Türkçe Paragraf Testi – 2

 

1. A: Yemeğe gidelim mi?

B: ………….

Yukarıdaki diyalogta B aşağıdakilerden hangisini söylerse A’ya olumsuz cevap vermiş olur?

A) Önce ne yiyeceğimize karar vermemiz gerekiyor.

B) Yemekten sonra da yürüyüşe çıkarız.

C) Yakında çok güzel yemek yapan bir yer biliyorum.

D) Bugün annemle yemeği düşünüyorum.

2. Bir okulda eğitim için gerekli araç gereçlerin yokluğu, öğretmen eksikliği o okuldaki eğitim kalitesinin düşmesine neden olur.

Aşağıdaki gözlemlerden hangisi bu yargıyı destekler?

A) R okulunda hiçbir eksiklik yoktur ve eğitim kalitesi düşüktür.

B) L okulundaki bütün olanaksızlıklara karşın eğitim kalitesi son derece yüksektir.

C) Araç gereç ve öğretmen eksiği bulunmayan M okulunda eğitim kalitesi yıllardan beri yüksektir.

D) Eğitim kalitesinin çok düşük olduğu N okulunda öğretmen eksiği yoktur.

3. Bir konserde Berfin, Tolga, Ayla ve Cüneyt isimli dört sanatçı aşağıdaki bilgilere göre sahne almışlardır:

– Sahneye ilk olarak Berfin, son olarak Tolga çıkmamıştır.

– Ayla, Cüneyt’ten sonra sahne almıştır ve aralarında bir sanatçı vardır.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Tolga, Cüneyt’ten önce sahne almıştır.

B) Berfin, Cüneyt’ten önce sahneye çıkmıştır.

C) Ayla, Berfin’den önce sahneye çıkmıştır.

D) Tolga, Ayla’dan önce sahneye çıkmıştır.

4. “Niçin yanlışlık olduğu sorusuna bir soru da biz eklemeliyiz: Niçin olmasın?”

Yukarıdaki sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanların yapmaları gerekenden daha az yanlış yaptıkları

B) Yanlış yapmanın gayet doğal olduğu

C) Hayatın yanlış yapmayı kabul etmediği

D) Yanlışların insan hayatını zorlaştırdığı

5. Aşağıdakilerden hangisini söyleyen yazarın okura bakış açısı diğerlerinden farklıdır?

A) Bir öyküyü, biçimini, tekniğini hatta iletisini değiştirerek birkaç kez yeniden yazarım. Okunduğunda hangisi daha kolay algılanabilir, daha yararlı olur, daha çok kabul görür diye düşünürüm.

B) Yazma isteğim beni uyutmuyor, sözcükler beynimde uçuyorsa kalem beynime batıyor demektir. Bundan kurtulmak için yazmaya koyulurum. Aklımdan boşalan sözcükleri “ayıp olur, suç olur” korkusuna kurban etmem.

C) Düşüncelerimin okura aykırı gelip gelmemesi benim umurumda olmamıştır. Böyle bir kaygın olsaydı yazmazdım. Çünkü o zaman onların düşüncelerini yazmış olurdum.

D) Denemelerimde duygularımı, düşüncelerimi istediğim gibi yazma özgürlüğüne sahip olduğuma inanırım. Aksi halde, onların bana ait olduğunu nasıl anlatabilirim.

6. Ah bu türküler, köy türküleri

Dilimizin tuzu biberi

Memleket durumunu onlardan sor

Kitaplarda değil türkülerde ara Yemen’i

Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni

Ben türkülerden aldım haberi

Ah bu türküler

Karanlık kuyularda açılmış çiçekler gibi

Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun yukarıdaki dizelerinden türkülerle ilgili olarak;

 1. Dilin zenginleşmesine katkıda bulunduğu
 2. Toplumda iletişimi sağladığı
 3. Ezgisinden hangi yöreye ait olduğunun anlaşılması
 4. Zorluklar içindeyken bile yakıldığı

hangisine/hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve III D) III ve IV

7. Bir reklam uzmanına göre reklam mesajının inandırıcı olabilmesi için öncelikle kendi içinde doğru ve mantıklı olması gerekir. Örneğin; “A marka deterjan dağ gibi bulaşığı hemen yıkar.” şeklindeki bir mesaj inandırıcı değildir; çünkü kendi içinde mantıksızdır. Deterjan kendi başına bulaşık yıkayamayacağına göre bu mesaj gerçekleşmesi olanaksız bir durumu belirtmektedir.

Aşağıdaki reklam sloganlarından hangisi bu uzmanın sözünü ettiği inandırıcı olmayan mesaj türüne bir örnektir?

A) Sağlık mutluluktur, A hastanesi uzman kadrosuyla hizmetinizde.

B) Kendi imkanlarınızla başladınız, A sigorta imkanlarıyla büyüyün.

C) A marka camla geleceği görebilirsiniz.

D) A konfeksiyonlarıyla yeni bir tarz, yeni bir heyecan yakalayın.

8. I. ölümlerinden sonra dahi geniş bir millet coğrafyasında yaşamaya devam ederek tarihi kucaklayan yiğitlerdir onlar

 

II. Türkiye’de edebiyatı meslek edinenlerin dışında bugün onu tanıyanların sayısı belki iki elin parmakları ile sayılabilecek kadar azdır.

III. Milletlerin tarihinde, onları diğer uzak akrabaları ile aşina kılacak abideleşmiş kişiler vardır.

IV. Zamanı tüketerek değil üreterek yaşamışlardır ve dünya durdukça zamanın ruhu onları saygıyla anar.

V. Türk milleti için Ali Şir Nevai, işte onların en önde gelenlerinden biridir.

 

Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur?

A) I B) II C) III D) IV

9. Elektrik kabloları üzerinden internet bağlantısı sağlama konusunda çalışan firmalar, 2000’li yıllara gelindiğinde bu konudaki çalışmalarına son verdiklerini açıkladılar. Bu kararda, uygulama zorluklarla karşılaşılması ve telefon hatları aracılığıyla veri taşıyan rakip teknolojilerin daha önce olgunlaşarak daha karlı bir yatırım haline gelmesi etkili oldu.

Bu parçaya dayanarak yeni bir teknolojinin piyasada başarılı olabilmesi için;

 1. Uzun süren çalışmalar sonunda geliştirilmiş olması
 2. Rakip teknolojilerden önce piyasaya sunulması
 3. Gerçekleştirilmesinin kolay olması
 4. Beklenen kazancı sağlayabilmesi

durumlarından hangilerinin gerekli olduğu savunulamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) III ve IV

10. Bir lisede müdürlük yaptığım yıllarda bir öğrenci kopya çektiği suçlamasıyla bana gönderilmişti. Öğretmen, bu öğrencinin böyle bir yüksek not alamayacağını suçlamaya delil olarak gösterdi. ………..Çünkü kopya çekerken öğretmen tarafından yakalanmamıştı.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Öğrenci de bu suçlamayı yüzü kızararak kabul ediyordu.

B) Öğretmenin iddiasının doğru olabileceğine ihtimal veremiyordum.

C) Hiçbir öğrencimizin böyle bir şey yapabileceği aklımın ucundan bile geçmezdi.

D) Herhangi bir ceza vermeden öğrenciyi gönderdim.

11. I. Eskiden bazı yaraları tedavi edebilen kişilere cerrah adı verilirmiş.

 

II. Çocukların sünnet edilmesi görevini de bu cerrahlar yürütürmüş.

III. Cerrahlar Ortaçağ’da el emeğiyle geçinen sıradan esnaftan sayılırmış.

IV. Sonraları tıp ilerleyip hastane teşkilatı kurulunca ameliyat yapabilecek durumdaki hekimler de bu adla anılmışlar.

V. O zamanın anlayışına göre insan bedenini araştırmak günah sayılırmış.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangi cümleler yer değiştirmelidir?

A) I ve II B) II ve III

C) III ve IV C) IV ve V

12. (I) Geçmişe eğilirken bugünü ve geleceği unutmamak gerekir. (II) Zamanı, başlangıcı ve sonu olmayan bir nehre benzetirler. (III) Kainat ve insan hayatındaki her şey bilinmeyen bir maziden bilinmeyen bir geleceğe gider. (IV) Zamanı bir nehir gibi görmek, insanı hayat ve kainat karşısında seyirci, pasif bir hale sokar. (V) İnsan yaşadığı hayatın gerçek öznesi durumundadır.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde zamanı bir nehre benzetmenin sakıncalarına değinilmiştir?

A) II B) IV C) V D) III

13. Fakültedeki odamdan bahçeye bakınca karşıki büyük binaların önünde adeta onlarla boy ölçüşen; fakat onlardan habersiz yükselen ağaçları görürüm. Yeşil yaprakları sabah ve ikindi güneşiyle savrulmaya başlayınca benim de içimde bir hasrettir eser. Anadolu’yu, Anadolu köy ve kasabalarında hür, rahat ve serbest büyüyen kavak ağaçlarını düşünürüm. Yüksek, büyük beton binalarla yarışan bu ağaçlar, onların Anadolu toprağına bağlı ruhlarını temsil eder. Bence onlara bakarken böyle içimde bir sevinç duymam bundan olmalı.

Böyle söyleyen bir kişiyle ilgili olarak;

 1. Olaylara olumsuz yönden yaklaştığı
 2. Şehir hayatını benimseyemediği
 3. Doğayla iç içe bir hayatı sevdiği
 4. İçinde bir yerlerde hasret çektiği

hangisine/hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) II ve IV D) III ve IV

 • Yazının Bağlantısı: Türkçe Paragraf Testi – 2
 • Tarih: 10 Mayıs 2017
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Türkçe Paragraf Testi – 2
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü