Türkçe 2. Dönem Türkçe TEOG Denemesi (32)

MERKEZ İHO TEOG TÜRKÇE DENEMESİ

1. Bu ilâç onu yataktan kaldırdı.

2. Vazoyu ortadan kaldır ki kırılmasın.

3. Sabah çok erken kaldır beni.

4. Fenalaşınca adamı hastaneye kaldırdılar.

5. Ben bu sözleri kaldıramam artık.

1. Kaldırmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç

farklı anlamda kullanılmıştır?

A)2 B)3 C)4 D)5

2. Zaman su gibi akıp geçiyordu. Benim önümdeyse

dağlar kadar kitap vardı. Bir an önce bitirmeliydim

bu kitapları. Ama bir türlü kendimi toparlayamıyordum.

Kitaplarımın da benimle inatlaşması cabasıydı.

Bu parçada aşağıdaki anlatımı güçlendirme yollarından

hangisi kullanılmamıştır?

A) Abartma B) Konuşturma

C) Kişileştirme D) Benzetme

3. Usta yazarlar, güncel konuları da kaleme almak istiyorlar.

Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden

hangisinde vardır?

A) Masamdaki denemeye şöyle bir göz attı.

B) Yeni yazarların çoğunu okudum.

C) Çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yazdı.

D) Söyledikleri yine kâğıt üzerinde kaldı.

4. 1. Törenin sonunda herkes kepleri savurdu.

2. Çok kızınca arabaya bir tekme savurdu.

3. Etrafa öfke saçıyor, sürekli hakaret savuruyordu.

4. Uzun sarı saçlarını bir sağa bir sola savuruyor.

Bu cümlelerdeki “savurmak” sözcüğü yerine aşağıdakilerden

hangilerinin sırasıyla kullanılması

cümlelerin anlamlarına uygun düşer?

A) göndermek, vurmak, fırlatmak, sallamak

B) fırlatmak, vurmak, etmek, atmak

C) saçmak, vurmak, söylemek, uçurmak

D) fırlatmak, vurmak, göstermek, dalgalandırmak

1- Kıyımlarda yok olanların ve yok edenlerin çocukları, düşmanlığa neden son vermiyorlar?

2- Ataların hesaplaşmaları, sonumuz olmaya daha ne kadar devam edecek?

3- İnsanlık tarihindeki bu kin neden?

4- İnsanlar, atalarına yapılan zulümleri ne kadar kolay unutuyorlar?

5. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinin iletisi diğerlerinden

farklıdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6. Küçük Prens:

– Ne kadar da güzelsiniz!

Çiçek:

– Öyleyimdir.

Küçük Prens’le çiçeğin konuşmasından çiçeğin

hangi özelliğe sahip olduğu çıkarılamaz?

A) Övüngen

B) Anlayışlı

C) Kurumlu

D) Kendini beğenmiş

7. Cesaret, korku yoksunluğu değildir; korkuyla yüz

yüzeyken harekete geçebilme yeteneğidir.

Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Korkusuzluk, cesur olduğumuzu göstermez.

B) Cesaret, korkunun olduğu bir ortamda anlaşılır.

C) İnsan, korkudan yoksun olduğunda cesurdur.

D) Cesur insan, korkarken de gerekeni yapar.

8. Nasreddin Hoca’ya sormuşlar:

– Hocam, at nalını evimizin kapısına assak uğur

getirir mi?

Hoca:

– Sanmıyorum. O nallardan her atta dört tane var

ama bütün gün yük taşımaktan, kamçı yemekten

kurtulamıyor zavallılar.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Nasreddin

Hoca’nın yanıtıyla aynı doğrultudadır?

A) Kelin ilâcı olsa başına sürer.

B) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

C) Kendi düşen ağlamaz.

D) Yol ile giden yorulmaz.

9. Adalet Ağaoğlu’nun çok katmanlı romanı, iç içe

geçmiş bölümlerden oluşmuştur.

Bu değerlendirmedeki altı çizili söz öbeği, aşağıdaki

anlatım özelliklerinden hangisini karşılamaktadır?

A) Özgünlüğü B) Yalınlığı

C) Yoğunluğu D) Akıcılığı

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gün ya da ay

adlarının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Öğretmenimiz salı günü sınav yapacakmış.

B) Erkin, 19.02.1992’de İzmir’de doğdu.

C) Açılış, 28 Ekim çarşamba günü yapılacak.

D) 23 Ocak 1984’te Almanya’dan göç etmişler.

11. “Ansiklopediler , aradığımız her konu hakkında bize toplu olarak bilgi verir. Zihnimizi kurcalayan “kim?”, “neden?”, “ne zaman?” , “nerede?” gibi soruların yanıtını bir ansiklopedide bulabiliriz. Sözlükler sadece kelimelerin anlamlarını verdiği halde, ansiklopediler doğrudan doğruya konuyu işler. Gerektiği zamanda kelimenin anlamını verir.

Yukarıdaki paragrafın anlatım biçimi nedir?

A- Öyküleyici B- Tartışmacı

C- Açıklayıcı D-Betimleyici

12. Gargamel’ de Azman’ da hastaymış; bu haftayı huzurlu geçireceğiz, değil mi?

Bir çizgi romandan alınan bu cümlede, aşağıdaki

noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanmıştır?

A) Soru işareti

B) Kesme işareti

C) Noktalı virgül

D) Virgül

13. İyi düşünmüşsün, ben de size katılırım.

Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İki eylem kullanılmıştır.

B) Sıralı cümledir.

C) Ortak özne kullanılmıştır.

D) Eylemsi kullanılmamıştır.

14. İmkânsız şey

Şiir yazmak

Âşıksan eğer

Ve yazmamak

Aylardan nisansa

Bu dizelerde kaç eylemsi kullanılmıştır?

A)1 B)2 C)3 D)4

15. Kuşların Kafdağı’nda yaşayan hükümdarı Simurg,

hep merak edilirdi. Günlerden bir gün dünyadaki

tüm kuşlar onu görebilmek için yolculuk etmeye karar

verdiler. Düştüler yollara. Yol uzun, yolculuk çetindi.

Yorulanlar, yolda kalanlar oldu. Kuşlar vazgeçti

birer birer. Sonunda kafile, Kafdağı’na vardığında

topu topu otuz kuş kalmıştı geride. Simurg aslında

buraya varmayı başaran ve yollarından dönmeyen,

kötülere aldanmayan bu kuşların ta kendisiydi ve…..

Düşüncenin akışına göre parçanın son cümlesi

aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) gerçek yolculuk, kendilerine yaptıkları yolculuktu.

B) yolculukların boşuna olduğunu anladılar.

C) kendilerini her kuştan üstün görmeye başladılar.

D) yeni bir hükümdar seçmeleri gerekiyordu.

16. Okyanus üzerinden kopup gelen gri bulutlar, yüksek

kıyı dağlarını ve vadileri aşıp hızla yaklaşıyordu.

Rüzgâr, öfkeyle esiyor, çalıları hışırdatıp ormanlara

kükrüyordu. Bulutlar parça parça, yumak yumaktı.

Sonra rüzgâr dindi ve bulutları oldukları yerde

bırakıverdi. Yağmur bir anda boşalıyor, diniyor,

sonra yeniden yağıyordu.

Bu paragrafın anlatımı için aşağıdakilerden

hangisi söylenemez?

A) İşitme duyusundan yararlanılmıştır.

B) Betimleme yapılmıştır.

C) İkilemelerden yararlanılmıştır.

D) Nesnel anlatım söz konusudur.

17.

İ:dün sabah

A: tüm eşyayı

T: işçiler

P: taşıdılar

K: yeni eve

“İ, A, T, P, K” harfleriyle gösterilen ögeler “özne-nesne-

yer tamlayıcısı-zaman tamlayıcısı-yüklem”

biçiminde sıralanırsa aşağıdaki sözcüklerden

hangisi oluşur?

A) KATİP B) KİTAP

C) PATİK D) TAKİP

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan bellidir?

A) Pamuk, dün gece bahçede görülmüş.

B) Bu şirin bebekler sevilmez mi hiç?

C) Evdeki olay, on dakika içinde duyuldu.

D) Bugün odasında iki saat dinlenmiş.

1- Tropikal bölgede yaşayan kuşlar değişik renklere sahiptir.

2- Volkan patlaması magmanın yeryüzüne ulaşmasıyla oluşur.

3- Kutup ayıları soğuk havaya dayanabilen hayvanlardır.

4- Leoparlar yavrularını özenle büyütür.

19. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi

yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)4. B)3. C)2. D)1.

20. Yazar, yeni biçimler bulmalıdır. Tutan biçimleri sürekli

yineledi mi gelişimi körelir. Onu beğenen halk,

bir gün ondan kopabilir. Kalıpçılık, yazarı zamanın

gerisinde bırakır. Dil de halkın beğenileri içinde yer

alan diğer bir unsurdur. Yazar, özel bir dil yarattığı

anda halkla bağlantısını kendi eliyle kurar.

Bu parçadan aşağıdakilerdan hangisi çıkarılamaz?

A) Edilgen bir yazar, okurun beğenisini yitirir.

B) Sıradanlığa düşen yazar, kalıcı olamaz.

C) Yazar, halka yalın bir dil kullanarak ulaşmalıdır.

D) Yazar, farklı diliyle halkın beğenisini kazanabilir.

Cevap Anahtarı:1-D 2-B 3-C 4-B 5-D 6-B 7-C 8-A 9-C 10-C 11-C 12-B 13-C 14-B 15-A 16-D17-D 18-D 19-A 20-C

 • Yazının Bağlantısı: Türkçe 2. Dönem Türkçe TEOG Denemesi (32)
 • Tarih: 14 Mart 2017
 • Yazının Kategorisi: Liselere Hazırlık Test ve Denemeleri (8. Sınıf)
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Türkçe 2. Dönem Türkçe TEOG Denemesi (32)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü