşma noktalarından biri haline getirilmesi planlanıyor. Sergi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, sanata ilgi duyan yerli ve yabancı binlerce kişiye kapılarını açacak. Bu etkinliğe 13’ü yabancı 75 galeri katılacak. Burada 230 sanatçının yaklaşık iki bin yapıtı sergilenecek. Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Adnan Çoker, Mahir Güven, yapıtları sergilenecek sanatçılardan yalnızca birkaçı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve elli bin kişinin ziyaret etmesi beklenen bu sergide; resim, heykel, sanat eleştirmenliği, poster ve bilboard tasarımı alanlarında yarışmalar da yapılacak.

Bu parçada sözü edilen sergiyle ilgili olarak;

I. Hangi sanatçıların yapıtlarına yer verileceğine

II. Düzenlenecek etkinliklere

III. Hangi tarihler arasında ziyaret edilebileceğine

IV. Düzenleniş amacına

V. Gezmesi beklenen kişi sayısına

aşağıdakilerden hangisine/hangilerine değinilmemiştir?

A) II ve IV

B) III ve V

C) I ve II

D) Yalnız III

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi birlikte verilen sözün anlamını içermemektedir?

A) Öğrenme isteği: Ona bu merak nereden geldi, anlayamadım.

B) Soyutlanmak: Sınıfta arkadaşlarından ayrı tutulmasına çok üzülmüştü.

C) Önem vermek: O, ünlü olmayı değil, yalnızca para kazanmayı amaçlıyordu.

D) Yetinmek: Babasından ona yalnızca bu çiftliğin kaldığını söylüyordu.

6

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşul” vardır?

A) Bacak kaslarınızı güçlendirmek için spor yaparken diz eklemine zarar vermemeye dikkat ediniz.

B) Dizlerinize zarar vermek istemiyorsanız dizlerinizi sert zeminler üzerine koymayınız.

C) Diz ekleminin yükünü artıracağı için uzun yürüyüşlerden, fazla ayakta durmaktan kaçınınız.

D) Diz ekleminizin yükünü artırmamak için kilo almayınız.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

A) Kadın, garip davranışları ve alışılmadık düşünceleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

B) Yalnız yaşayan adam, sadece fener ışığının aydınlattığı karanlık gecelerde, şarkı söyleyerek korkusunu yenmeye çalışırdı.

C) Resme biraz daha yaklaşıp şekillerin neye

benzediğini anlamaya çalıştı.

D) Çay içme zamanı gelmişti; bir ara gidip ocağı yaktı.

6

15. Yaygın bir inanış şiirin çevrilemez olduğu yönünde olsa da şairlerimiz, çevirdikleri şiirleri adeta Türkçede baştan yaratarak bu sorunun üstesinden gelmişlerdir.

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkçeyi değiştirerek bir şiir dili durumuna getirme

B) Sözcüklerin çağrışımsal anlamlarını kullanma

C) Şiir çevirisinde yeni kurallar geliştirme

D) Dilin bütün olanaklarını kullanarak şiiri yeniden yazma

6

16. (I) Okuma, yalnızca bilgi edinmeye değil; aynı zamanda davranışları ve düşünme gücünü geliştirmeye yarar. (II) Bu nedenle öğrencilere okuma alışkanlığı kazandıracak çalışmaların yapılması, yaşamsal bir gerekliliktir. (III) Bu gerçekten yola çıkılarak öğretmenlerin ve ailelerin, öğrencileri okumaya özendiren bir tutum içinde olması gerekir. (IV) Bu da, ana-babaların eğitilmesini, kitap okuyarak çocuklarına örnek olmasını gerektirmektedir. (V) Çünkü çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırılması, okuyan bir toplum olmamızın ön koşuludur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak yapılan açıklamaların hangisinde bir yanlışlık vardır?

A) I. cümlede, bir saptama yapılmıştır.

B) II. cümlede, yapılması gerekenler genellenerek anlatılmıştır.

C) III. cümlede, önceki cümleye gönderme yapılarak bir zorunluluktan söz edilmektedir.

D) IV. cümlede, eğitimin her yaştaki insan için büyük önem taşıdığı vurgulanmaktadır.

6

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” söz konusudur?

A) İçerdikleri yararlı maddeler açısından vitaminler, taze sebze ve meyvelerin yerini tutamaz.

B) Vitamin kaynakları arasında sebze, meyve, yumurta, süt, peynir sayılabilir.

C) Vitaminler ancak doktorların önerileriyle, belirli dozlarda, belirli süreler içinde kullanılmalıdır.

D) Vitaminler, gereğinden fazla kullanıldığında kimi rahatsızlıklara neden olabilir.

18. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözler cümleye “kesinlik” anlamı katmaktadır?

A) Bu işin üstesinden ikimiz gelebiliriz.

B) Bu olayın böyle gelişmesinin nedenini bilemiyorum.

C) Bunun sonuçlarına katlanabileceğini düşünüyorum.

D) Bu kentte onunla hiç mi hiç karşılaşmadım.

19. Biz pek farkında olmasak da, özellikle

I

Avrupa’nın kuzeyinde ve Kuzey Amerika’da

II

yaşayan bazı insanlar Akdeniz mutfağına gıpta ediyor. Ancak, bu ülkeler de vejetaryen

III

olmanın bazı zorlukları da var.

IV

Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

20. (I) Güzelliği genellikle yalınlıkta bulurum. (II) Yüzyıllar boyunca sanatçılar güzelliğe ulaşmaya çalışmışlardır. (III) Sanatın hangi dalında üretilmiş olursa olsun bir yapıtta karmaşadan, fazlalıktan hoşlanmam. (IV) Örneğin bir yazıda, iki cümleden biri, bir düşünceyi, bir duyguyu anlatmaya yetiyorsa, ikinciye gerek yoksa o cümleyi okumak istemem.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

6

21. İnsanlar, yetişkinlik dönemlerinde Charles Dickens’ın İki Şehrin Hikâyesi, Kasvetli Ev, David Copperfield adlı romanlarını okumaya gerek görmüyorlar. Oysa Dickens, dünyada roman dendiğinde akla gelen ilk isim olmasa bile ilk beş isimden biridir. David Copperfield adlı romanın ise, acıklı bir öyküsü vardır; ancak bu yapıt, yalnızca acıklı bir öykü olarak nitelendirilemez. Anlatılanlar, toplumda öyle bir etki yaratmıştır ki İngiltere’de çıraklıkla ve çalışan çocuklarla ilgili yasaların değiştirilmesini sağlamıştır.

Bu parçaya göre David Copperfield adlı romanın asıl önemi nedir?

A) Büyüklerin de okuyacağı nitelikte olması

B) Yayımlandığında çok ilgi uyandırması

C) Duygulara seslenmesi

D) Toplumsal yaşamda önemli bir değişikliğe yol açması

6

 • Yazının Bağlantısı: Türkçe Paragraf Testi – 4
 • Tarih: 10 Mayıs 2017
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Türkçe Paragraf Testi – 4
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü