Türkçe 2. Dönem Türkçe TEOG Denemesi (29)

(I) Kızılay lokantalarındaki ekip yemeklerimiz devam etti, birlikte çalıştığım gençler benimle görüşmekten hiç çekinmediler. (II) Bu yüzden de başlarına dertler açıldı ve görevden alındılar (III) İçlerinden birkaçı da, yeniden bir üst göreve geleceğim düşüncesiyle bağlılıklarını sürdürüyormuş izlenimini verdiler. (IV) Ama benim geri dönmeyeceğim kesinlikle anlaşılınca bütün bağlar koptu.

1Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “Belirli bir amaçla, olduğundan farklı bir tavır sergilemek ” anlamı vurgulanmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

ABD’li bilgisayar uzmanı Scott Fahlman tarafından

bulunan gülen surat (smiley) tam 30 yaşında. Fahlman, duyguların yazı dilinde ifade edilmesini kolaylaştırmak için iki nokta ve parantez işaretlerini kullanarak bir ifade oluşturdu. Bu “gülen surat”ı ilk olarak üniversitenin e-posta listesine yolladığı bir notta kullandı. Fahlman, öğrencilere ve çalışma arkadaşlarına şöyle yazdı: “Şaka

yaptığınızı belirtmek için şunu kullanmayı öneriyorum:

:-)”

2-Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 1. Smiley ifadesinin kim tarafından bulunduğuna
 2. Smiley ifadesinin hangi karakterlerden oluştuğuna
 3. Smiley ifadesinin ilk nerede kullanıldığına
 4. Smiley ifadesinin çok sık kullanıldığına

İnsanca değerler, sadece ülkemizde değil tüm dünyada aşınıyor.

3- Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Günümüz gençliğinde evlenip yuva kurma anlayışı gittikçe önemini yitirmektedir.

B)  Geleneklerimiz, günümüz toplumu için çok da büyük bir anlam ifade etmiyor.

C)  Çocuklarımızın insani değerlerden uzak yetişmemesi için aileler olarak bizler sorumlu davranmalıyız.

D)  Ne yazık ki bugünün insanı mutluluğu, sadece ekonomik refahla bağlantılı görüyor.

Geçenlerde ilgiyle okuduğum bir kitabın yazarıyla tanıştım. Ona neden bu kadar çok tutulduğunu sordum. Bana verdiği yanıt: “Bazı yazarlar başkalarının ayak izinden gitmeyi bir marifet sayarlar ve bunu yaparlar. Bense bu tür şeyleri hiç cazip bulmuyorum.” oldu.

4- Bu parçada görüşünü böyle dile getiren yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)   Özgün olan

B)   Doğallıktan yana olan

C)   Kendinden öncekilerden etkilenen

D)   Yazılarını yalnız kendi için yazan

5-Aşağıdakilerin hangisinde “sürmek” sözcüğünün verilen anlamı ile kullanımı birbirine uymamaktadır?

A)  Uzatmak, ileri doğru itmek.

Lütfen, ürünlere el sürmeyiniz.

B) Bir malı satışa sunmak.

Yeni sezon ürünleri firmamız piyasaya sürdü.

C)  Ceza olarak bir başka yer veya ülkeye göndermek.

Kırım Türklerini Sibirya’ya sürmüşlerdi.

D)  Zaman almak.

Hastanede her hastanın ziyareti yarım saat sürmüştü.

Küçük bir olay, anılar veya bir şeylerden duygulanmış bir insan hikâyemi oluşturuverir. Öyküye başladığım ilk yıllarda “bizim insanımızı yazıyorum” gibilerden kocaman lâflar ettiğim olmuştur. Ama aslında ben, bende olan bir şeyi yazıyorum ya da bende olan bir şeyi yazmak istiyorum; buna çatışmalar, bendeki kavgalar, bendeki mutluluklar, bendeki yalnızlıklar, bendeki arayışlar diyebilirim.

6-Yukarıdaki paragrafta yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikâyesini küçük denilebilecek şeylerin üzerine kurduğu

B) Gençliğindeki bazı düşüncelerinin hata olduğunu anladığı

C) Hikâyelerinde kendisini kendisinde olanlarla anlatmak istediği

D) Hikâyenin temelde insanı ve toplumu anlatma işi olduğu

Bütün şiir severler okumalı bu kitabı. Yazarın hoşsohbet üslubundan sevecenlikler doldurmalı koynuna. Yazar yüreğinden kopanların kılına bile dokunmadan geçirmiş yazıya. Ağır, bilimsel bir anlatım yok. Anlama yeteneğinizi zahmete sokacak hiçbir cümleye, sözcüğe rastlamazsınız. Cümleler kısa, ama değişik anlamlar çağrıştıracak zenginlikte. Hem de anlam sandukasının bırakın kapağının açılmasını tahtaları komple sökülmüş olarak…
7- Bu parçada söz edilen kitapla ilgili olarak aşağıdaki anlatım özelliklerinin hangisinden söz edilmemiştir?
A) Yoğunluk   B) Doğallık

C) İçtenlik   D) Özgünlük

Celal Sahir, kültürlü ve sanatçı bir anadan şairlik yeteneği kazanır. Güzel şiir okur ve etkili konuşmasıyla ilgi toplar. On dört yaşındayken yazdığı bir şarkıdan sonra şiire büyük bir istekle sarılır. Sanat hayatının ilk devresinde Muallim Naci’ye hayrandır. Fransız edebiyatını tanıyınca edebi zevki de değişmeye başlar. Servet-i Fünun dergisini okur ve bir süre sonra bu dergide şiirler yazmaya başlar.

8- Bu parçada Celal Sahir’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Servet-i Fünun’da şiirleri yayımlanmıştır.

B) Edebi zevki, Fransız edebiyatını tanıyınca yön değiştirmiştir.

C)  Bir dönem, eserlerinde Muallim Naci’nin etkileri görülür.

D)  Şiir dışında birçok türde de eser vermiştir.

(I) Şimdi karşımda şelalelerde alabildiğince hırçınlaşan, göletlerde ve havuzlarda kuzu gibi olan Ege’ye bakıp düşünüyorum. (II) Bu kent yarınlara yürürken büyük kentlere göre yeşilliklerle dolu. (III) Bu kentin insanları geleceğe eser bırakmanın mutluluğu içinde. (IV) Ben bu yüzden bu kenti sevdim, seviyorum.

9-Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde aynı varlığa ait karşıt özellikler bir arada verilmiştir?

A) IV.           B) III.          C)ll.         D) I.

Günümüzdeki genel kanı, şairin çok şiir yazmaması gerektiği yönündedir. Dahası az ve öz yazmanın bir erdem olduğu düşüncesinin öne çıktığı görülüyor. Bu düşüncenin hangi gerekçelere dayandığını bilmek güç. Ama tahmin etmek zor değil; çok şiir yazan hatalı ve fazlalıktı şiir yazar, demeye getiriliyor. Sadece bununla da kalınmıyor, çok yazanın, hatalı yazacağının kesinliği yönünde bir hava oluşturuluyor. Bense bu düşünceyi kesinlikle onaylamıyorum. Şiirlerin sayısına değil, niteliğine bakmalıyız bence.

10- Yukarıdaki parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Tartışma  B)       Açıklama C)       Öyküleme     D)      Betimleme

Bir dil gücünü, kendine yabancı olan sözcükleri atmakla değil, onları yutup hazmetmekle gösterir.

11-Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A)  Yabancı dillerden sözcük almaktan geri durmayan dillerin öz benliklerini koruması beklenemez.

B)  Güçlü diller, başka dillere sözcük vermekle değil, o dillerden sözcük almakla varlıklarını devam ettirir.

C)  Sağlam bir yapıya sahip olan diller, başka dillerden gelmiş olan sözcükleri kendi içinde eritip kullanan dillerdir.

D)  Her dil, yabancı sözcükleri bünyesinde kaynaştırıp özümseyerek evrensel bir özelliğe sahip olur.

Şimdiye kadar yaşadıklarım, kimi zaman sıradan kimi zaman da sıra dışı görünüyor gözüme. Büyük tutkular, bozgunlar, alt üst oluşlar, başarı ya da başarısızlıklar oldu hayatımda. Arzulayıp da ulaşamadıklarımın yanında, gençlik yıllarımda sahip olmayı düşlediklerimin çoğuna sahibim bugün. Rahatlamış, daha hafif, daha huzurlu olmam gerekir. Ama değilim. Hücrelerim eskiyip ölüyor, belleğim yavaşça bulanıyor, kemiklerim eriyor.

12-Yukarıdaki parçada yazar aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

A) Geçmişte istediği birçok şeyi elde ettiğine

B) Yaşadıklarının bazen basit bazen de sıra dışı olduğunu düşündüğüne

C) Yaşlılığında daha rahat, daha huzurlu yaşadığına

D) Yaşamında, düşlediği her şeyi elde edemediğine

Sanatta en sağlam yenilik, eski temaları yeni duygularla dolduran yeniliktir. Bu nedenle büyük sanatçıların hepsi eski sazdan yeni sesler çıkarmayı başarmaktadır.
13- Bu parçada altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Unutulmuş ve kullanılmayan malzemeden yeni duygular oluşturmak
B) Hiç kimse tarafından işlenmeyen konuları bulmak
C) Yıllarca süregelen alışkanlıkları bir kenara atmak
D) Evrensel duyguları canlandırıp halka hatırlatmak

Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne,

Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar.

Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında

Dünyayı çocuklara verelim.

14-Yukarıdaki şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) Kişileştirme B) Abartma

C) Benzetme D)Konuşturma

15-Tırnak işareti (” “) aşağıdakilerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?

A)     Bir atasözümüz: “Çok bilen, çok yanılır.” der.

B)     Bütün dünyaya “huzur” gerekiyor artık.

C)     Yapıtlarında sıkça tasvir “betimleme” yapmaya özen gösterir.

D)     Öğretmenimiz: “Düzenli çalışırsanız başarılı olursunuz.” derdi.

16-Aşağıdaki   cümlelerden   hangisi   şekilce olumsuz olduğu halde anlamca olumludur?

A)     Gidecek hiçbir yerim kalmadı artık benim.

B)     Bir kere de sözümü dinlemedi ki hiç.

C)    Son günlerde sigara içmiyor.

D)    Yeni açılan markette yok yok.

17–  İşe yaramayan eşyalar, çatı arasına atıldı.

Bu cümlede görülen özne-yüklem ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A)     Yaramazlık yapan öğrenci bîr kez daha sınıftan kovuldu.

B)    Kardeşimin düğününe çok güzel bir çiçek gönderilecek.

C)    Lokantada bizim için iki kişilik yer ayrılmıştı o gece.

D)     Öğretmenim, bu konudaki görüşlerime katılmıyor.

Uzun zaman işsiz güçsüz dolaştıktan sonra bir gün köprü üstünde giderken intiharın cesaret mi korkaklık mı olduğunu kendi kendime düşünmüştüm. O sırada biri koluma yapışmıştı. Okul arkadaşımdı. Tanımıştım; ama adını anımsayamamıştım… Birlikte yürümeye başladık. Eski günleri andık

18-Yukarıdaki paragraf ne tür bir yazıdan alınmış olabilir?
A) Deneme C) Sohbet

B) Anı D) Biyografi

19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Hep bir aynılık göze çarpsada iç dünyası gelişme gösteriyor.

B) Varlığını hep ortada hissettiren gürbüz yapısı vardı.

C) Kot pantolonundan ve gözlüğünden hiçbir zaman vazgeçmez.

D) Aradan yıllar geçmesine rağmen ağırbaşlılığını koruyor.

20- Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) Kendimizi zamanın iyileştirici gücüne bırakmamız gerekiyor.

B) Gece boyunca patika gibi yollarda araba kullanmıştım.

C) Onunla konuşmak, olanları değerlendirmek istiyordum.

D) Onun insanı korkutan sesini duyunca aniden ürperdim.

 • Yazının Bağlantısı: Türkçe 2. Dönem Türkçe TEOG Denemesi (29)
 • Tarih: 14 Mart 2017
 • Yazının Kategorisi: Liselere Hazırlık Test ve Denemeleri (8. Sınıf)
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Türkçe 2. Dönem Türkçe TEOG Denemesi (29)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü