Türkçe 2. Dönem Türkçe TEOG Denemesi (33)

1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin eş anlamlılarını bulup bulmacada uygun yerlere yerleştirin.

 1. Otobüste yaşlı bir adama yer verdi.
 2. Yaptığımız uyarıların hiçbirini dikkate almadı.
 3. Bütün olasılıkları göz önünde bulundurmalıyız.
 4. Kaç sene aradan sonra İstanbul’a geri döndü.

Buna göre bulmaca doğru tamamlandığında sembollerle gösterilen kutucuklara hangi harfler yazılır?

2. Yaptığın iyiliği başa kakma,

Yabancıyla sakın yola çıkma

Sinek küçüktür ama mide bulandırır;

Düşmanın karınca ise de hor bakma

Bu şiirin son dizesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Karıncalardan da düşman olabilir.
 2. İnsanlara hor bakmak yanlıştır.
 3. İnsan dostunu düşmanını bilmelidir.
 4. Düşmanı küçümsemek doğru değildir.

3.”Bu köşedeki yazıları okuyup bitirdiğinizde, “Yazar ne demek istiyor?” diye, sormadan edemiyor insan. Oysa, bu tür yazılarda aranan ilk özellik, böyle bir soruyu sordurmamak olmalıdır. Okuyucu, bulanık ifadelerle yorulmamalı, anlatılmak isteneni kolayca kavramalıdır.” diyen bir eleştirmen altı çizili bölümle neyi anlatmak istemiştir?

A) doğallık B) yoğunluk

C) açıklık D) özgünlük

4.

http://www.ajansrize.net/resim/2009/11/yolls.jpg

Tabelada yer alan cümlede, anlam özelliği bakımından aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) onaylama B) ihtimal

C) pişmanlık D) karşılaştırma

5. Ben, masal analarının dizi dibinde yetiştim. Tadı damağımda kalmıştı onların masallarının. “İlk iz derindir.” derler. Sonra masalların birer sanat değeri olduğuna inandım. Sözlü bir gelenek hâlinde sürüp gelen bu masalları aynı anlatış tadıyla kaleme almaya çalıştım.

Bu paragrafta altı çizili cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Ona anlatılan masalları unutamamıştır.
 2. Anlatılan masalları çok sevmiştir.
 3. Ona anlatılan masallara benzer masallar yazmıştır.
 4. Çocukluğundan beri hep masal yazmak istemiştir.

 

6. (1) Üniversite yıllarımda köye gittiğimde ninemden şalvar ve tülbent istemiştim giymek için. (2) Ninem yalvarmalarıma rağmen bana ne şalvar verdi ne tülbent. (3) Kendimi daha bir oralı hissetmek istiyordum. (4) Kaşlarını çatıp bana dedi ki: “Sen niye bize benzemeye çalışıyorsun, biz sana benzemeliyiz.”

Parçada numaralanmış cümlelerden hangisi amaç-sonuç anlamı taşımaktadır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

7. Kovadaki balıkların çırpınmasına içim el vermiyor. Yanlışlıkla olmuş gibi yaparak kovayı deviriyorum. Balıklar gözlerinde minnettar bakışlarla dereye atlayıveriyor. O an çok mutlu hissediyorum kendimi.

Aşağıdakilerden hangisi bu metnin dil ve anlatım özelliklerinden biri değildir?

 1. 1. kişi ağzından aktarılması
 2. Abartmadan yararlanılması
 3. Kişileştirmeye başvurulması
 4. Deyimden yararlanılması

8. Pollyanna adlı kitapta yazar hayatın güçlükleri, acıları ve felaketleri ile tek başına savaşan, iradesi güçlü bir kız çocuğunun başından geçenleri anlatır. Romanın kahramanı olan Polyyanna, karşılaştığı bütün güçlüklere rağmen teyzesiyle geçirdiği günler süresince kendi kendini mutlu etmenin yolunu bulabilen iyimser bir genç kızdır. Eser, hemen hemen bütün çocukların özellikle kız çocuklarının ilgiyle okuduğu klasikler arasında yer almıştır.

Bu paragrafın yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. fikirleri değiştirme
 2. olay içinde yaşatma
 3. bilgi verme
 4. izlenim uyandırma

9.Bir atasözümüz “Mum, dibine ışık vermez.” der. Mum etrafını aydınlattığı hâlde kendi dibini aydınlatamaz. Bunun gibi etrafına, başkalarına da yararlı olan kimselerin çoğunlukla kendine, evine, yakınlarına o kadar fayda sağlayamadığı görülmüştür.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu paragrafta açıklaması yapılan atasözüyle aynı anlamı taşımaktadır?

 1. İşleyen demir ışıldar.
 2. Balık baştan kokar.
 3. Boş çuval ayakta durmaz.
 4. Terzi kendi söküğünü dikemez.

10.

 1. Kapıdan girişte ilk göze çarpan şey, basamakları eskimiş merdivendi.
 2. Merdivenleri bu gıcırtılar içinde korka korka çıkarken karışık düşünceler içindeydi.
 3. Yer yer çürümüş bu merdivenin basamakları pek güven vermiyordu.
 4. Adam kapının pervazına çarpmamak için başını eğdi.
 5. Bastığı her basamak ayrı bir nota ile gıcırdıyordu.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense sıralama nasıl olur?

A) 1 – 3 – 2 – 5 – 4 B) 2 – 5 – 4 – 1 – 3

C) 4 – 1 – 3 – 5 – 2 D) 5 – 4 – 2 – 1 – 3

11. Çok korktuğumuz, heyecanlandığımız veya koştuğumuz zaman göğsümüzde küt küt diye çarpan bir ses duyarız. (…) O, biz uyurken uyumaz; dinlenirken dinlenmez. Biz bazen işlerimizi aksatabiliriz ya da erteleyebiliriz fakat o asla işini aksatmaz. Saat gibi tıkır tıkır çalışır. Yalnız bir farkla: Saat geri kalabilir, hatta durabilir o ise biz yaşadıkça geri kalmaz ve durmaz.

Parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilebilir?

 1. Bu ses, bizim için gece gündüz demeden çalışan kalbimizin sesidir.
 2. Annemiz bizi yardım için yanına çağırıyordur.
 3. Yine açık unuttuğumuz televizyonun sesi geliyordur.
 4. Cep telefonunun o rahatsız edici sesi gelmektedir.

12.

Bambunun bazı kültürlerde sembolik anlamları vardır. Çin’de bambu uzun bir ömrün sembolüdür. Hindistan’da ise dostluğun sembolüdür. Filipinler’de çiftçiler bambu sırıklarını şans getirsin diye tarlalarının etrafına dikerler. Bambu, yemyeşil yapraklarıyla ve çok düz bir şekilde dik büyümesiyle dürüstlüğün ve temizliğin sembolüdür. Kültürler arası farklılıklar bambuya bu şekilde yansımıştır.
Kasımpatı iyimserlik, neşe, uzun ömür ve mutluluk anlamlarını taşır. Çin’de ekim ayı, Japonya’da ise eylül ayı çiçeğidir. Çin’de 3000 yıldan fazla süredir yaşadığı için kasımpatı “Doğu Çiçeği” ve “Yaşam Çiçeği” olarak da anılır. Çin’de kasımpatının evlere mutluluk getireceğine inanılır. Japonların ise bu bitkinin insanların sonsuza dek genç kalmalarını sağladığına inandıkları bir efsaneleri vardır.

Bu iki metnin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) bir olayı haber vermek için yazılmış olmaları

B) doğal çevrenin çiçekler üzerindeki etkisini anlatmaları

C) çiçeklerin ana vatanı hakkında bilgi vermeleri

D) çiçeklerin ülkelere göre taşıdığı anlamlardan söz etmeleri

13. Aşağıda edebi türlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Günlüğü anıdan ayıran en önemli özellik, günlükte yaşananların günü gününe anlatılmasıdır.

B) Roman, öykü, masal gibi türler olaya; fıkra, deneme, makale ise düşüncelere dayanır.

C) Biyografi yazarın kendi hayatını, otobiyografi ise başkasının hayatını anlattığı yazı türüdür.

D) Öykülerde serim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır.

14. “Kaybettiklerinize yanarak hayatı kendinize zehir edeceğinize, sizi kayba sürükleyen hatalarınızdan ders çıkarıp onları tekrarlamamaya çalışın.”

Yukarıdaki cümlede kaç fiilimsi vardır?

A) 3                 B) 4              C) 5                D) 6

15. “Bu muhteşem market hizmete açıldı.”

Yukarıdaki cümle ile çatı yönünden özdeş olan cümle aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Aydın’a gidileceğini duyunca çok sevindi.

B) Dersanemiz, büyük bir titizlikle temizlendi.

C) Akşama kadar rüya âleminde dolaştılar.

D) Kimin geldiğini sormadılar bile.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A) Geçen hafta/ annem ve ben/sinemaya/ gittik.

B) Okulun son günü/ bütün öğretmenlerim/ beni/ kutladı.

C) Hava/ kararınca/ eve gitmemi/ söyledi.

D) Her gün/ sokakta/ Mine’yle/ konuşuruz.

17. “Hiç bir dost ve arkadaş gözüyle karşılaşmayan kara gözleri, ruhunun acılarını büyük bir sır gibi saklamıştı.”
Cümlenin öğeleri aşağıdakilerden 
hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Özne-Zarf T.-Yüklem
B) Dolayı T.-Özne-Yüklem
C) Özne-Nesne-Zarf T.-Yüklem
D) Özne-Yüklem

18. Aşağıdakilerin hangisinde ( ) olan yere noktalı virgül(;) getirilmelidir?

A) Yapacaklarında cesur, kararlı( ) sözleriyle dürüst, tutarlı bir kişidir.

B) Nehrin sağ tarafına döndü( ) yürümeye devam etti.

C) Sinemaya gidemiyorum( ) bütün zamanımı ona ayırıyorum.

D) Bir kilo et( ) iki kilo patates alıp eve döndü.

19.“Türleri bini bulan deniz kabuklarının kimileri, hoşa giden renklerinden dolayı eski dönemlerde para olarak kullanılmıştır.”

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin özelliklerinden değildir?

A) Yapısına göre sıralı cümledir.

B) Yüklemin yerine göre kurallı cümledir.

C) Anlamına göre olumlu cümledir.

D) Yüklemin türüne göre fiil cümlesidir.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfleri kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) TEMA’nın “Suyunu Boşa Harcama” kampanyası Büyük Ödül aldı.

B) Bizim Tırmık, o kadar çok yiyor ki ona mama yetiştiremiyoruz.

C) Yazarımız bugünkü köşe yazısına “Çocuk ve Eğitim” başlığını vermiş.

D) Kaplumbağa Terbiyecisi adlı tabloyu, Osman Hamdi Bey, 1906’da yapmıştır.

 

 • Yazının Bağlantısı: Türkçe 2. Dönem Türkçe TEOG Denemesi (33)
 • Tarih: 14 Mart 2017
 • Yazının Kategorisi: Liselere Hazırlık Test ve Denemeleri (8. Sınıf)
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Türkçe 2. Dönem Türkçe TEOG Denemesi (33)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü