Türkçe Paragraf Testi – 10

Bir plajdaki insanlar;

A: {Sahilde güneşlenenler}

B: {denizde yüzen erkekler}

C: {kitap okuyan turistler}

D:{30 yaşından büyük erkekler}

şeklinde gruplara ayrılmıştır. Plajdaki her bir insan bu grupların en az birine dahildir. Bu grupların kesişimi ve birleşimi ile yeni gruplar oluşturuluyor.

 • Grupların ortak özelliklerini,

U Grupların birleşimini,

∅ Boş grubu ifade etmektedir.

1. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi, “sahildeki turistlerden, güneşlenirken kitap okuyanları” gösterir?

A) A∩C

B) AUC

C) C∩B

D)CUB

 

B ∩ D = ∅

2.Yukarıdaki eşitlik aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) 30 yaşında olan erkeklerin tümü denizde yüzmektedir.

B) 30 yaşından büyük erkeklerin hiçbiri denizde yüzmemektedir.

C) Denizde yüzenlerin tümü 30 yaşının üzerindeki turistlerdir.

D) Denizde yüzen kadın turistlerin tümü 30 yaşından küçüktür.

A∪D = C

3. Yukarıdaki eşitlik aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Kitap okuyan turistler ya sahilde güneşlenmektedir ya da 30 yaşından büyük erkeklerdir.

B) Sahilde güneşlenen turistler ya erkektir ya da 30 yaşından küçük kadınlardır.

C) 30 yaşından büyük erkekler ya turisttir ya da sahilde güneşlenmektedir.

D) Hem kitap okuyan hem de sahilde güneşlenen turistlerin tümü erkektir.

4 ve 5. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplandırınız.

Nokta ve çizgilerden oluşan bir şifre sisteminde E, A, K, N, R harfleri aşağıdaki gibi kodlanmıştır:

A*
E* /
K* / *
N/ * /
R* * /

 

4. Aşağıdakilerden hangisi

* / * * / / * / * / * /

biçiminde kodlanmıştır?

A) KEREM B) KAAN

C) KENAR D) KENAN

5. “ERKEN” sözcüğünün kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) * / * / * / * / * * * /

B) * / * * / / * / * / * /

C) * / * * / * / * * / / * /

D) * / * / * / * / * * /

6 ve 7. soruları aşağıdaki bilgiler kapsamında cevaplandırınız.

Bir atletizm yarışmasında koşucuların sırası hakkında şunlar bilinmektedir:

– A koşucusu F’den sonra, B’den önce gelmektedir.

– C koşucusu en öndedir.

– D koşucusu, A’dan sonra gelmektedir ve sonuncu değildir.

– E koşucusu, sadece iki yarışçının önünde ve sadece iki yarışçının da arkasında kalmaktadır.

6. Bu yarışmada en son sırada hangi atlet koşmaktadır?

A) A B) B C) C D) D

7. Aşağıdakilerden hangisi E atleti için kesinlikle doğrudur?

A) Üçüncü sırada koşmaktadır.

B) A koşucusunun arkasında kalmıştır.

C) Bu bilgilerle hangi sırada koştuğu bilinemez.

D) Dördüncü sırada koşmaktadır.

8 ve 9. soruları aşağıdaki bilgiler kapsamında cevaplandırınız.

DERSLER
ÖĞRENCİXYZTQ
A+++
B++
C+++
D++++

A, B, C ve D öğrencilerinin X, Y, Z, T ve Q derslerindeki başarıları (+) ve (-) işaretleriyle belirtilmiştir.

8. En fazla başarılı ve başarısız olunan dersler sırasıyla hangileridir?

A) X ve Q B) Y ve Z

C) Y ve Q D) T ve Q

9. En çok başarılı ve başarısız olan öğrenciler sırasıyla hangileridir?

A) D ve B B) D ve A

C) C ve A D) C ve B

10-12. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırınız.

Bir belediye, arızalanan üç adet trafik lambasının sorunlarını şöyle tespit etmiştir:

– 1.sistem sarıya yeşil, yeşile kırmızı yakmaktadır.

– 2.sistem sarıya ve kırmızıya yeşil yakmaktadır.

– 3.sistem kırmızıya sarı yakmaktadır.

– Sistemlerin bunlar dışında arızaları yoktur.

10. Yeşil ışık yanması gereken sistemlerde aşağıdaki lambalardan hangisi yanar?

1 2 3

A) Kırmızı Yeşil Yeşil

B) Yeşil Kırmızı Sarı

C) Yeşil Sarı Kırmızı

D) Sarı Kırmızı Sarı

11. 1. sistemde sırasıyla sarı, yeşil ve kırmızı olarak yanan ışıklar 2.sistemde nasıl yanar?

A) Sarı, kırmızı, yeşil

B) Kırmızı, sarı, yeşil

C) Yeşil, yeşil, yeşil

D) Kırmızı, kırmızı, kırmızı

12. Arızalı üç trafik ışığıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kırmızı ışık, 1.ve 2.sistemde aynı renkte yanar.

B) Kırmızı ışık, 2.ve 3.sistemde aynı renkte yanar.

C) Sarı ışık, 1.ve 2.sistemde aynı renkte yanar.

D) Sarı ışık, 2. ve 3.sistemde aynı renkte yanar.

13. Bir öğrencinin kalemliğindeki kalemlerle ilgili şunlar bilinmektedir:

 • Kurşun kalemlerin bazıları kırmızıdır.
 • Markalıların bazıları tükenmez kalemdir.
 • Bazı kalemler eskidir.

Bu bilgilere göre, bu kalemlikte;

 1. Kırmızı tükenmez kalem
 2. Markalı kurşun kalem
 3. Yeni tükenmez kalem

hangisi/hangileri kesinlikle vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

14-15. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırınız.

A, E, H, İ, K, L, M, P ,S ,T harfleri farklı birer rakamla kodlanarak aşağıdaki sözcükler karşılarındaki sayılarla gösterilmiştir. Sayıların gösterdikleri sözcükler sözcüklerin sıralamasından farklıdır.

HİTAP 53418

KELEK 72927

MİLİS 63930

KATİP 71438

LEHİM 92536

14. Aynı kodlama sisteminde “PASTİL” sözcüğü hangi sayıyla gösterilir?

A) 801493 B) 810439

C) 810349 D) 810934

15. “S” harfi hangi rakamla gösterilmiştir?

A) 6 B) 2 C) 9 D) 0

16, 17, 18, 19. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplandırınız.

Yoğurda Anadolu’nun birçok bölgesinde “katık” denir. Yoğurdun cinsleri ve mutfaktaki yaygın kullanımı kadar yoğurttan yapılan ayran da ulusal içecek durumundadır. Süt ve yoğurt, yakın yıllara kadar küçük üreticilerin seyyar satıcılığına bağlı kalmıştır. Büyük şehirlerde önce sırıklarla sonra üç tekerlekli bisikletlerle halen de kamyonetlerle satışı sürmektedir. Pastörize süt ve yoğurt üretimi 1957’de AOÇ’de başladı. Amerikalılar yalnız “kola”yı bulmaları ve bütün dünyaya tanıtmaları ile dünya mutfak tarihine geçebildiler. Türklerinse dünyaya tanıtılmalarında en iddialı olabilecekleri ürün yoğurttur. Ancak yoğurdun patenti olmadığı gibi üretimi de Türklerin elinde değildir. Fransa’ya yoğurt, I.François’in derdine deva olarak İstanbul’dan getirtilmiştir. Krallarının depresyon olduğu anlaşılan hastalığına çare bulamayan doktorlar, İstanbul’da yoğurt kullanan ünlü bir Yahudi doktoru getirtmişlerdir. Ancak yoğurt sonraki dört yüz yıl boyunca unutuldu. Avrupa’da “yoghurt” adıyla tanındı ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa ve Amerika’da süper marketlerde satılmaya başlandı. Bugün Türkiye’de bir Avrupa firmasının patentiyle meyveli, çikolatalı ve vanilyalı yoğurtlar satılıyor.

16. Bu parçada yoğurtla ilgili olarak;

I. Satılma yollarına

II. Pastörize yoğurt üretiminin ne zaman başladığına

III. Patentinin olmadığına

IV. Anadolu’daki adlandırılmasına

V. Avrupa’dan çok Türkiye’de tüketilmesine

hangisine/hangilerine değinilmemiştir?

A) Yalnız IV B) Yalnız V

C ) I, II ve IV C) III, IV ve V

17. Bu parçaya dayanarak yoğurtla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Ülkemiz ekonomisinde en önemli gelir kaynaklarındandır.

B) Tarihsel süreç içinde satışı ve üretimi farklılıklar göstermektedir.

C) Türklerin dünyaya tanıtılmasında uygun bir araçtır.

D) İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da satışları yeniden artmıştır.

18. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek vardır?

A) Günlük hayatta önemli bir yeri olan bir şey hakkında bilgi verme

B) Benzetme öğesinden yararlanma

C) Yerleşmiş bir düşünceyi değiştirmeye çalışma

D) Gözlem sonuçlarını bir sıraya koyarak bir olguyu açıklama

19. Parçaya göre, Türkleri dünyaya tanıtacak ürünün yoğurt olmasının sebebi nedir?

A) Yatırım şirketlerinin yoğurda rağbet etmesi

B) En çok yoğurt tüketen ülkenin Türkiye olması

C) Tıp alanında da kullanılıyor olması

D) Yoğurdu Avrupa’ya Türklerin tanıtmış olması

20-22. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplandırınız.

 

ADAYDiksiyonTecrübeEğitimGörünüş
1606010080
270907050
330103090
410408070
580807060
680708010

Bir firmanın insan kaynakları bölümü, planlama müdürlüğü pozisyonu için iş ilanı vermiş ve görüşmeye çağrılan altı kişi hakkında yukarıdaki tabloyu hazırlayarak firma yönetimine sunmuştur. Tabloyla ilgili olara şunlar verilmiştir:

 • Puanlama 100 üzerinden yapılmış olup en olumlu duruma 100, en olumsuz duruma 10 puan verilecektir.
 • İşe alım için dört alana dikkat edilmiştir: Diksiyon, tecrübe, eğitim ve görünüş.
 • Bu alanların işe alımda en etkili olandan en etkisiz olana doğru sıralanışı şöyledir:
 • Eğitim – Tecrübe – Diksiyon – Görünüş

20. Tabloyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) 3 numaralı adayın işe alınma şansı diğerlerinden daha düşüktür.

B) 2 numaralı adayın aldığı puanlar diğer adaylara göre daha dengededir.

C) 1 numaralı adayın işe alınma şansı 6 numaralı adayın şansından daha yüksektir.

D) Alınabilecek en düşük puanı 3, 4 ve 6.aday almıştır.

21. Tabloya göre aşağıdaki adaylardan hangisi işi kesin olarak alamamıştır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

22. Eğer sadece diksiyon ve görünüş alanlarından seçim yapılsaydı kaç numaralı aday işi alırdı?

A) 1. B) 3. C) 5. D) 4.

23. “Elektrikler altı saattir kesik olduğu için hepimiz oturduğumuz yerde soğuktan adeta donduk.”

Yukarıdaki cümleden;

 1. Elektrik kesintileri son günlerde giderek artmıştır.
 2. Bütün şehirde elektrik kesilmiştir.
 3. Sözü edilen yerde ısınma elektrikle sağlanmaktadır.
 4. Giderilmesi zor bir arıza olduğu için kesinti uzun sürecektir.

yargılarından hangisi/hangileri kesin olarak çıkarılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) II ve III D) I ve IV

24. “İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa kıyamete kadar bu suyun kıyılarını bekleriz.” sözüyle anlatılmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azim

B) Çaresizlik

C) Güven

D) Fedakarlık

25. Yukarıdaki grafik, 2009 yılında Türkiye’deki petrol tüketiminin sektörlere göre dağılış oranını göstermektedir.

Yalnızca bu grafikteki bilgilere bakılarak;

I. Tüketilen petrolün yarısına yakını ulaştırma sektöründe kullanılmaktadır.

II. Tüketilen petrolün bir kısmı yerli kaynaklardan sağlanmaktadır.

III. Isıtmada tüketilen petrol miktarı, tarım sektöründe tüketilene yakındır.

IV. Endüstri sektöründe tüketilen petrol miktarı bir önceki yıla göre düşmüştür.

V. Petrolden elektrik enerjisi sağlanmaktadır.

yargılarından hangisine/hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız V B) II ve V

C) II ve IV D) I ve III

윍閩皅隌皅퍌퍜障皅

26. Yukarıdaki grafik, 1998-2001 yılları arasında , Türkiye’ye deniz, hava ve kara yoluyla gelen turist sayılarını göstermektedir.

Yalnızca bu grafikteki bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Turist sayısındaki en büyük dalgalanma hava yoluyla gelenlerde görülür.

B) Kara yoluyla gelen turist sayısı sürekli artmıştır.

C) Kara yoluyla gelen turist sayısı hava yoluyla gelenlerin yarısından daha azdır.

D) Deniz yoluyla gelen turist sayısı, hava ve kara yoluyla gelen turist sayısından azdır.

BÖLGEOKURYAZAR

ORANI

KADINERKEK
Marmara8294
İç Anadolu7792
Ege7791
Akdeniz7389
Karadeniz7088
Doğu Anadolu5581
Güneydoğu Anadolu4576

27. Yukarıdaki tabloda, Türkiye’de 2009 yılında 6 yaş ve üzerindeki okuryazar nüfus oranları cinsiyete ve bölgelere göre verilmiştir.

Bu bilgilerden yararlanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Bölgelerin toplam nüfusuna

B) Okuryazar nüfusun eğitim düzeyindeki farklılıklara

C) Genç nüfus içindeki okuryazar oranına

D) Kadın okuryazar oranının en yüksek olduğu bölgeye

란О

28. Yukarıdaki grafik, Türkiye’de 1997-2004 yılları arasındaki buğday ve arpa üretimini göstermektedir.

Yalnızca grafikteki bilgilerden yararlanarak buğday ve arpa üretimiyle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Arpa, en fazla 2004 yılında üretilmiştir.

B) 1998-2004 yılları arasında buğday ile arpa üretiminde aynı yıllarda, aynı yönde değişme olmuştur.

C) 1999-2000 yılları arasında buğday üretiminde görülen artış miktarı, arpa üretimindekiyle aynıdır.

D) 1997-2004 yılları arasında en fazla buğday tüketimi 2000 ve 2004 yıllarında olmuştur.

29. Ünlü bir yazar, “Konu mu arıyorsun yazmak için? Uzağa gitmene hiç gerek yok. Şu sokaktaki evlerden birini seç. Yeter ki gönlünde o evin insanlarını tanımaya yönelik tutkun, onları anlatırken gerçeği düşe dönüştürecek yaratma gücün, bir de dilin inceliklerini tanıyıp onları kendince kullanabilme yeteneğin olsun.” diyor.

Bu parçada, yazarda bulunması gereken niteliklerden;

I. Toplumun geçmişini ve geleceğini bütünüyle kucaklamaya

II. Yazacaklarını günlük yaşamdan seçmeye

III. Görülenleri olduğu gibi anlatmaktan kaçınmaya

IV. Anlatımına, başkalarında olmayan özellikler katmaya

V. Gözlem gücüne sahip olmaya

hangisine/hangilerine değinmemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız V

C) II ve III D) I ve IV

30. Güzeldere’de kışın bembeyaz bir sessizlik kaplar her yanı. İlkbaharda taze yeşilin, eflatun orman gülleriyle uyumu göze çarpar. Yazın koyu bir yeşil hâkim olur dağlara. Ya sonbaharda? Kayınların, gürgenlerin kırmızısı, ıhlamur yapraklarının saman gibi sarısıyla güze direnen çalıların yeşili birbirine karışır. Güzeldere’nin en görkemli zamanıdır sonbahar.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak,

I. Benzetme yapılmıştır.

II. Betimleyici ögelere yer verilmiştir.

III. Öznellik ağır basmaktadır.

IV. Bir varlığa insana özgü bir nitelik aktarılmıştır.

V. Yinelemelere başvurulmuştur.

hangisi/hangileri söylenemez?

A) Yalnız III B) Yalnız V

C) I ve III D) II ve IV

31. Bir eleştirmen öyküyle romanı karşılaştırırken şöyle diyor: “Öykü bir C vitamini hapıysa, roman o hapa eş değerde bir kilo limondur.”

Bu karşılaştırmadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?

A) Romanın, okuyucuları öyküden daha çok etkilediği

B) Öyküde kişilerin daha ayrıntılı olarak anlatıldığı

C) Romanda öyküye göre daha değişik konuların işlendiği

D) Öykü yazmanın daha çok çaba gerektirdiği

32. Bir yönetmenimiz şöyle diyor: “Gerçek bir film, ayakkabının içine kaçan bir taşa benzemelidir.”

Bu cümlede, filmle ilgili olarak belirtilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanı ve toplumu tedirgin eden sorunlar üzerinde bizi düşünmeye zorlamalıdır.

B) İnsanın duygu dünyasını etkileyecek nitelikte olmalıdır.

C) İzleyenlerin, yaşamı daha iyi tanımasına olanak sağlamalıdır.

D) Değişik yollara başvurarak izleyicilerin ilgisini kamçılamalıdır.

33. (I) Yapıtlarını okuduğum gençler şunu bilmelidir: Değerlendirmelerimde, vardığım yargılarda dostluğun, arkadaşlığın en küçük bir payı yoktur. (II) Benim bu tutumum karşısında, “Gençleri umutsuzluğa düşürmemek,yüreklendirmek gerekir.” diyenler var. (III) Oysa benim ölçütlerim değişken bir nitelik taşır. (IV) Yazdıklarımın hiçbiri bir düşünceye bağlanmanın ya da ortak bir görüşü savunmanın ürünü değildir. (V) İncelediğim ürünler arasında farklı dünya görüşlerini yansıtanlar var. (VI) Ben bu ürünlerin duygularımı etkileyen yönlerini savunuyorum.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde taraf tutmama söz konusudur?

A) I. ve IV. B) II. ve V.

C) II. ve VI. D) III. ve V.

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı düşünce değişik sözlerle yinelenmiştir?

A) Bu şiirlerin bir bölümü yazıldığı günlerin sınırını aşamamış, yaşarlığını koruyamamıştır.

B) Şimdi de yaratma sürecinin bir başka yönü, konunun algılanış biçimi tartışılmalıdır.

C) Konuşma sırasında, sözcük seçimiyle, ses tonuyla anlam değişiklikleri oluşturulabilir.

D) Romanda, kişinin doğup büyüdüğü toprakları unutması, oralardan kopuş nedenleri uzun uzun anlatılmaktadır.

 

 • Yazının Bağlantısı: Türkçe Paragraf Testi – 10
 • Tarih: 10 Mayıs 2017
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Türkçe Paragraf Testi – 10
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü