Türkçe 2. Dönem Türkçe TEOG Denemesi (37)

Türkçe Öğretmeni Kubilay ORAL tarafından sitemiz için derlenen bir denemeyi sizlerle paylaşıyoruz. Bu deneme diğerlerinden biraz farklı çünkü seviye olarak oldukça ileri. Çözecek öğrencilerin iyi seviyede olması gerekiyor, aksi takdirde moral bozabilecek türde bir deneme. Soruların nasıl derlendiğine gelince: İnternette öğretmenlerin tereddüte düşerek diğer öğretmenlerden görüş aldığı soruları seçtik, küçük düzenlemelerle öğrenci seviyesine indirdik ve kendi sorularımızı da ekleyerek bu testi oluşturduk.

[tabs][tab title=”Sorular”]

SORU 1

Sabah güneşin ilk ışıklarıyla uyandığımızda, ağaçlardan meydana gelen bir tünel içinde ilerlediğimizi görüyorum. (I) Yolun üzeri, rengârenk, kurumuş yapraklarla kaplı. (II) Kimi arkadaşlarımız gözlerini ovuşturuyor. (III) Yürüyüşümüze Deringü’nün çevresini yürüyerek başlıyoruz. (IV) Böyle güzellikler ancak rüyada olur sanıyorlar çünkü.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

A)l B) II C)III D) IV

SORU 2

Evliya Çelebi, Osmanlı Devleti tarihinin en büyük seyyahlarındandır.(l) Gezmeyi kendine iş edinmekle kalmamış, gözlemlediklerini kaleme alarak 17. yüzyıldan birçok pencere açmıştır günümüz okuyucusuna. (II) Seyahatname, 17. yüzyılda yazılmış olan bir gezi kitabıdır. (III) 10 ciltten oluşan bu eserde Çelebi, gezip gördüğü yerleri kendi üslubu ile anlatmaktadır. (IV) Eser, Çelebi’nin gezip gördüğü yerler hakkında oldukça önemli bilgiler içermektedir.

Yukarıdaki paragraf ikiye bölünmek istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

A)I B) II C)III D)IV

SORU 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, türünün tamamını kapsayacak şekilde kullanılmamıştır?

A) “Kitap”, okuyucunun hayal âleminde gezinmesi için kurulmuş bir merdiven gibiydi.

B) Çocuğun iyi kötü her anında yanında olacağını ona sezdirmelidir “anne”.

C) “Genç”, daldığı rüyadan uyandırılmaktan duyduğu rahatsızlığını belli ediyordu.

D) Arkadaşlarımıza aldığımız “hediyeler” ilişkilerimizin değerini göstermemeli.

SORU 4

Aşağıdakilerin hangisi devrik, olumlu, isim cümlesidir?

A) Canı sıkılıyordu eser yazmadığı için.

B) Düş kurabilen, düşlerine tutsak olmayan insanlardır onlar.

C) Canı istedi mi yapamayacağı iş yoktur onun.

D) Evimizin eşyaları teker teker satılıyordu artık.

SORU 5

Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Kâğıt oyunlarından en çok elli biri severim.

B) Dünyanın en uzun boylusu bir Türk. Boyu tam iki yüz yirmi santim.

C) Herşey bir milyondu bu dükkânda.

D) Kimseye beşkuruş borcum kalmadı, bütün borçlarımı ödedim.

SORU 6

Elim birine değsin, ısıtayım üşüyünce,

Boşa gitmesin sıcaklığı

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki anlam ilişkilerinden hangisi vardır?

A) Amaç-Sonuç

B) Neden-Sonuç

C) Şart-Sonuç

D) Karşılaştırma

SORU 7

 1. Uzun süredir dışarıda olduğu için ayaklan üşümüştü. (Geçişli)
 2. Küçük çocuk, karanlıkta tek başına kalınca korkmuştu. (Geçişsiz)
 3. Babamın doğum günümde aldığı kitabı beğendim. (Etken)
 4. Bizim bahçeye dün renk renk çiçekler dikildi. (Edilgen)

Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?

A)I B) II C)III D)IV

SORU 8

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) Her soruma “ters” bir yanıt veriyordu.

B) “Kara” günler, nihayet bitmişti.

C) Onunla aramızda sıkı bir “bağ” vardı.

D) “Sert” adımlarla yanımıza geliyordu.

SORU 9

“Kendini yazdıran şiir iyi şiirdir.”

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge dizilişi bakımından bu cümleyle özdeştir?

A) Şairler, gerçeküstünü yazarken gerçekleri daha iyi anlatırlar.

B) İçinizde olmayan şiiri başka hiçbir yerde bulamazsınız.

C) Sanatı kendine yaşama biçimi seçenler için yaşam büyük bir sanattır.

D) İnsanın göze çarpan kusuru, en önemli erdemidir.

SORU 10

 

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangileri fiilimsidir?

A) I. ve II. B) II. ve IV.

C) III. ve IV. D) III. ve V.

SORU 11

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;

Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.

Necip Fazıl Kısakürek

Bu şiirde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzetme

B) Kişileştirme

C) Konuşturma

D) Abartma

SORU 12

(I) Kemal Tahir, Türk polisiye roman yazınında önemli bir yere sahiptir. (II) 20. yüzyıl Türk romanının ve öykücülüğünün en büyük isimlerinden biridir. (III) Yapıtlarında verdiği mesajlarla pek çok tartışmayı başlatan yazarımız bir zamanlar polisiye roman yazdığı için Peyami Safa’yı eleştirmiştir. (IV) Ancak bir bakıma Peyami Safa ile aynı kaderi paylaşmıştır.

Bu paragrafta numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle kanıtlanabilir niteliktedir.

B) II. cümlede öznel bir değerlendirme yapılmıştır.

C) III. cümlede neden sonuç ilişkisi vardır.

D) IV. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.

SORU 13

Doğduğun zamanı, yeri ve adını sen seçmedin. Kız ya da erkek olmayı da! Annen, baban ve öğretmenin çoğu zaman senin adına karar verir. Ama bunlar özgür olmana engel mi? Zaten istediğin gibi düşünmeni sağlayan bir kişiliğin, kendine özgü fikirlerin ve hoşlanmadığın şeyleri kabul etmeni engelleyen bir iraden yok mu? Sorumluluklar, hayata uyum sağlaman için gereklidir. Ama bunlar seçimlerinin sadece çerçevesini belirler. Kim olduğunu keşfetmek ve ona göre davranmak için düşünüp kararlar almanı engellememelidir.

Bu paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

A) Açıklama B) Öyküleme

C) Betimleme D) Tartışma

SORU 14

İstanbul’u yönetenler maalesef ona saygınlığını kaybettirecek bir ısrarın içinde. Kabiliyetsiz bir mimarın (bizim mimarların çoğu statik de bilmiyor; okul programları bunu gösteriyor) çok tartışılan ‘Martı Projesi’ her şeyden önce büyük Mimar Sinan’ın eseri, Molla Çelebi diye bildiğimiz sahilin süsü caminin önünü örtüyor. Çaktıkları kazıklara uyguladıkları teknik belli ki 13’üncü asırdaki Venedikli mimar ve ustaların veya 17’nci asırdaki Yeni Cami inşaatının dolgusunu hazırlayan Dalgıç Ahmed’in bilgisine ve maharetine sahip olmaktan çok uzak. Bu yüzden binaya da zarar verdikleri ortaya çıktı. Bazıları kendilerini mimar sanıyor ve kalabalıkta büyük adamların itiş kakış önüne geçen sünnet çocuğu sağdıcı gibi davranıyorlar. Görgü ve terbiye mimarlara da lazım.

İlber ORTAYLI

Yukarıdaki metnin türü nedir?

A) Makale B) Söyleşi

C) Fıkra C) Deneme

SORU 15

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Amerikalı Marilyn vos Savant, dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alıyor.

B) Robbins’e göre hareket her şeyin başlangıcıdır.

C) O, en sevdiği dersin Türkçe olduğunu söyledi.

D) Hava bugün sıcak.

SORU 16

Kendisinden söz ettirmek isteyen sanatçı, daha önce kimsenin gitmediği yollardan geçerek eser ortaya koymalıdır.

Bu cümleye göre sanatçının kendinden söz ettirmesinin ön koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçmişten yararlanması

B) Toplumdan soyutlanması

C) Evrensel olması

D) Özgün olması

SORU 17

Konya, Türkiye’nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık yedinci şehri. 31 ilçeden oluşur. Konya İl Nüfusu: 2.161.303’dür. (2016) Trafik plaka numarası 42’dir. 1875’te kurulan Konya Belediyesi, 1987’de çıkarılan 3399 sayılı yasa gereğince “büyükşehir” statüsüne kavuşmuş olup 1989’dan beri belediye hizmetleri bu statüye göre yürütülmektedir.

Eskişehir, Türkiye’nin bir ili ve en kalabalık yirmi beşinci şehridir. 1993 yılında çıkarılan kanunla Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Nüfusu 2015 yılına göre 826.716’dir. Ortasından Porsuk Çayı geçen şehir, içerisinde Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nin bulunması nedeniyle bir öğrenci kenti görünümündedir.

Yukarıda iki farklı şehir tanıtılmıştır. Bu metne bakarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) İki metinde tür olarak düşünce yazısıdır.

B) Eskişehir’de Konya’dan daha fazla sayıda üniversite bulunmaktadır.

C) İki metinde de sayısal verilerden yararlanılmıştır.

D) İki metinde bahsedilen metin de şehirlerin yönetim tarzlarına değinmiştir.

SORU 18

Başarı; alkışlanacak neticeler elde etmek değil, alkışlanacak çabalar sergilemektir.

Bu cümleye göre aşağıdakilerden hangisi bir başarıdır?

A) Piyangodan büyük ikramiyeyi kazanmak

B) Sınavdan tesadüfen on sorudan sekizine cevap vermek

C) Üniversite sınavını kazanmak için planlı bir şekilde çalışmak

D) Birilerinin yardımıyla yüksek bir makama gelmek

SORU 19

 1. “Üçüncü dünya savaşı yakın görünüyor.”
 2. Bir sessizlik oldu ve kahvenin her zaman az ve öz konuşanı sakin sakin anlatmaya başladı.
 3. Hemen biri yanıt verdi:
 4. Kahvede oturanlardan biri “Vay canına!” dedi,
 5. “Arkadaşlar, durum şu, silah endüstrisi elindeki eskimiş silahları gözden çıkarıyor.”
 6. “Amerika Suriye’ye tam 55 füze yollamış.”

Yukarıda dağınık verilen cümleler nasıl sıralanırsa anlamlı bir paragraf ortaya çıkar?

A) 4-5-6-1-2-3

B) 4-6-3-1-2-5

C) 6-1-2-3-4-5

D) 1-5-6-2-3-4

SORU 20

Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için üç nokta kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklamaya uygun kullanım vardır?

A) Ey masum bakışına kurban olduğum evladım!..

B) Olay K… yolunda meydana gelmiş.

C) Sana uğurlar olsun…

D) Ona ne güzel hediyeler geldi: kitap, kalem, gömlek, kazak…

[/tab] [tab title=”Cevaplar”]

1-C

2-B

3-B

4-B

5-B

6-B

7-A

8-A

9-D

10-C

11-A

12-A

13-D

14-C

15-D

16-D

17-B

18-C

19-B

20-A

[/tab] [tab title=”Testi İndir”][button-brown url=”https://drive.google.com/open?id=0B6RjLyaQ9MpZTXUzVWFRMnZhblk” target=”_blank” position=”center”]TEOG Denemesi İndir[/button-brown][/tab][/tabs]

 

 

 

 • Yazının Bağlantısı: Türkçe 2. Dönem Türkçe TEOG Denemesi (37)
 • Tarih: 10 Nisan 2017
 • Yazının Kategorisi: Liselere Hazırlık Test ve Denemeleri (8. Sınıf)
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Türkçe 2. Dönem Türkçe TEOG Denemesi (37)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü