Türkçe 2. Dönem Türkçe TEOG Denemesi (28)

TEOG II. SINAV TÜRKÇE DENEMESİ

1. “Göz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bakış açısı” anlamında kullanılmıştır?

 1. Yaşaran gözlerini cebinden çıkardığı mendille sildi.
 2. Rüzgârın kaldırdığı tozdan göz gözü görmez olmuştu.
 3. Üzerimde ağırlık hissedince annem, “Sende göz var.” derdi.
 4. Meseleye bir de onun gözünden bakmaya çalışalım.

2. Akardım, çağlamazdım

Gülerdim, ağlamazdım

Bileydim ayrılık var

Sana bel bağlamazdım.

Bu dörtlükte altı çizili deyimin anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

 1. Daha önce verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığından ona güvenmiyordu.
 2. İnsanın hayalleri tükendiyse yaşamının ne anlamı kalır ki?
 3. Aile desteğini arkasında hisseden öğrenciler derslerinde daha başarılı oluyor.
 4. Yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle şehirlerdeki güvenlik önlemleri artırıldı.

3.

 1. Bu kitaptaki tespitler, hayatımıza uygulayabileceğimiz mükemmel tavsiyelerden oluşuyor.
 2. Yaşar Kemal’in son romanında da olaylar, Çukurova’da geçiyor.
 3. Yazar Kemalettin Tuğcu, vefatının 15. yılında Çengelköy’deki mezarının başında anılacak.
 4. Orhan Veli Kanık’ın şiirde yaptıklarına alıcı gözle bakıldığında kıskanılacak çok yanı vardır.

Numaralanmış cümlelerden hangileri öznel yargı içermektedir?

A) 1 ve 3 B) 2 ve 4

C) 1 ve 4 D) 2 ve 3

4.

 1. Okuyabilmek için kapıdaki ışık yeterli değildi.
 2. Apartmandaki dairelerin ışıkları kapalı, herkes mışıl mışıl uyuyor olmalı.
 3. Adam çalıların arasındakini daha net görebilmek için bir ışık getirilmesini istedi.
 4. Behçet Becatigil, şiirimizin vazgeçilmez ışıklarından biri olarak ayrıldı aramızdan.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5. Dünyada bazı kültürlerde dil çıkarmak incelik sayılıyormuş. Macaristan’da eskiden ev sahipleri nezaket gösterip “Gece yatıya kal!” anlamında misafirin at arabasının tekerleklerini sökerlermiş. Şimdi biz misafirimize dil çıkarsak zarafet değil felaket olur. Misafirimizin arabasının dört lastiğini çıkarıp arabayı takozlara oturtsak nezaket değil rezalet olur.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Farklı kültürlerin birbirinden etkilenmesi doğaldır.
 2. Naziklik ve kabalık toplumdan topluma değişir.
 3. Misafirlerimize sevgimizi farklı yollarla gösterebiliriz.
 4. Misafiri iyi ağırlamanın temel koşulu ikramda bulunmaktır.

6. Atılsın toplar ve kurşunlar, çekilsin oklar bir bir!

Bezensin, kızıl kesilsin düşman kanıyla derya.

Duralım kahraman gibi düşmana karşı hışmıyla

Olup ateş saçan gemilerimiz tıpkı ejderha.

Bu dörtlükteki söz sanatları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 1. Benzetme – abartma
 2. Konuşturma – abartma
 3. Kişileştirme – benzetme
 4. Kişileştirme – konuşturma

7. Bir yapıtı ilk okuduğumda hoşuma gitmediyse bir kez daha okurum. Eğer bu kez de bana bir şey söylemiyorsa vazgeçerim okumaktan. Bence bir yapıt, okuyucuyu sarsmalı, canlandırmalı. Okuyucu hiç değilse birkaç gün o yazıyı düşünmeli.

Bu paragrafa göre yapıtta olması gereken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yalın bir dille yazılmış olması
 2. Konusunun gerçekçi olması
 3. Okurunu etkileyebilmesi
 4. Anlatımın akıcı olması

8. (1) Bilgisayar için gerekli olan elektrik enerjisinin büyük bir kısmı kasa içerisindeki devrelerde kullanılır. (2) Elektrik enerjisi kullanımı zamanla devrelerde ısınmaya yol açacağından yanmaya müsait maddeler kolayca tutuşabilir. (3) Bu tür kazalar engellensin diye kasanın dışarıya açık olan bir bölgesine fan(soğutucu) takılır. (4) Fan, bilgisayar çalışırken kasa içerisine dışarıdan sürekli hava girişi sağlayarak devrelerin ısınmasını engeller.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

9. Kalemin tarihi, yazının tarihinden eskidir. Sümerler düzgün tabletlerin üzerine çivi veya sivri objelerle şekiller çizmeye başlamıştır. Sonrasında fildişi kalemler, kuş tüyleri, mürekkepli kalem, kurşun ve tükenmez kalemler icat olmuştur. Kaz tüyü, uzun yıllar mürekkepli kalem olarak kullanılmıştır. 1858 yılında Hymen Limpman kalem arkasına silgi bağlamak için ilk patenti almıştır. 1935 yılında Lazslo Biro bilye uçlu dolma kalem üretmeye başlamış, bu kalemleri de Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotları kullanmıştır. “Pilot kalem” ismi buradan gelmektedir.

Parçada kalemlerin hangi yönüne değinilmemiştir?

 1. Tarihinin, yazıdan eski olduğuna
 2. Farklı çeşitlerinin olduğuna
 3. Pilot kalem isminin nereden geldiğine
 4. En çok kurşun kalemin kullanıldığına

10. Bizi fark eden hane halkı etekleri zil çalarak dışarı çıkıyor. Sarmaş dolaş oluyoruz. Geniş bahçe avlusu, taş kuyu, küçük kerpiç ev, yanındaki toprak fırın âdeta bizim gelişimizle seviniyor. Duvarları beyaz kireçle badana edilmiş kerpiç evin en geniş odasında oturuyoruz. Odanın küçük pencerelerinin rahatlıkla bir insanın oturabileceği genişlikteki pervazlarına saksılar dikilmiş.

Bu parçanın dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Varlıkları niteleyen sözcüklerden yararlanılmıştır.
 2. Deyimlere başvurulmuştur.
 3. Anlatım, üçüncü kişi ağzından yapılmıştır.
 4. Kurallı cümleler kullanılmıştır.

 

11. Öğrenci: Öğretmenim, bir hikâye yazıyorum ama sonunu nasıl yazacağımı bulamıyorum.

Öğretmen: Nasıl bir son yazacağın senin hayal gücünle ilgilidir. Ama şu bilgiyi seninle paylaşabilirim:

 • Okuyucuların bütün sorularına cevap verilir, geri dönülmez bir değişim yaşanırsa “kapalı uçlu son”
 • Cevaplanmamış bir iki soru veya netleşmeyen bir durum varsa “açık uçlu son” yazmış olursun.

Yukarıdaki konuşmada öğretmenin verdiği bilgiye bakarak öğrenci, hikâyesinin sonuna aşağıdakilerden hangisini yazarsa “açık uçlu son” yazmış olur?

 1. Ayşe, okulunu bitirdi ve başarılı bir doktor olarak yaşamını sürdürdü.
 2. Ayşe, o günden sonra hep bir zil sesi bekledi ama o zil çaldı mı bilinmez.
 3. Babası Ayşe ile gurur duyuyordu ve bir daha onları hiç yalnız bırakmadı.
 4. Ayşe ve annesi bir başka şehre taşındılar ve kendilerine yeni bir hayat kurdular.

12. Belgesel filmlerin kalitesi, öncelikle hazırlık aşamasında yapılan araştırmayla doğru orantılıdır. Bu aşamada varsayımlardan kaçınılmalıdır. Araştırmalar sonunda elde edilen bilgilerin doğruluğunun çeşitli kaynaklardan denetlenmesi gerekmektedir.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiştir?

 1. Belgesel film çekerken karşılaşılan zorluklar nelerdir?
 2. Nitelikli bir belgesel film çekerken hazırlık aşamasında neler yapılır?
 3. Belgesel film çekenler hangi bilimsel kaynaklardan yararlanır?
 4. Belgesel bir film çekmek ne kadar zaman alır?

13. 1581 – 1641 yılları arasında yaşayan ünlü İtalyan ressam Domenicho’dan bir resim yapmasını istemişlerdi. Uzun bir süre sonra, resmi teslim etmemesi üzerine sipariş sahibi ona şöyle dedi: “Görüyorum ki resmi yapmakta biraz yavaş davranıyorsunuz.” Bu sözler üzerine ünlü ressam Domenichino şu cevabı verdi. “Ben onu hiç durmadan sürekli içimde resmediyorum.” Buna şaşan sipariş sahibi, ressamın ne demek istediğini ise bir süre sonra anladı. Domenichino, o güne kadar duygu ve düşünceleriyle hayalinde canlandırdığı resmi, malzemelerin başına geçerek çabucak bitiriverdi.

Bu parçada altı çizili bölümün metne kattığı anlam aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır?

 1. Anlatılanları can kulağıyla dinlerken bir anda kürsüye konan davetsiz kelebek konuşmacının dikkatini dağıtıverdi.
 2. Ömrü boyunca çizgisinden bir şey kaybetmemesinin nedeni aklına koyduğu şeyin peşinden koşmasıdır.
 3. Sesindeki o ince tınıyı yakalar yakalamaz yıllardır görmediği arkadaşı zihninde belirdi.
 4. Yazarın başarısının sırrı zihninde beliren ışığı yüreğinde uzun süre harmanlayarak okuyucuya sunduğu yazılarla okuyucuya sunduğu yazılarla okuyucuyu doyurmasıdır.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla isim-fiil kullanılmıştır?

 1. Düşüncelerini rahatça dile getirebilmesi, özgüveninin göstergesiydi.
 2. Kitap kapağı hazırlamak sanıldığından daha zor bir iştir.
 3. Böyle bağıra çağıra konuşmasına katlanmak neredeyse imkânsızdı.
 4. Dedemin masal anlatışında dinleyeni saran bir büyü vardı.

15. -ma/-me ekinin Türkçede iki işlevi vardır: Fiillere eklenerek isim-fiil oluşturma ya da fiile olumsuzluk anlamı katma.

Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde –ma/-me ekini alan sözcük isim-fiil değildir?

 1. Tehlikeli yerlerde yüzme, boğulabilirsin.
 2. Başkalarını küçük görmesi yüzünden bu hâle geldi.
 3. O konuşmaya başladığında herkes susar, onu dinlerdi.
 4. Seyyah gezmeyi sever ama oturmayı hiç sevmez.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

 1. Öyle bir soru sordu ki söyleyecek söz bulamadım.
 2. Vizyona yeni giren bu filmi biz de izlemedik henüz.
 3. Mutluluğu tatmış insanlar etraflarına da neşe saçarlar.
 4. Çocuk, kitaptaki bütün soruları doğru çözmüş.

17. Zarf-fiiller cümleye zaman ya da durum anlamı katar.

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye “zaman” anlamı katmıştır?

 1. Yorgundu, yatağa uzanır uzanmaz gözlerini kapadı.
 2. Teneffüs ziliyle beraber çocuklar koşarak bahçeye çıktılar.
 3. Her sabah güle oynaya evden çıkarlar, okula giderlerdi.
 4. Ara vermeden çalışır, başka hiçbir şeyle meşgul olmazdı.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?

 1. Buraya kadar bana bir konuyu danışmaya gelmişler.
 2. Kokuşmuş inançlara kapılmaz, her şey sorgulardı.
 3. Koşar adım yürüyor, kimse hızına yetişemiyordu.
 4. Kahvaltıda en sevdiğim yiyecek kızarmış patatestir.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

 1. Kasabaya yaklaşınca birkaç çobana rastladı.
 2. Harbin sonunda her şeyi terketmiş ve bir daha ortalıkta görülmemiş.
 3. Bu sırada terliklerimden biri ayaklarımdan fırlayıverdi.
 4. Her şey darmadağın, sağ sola atılmış bir vaziyetteydi.

20. Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla gösterilen kısımlardan hangisine nokta(.) konur?

 1. Onun için iki şey çok önemliydi( ) sağlık ve eğitim.
 2. Pazardan ne almamış ki? Soğan, patates, elma( )
 3. Dikkatli ol. Bu işin nasıl sonuçlanacağını kestiremeyiz( )
 4. Yemyeşil ağaçları bağrına basan dağlar ve masmavi deniz… Burası ne kadar harika bir yer( )

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ

 • Yazının Bağlantısı: Türkçe 2. Dönem Türkçe TEOG Denemesi (28)
 • Tarih: 14 Mart 2017
 • Yazının Kategorisi: Liselere Hazırlık Test ve Denemeleri (8. Sınıf)
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Türkçe 2. Dönem Türkçe TEOG Denemesi (28)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü