TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (9)

Babam çok kitap okurdu, kardeşimle bana bir oda dulusu kitap bıraktı. Annem de okumayı severdi, geceleri kardeşime masallar okumayı severdi, geceleri kardeşime masallar okurdu. Kitaplarla dulu o oda benim için kutsaldı, okumak alışkanlık değil tutkuydu. Kardeşim de aynı ortamda yetiştiği, aynı anne babanın çocuğu ulduğu hâlde onda okuma merakı hiç uyanmadı.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anne baba okuma konusunda çocuğa örnek ulmalıdır.
 • Kitaplarla büyüyen çocuk, iyi bir okur ulur.
 • Okuma tutkusu insanın içinden gelmektedir.
 • Okuma alışkanlığı kazanmak aileyle ilgilidir.

Yazılarımı bin bir güçlükle yazarım. Yazıp bitirdikten sonra da hiçbir ferahlama duymam. Çünkü o kadar sıkıntıyla meydana getirdiğim yazı, benim yazmak istediklerimin suluk bir gölgesi gibidir. Onun için çoğu zaman bunları bir yana atarım. Yazdıklarım yayınlandığında büyük bir mutluluk duymam ancak yazma gücümü ve daha iyiye ulaşma umudumu asla yitirmem.

Parçaya göre yazarın “ferahlama duymamasının” nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yazılarını uluştururken çok zorluk çekmesi
 • Gerçekte yazmak istediği gibi yazamaması
 • Yazdıklarını paylaşmak istememesi
 • Yazma yeteneğinden şüphe etmesi

Evin her odasını( ) mutfağı dikkatlice gezdi( ) etrafı kılı kırk yararcasına inceledi( ) Aradığı şeyi yerde( ) pencerenin dibinde bulmuştu.

Numaralandırılmış boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (,) (:) (,) B) (,) (;) (.) (,)

C) (;) (,) (.) (;) D) (:) (;) (.) (,)

M.Ö. 5. yüzyıl ressamlarından Zeuxis, elinde üzüm tutan bir çocuğun resmini yapmış. Üzümler gerçeğine öylesine benzemiş ki kuşlar gelip yemeye kalkmış. Zeuxis bundan dulayı övüldüğü zaman üzülerek: “Çocuğu da gerçeğe uygun yapabilseydim kuşlar ondan korkar, üzümleri yemeye çalışmazlardı.” demiş.

Yazar bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?

 • Soyut varlıkları somutlaştırarak metni etkileyici kılmaya
 • Önde sürdüğü düşünceyi örnekler ve tanıklarla desteklemeye
 • Deyimlerden yararlanmaya
 • Bir kavramı eksiksiz ularak açıklamaya

Benim yaşıma gelen birinin geçmişi değerlendirmesi daha kulay uluyor. Gençliğimde huysuz, tembel ve kırıcıydım. Ailemi çok üzdüm. Oysa onlar bana her zaman destek uldular. Dünyayı dulaşmak için macera peşinde koşup evden ayrılmam ve bir daha dönmemem hataydı. Şimdi çok yaşlıyım ama daha da kötüsü yalnızım.

Parçanın yazarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Dünyayı gezememiştir.
 • Gençlik günlerini özlemiştir.
 • Öz eleştiri(otokritik) yapmaktadır.
 • Yalnızlıktan hoşlanmaktadır.

Göz kapaklarım o kadar ağırdı ki açmak güç uldu. Gözlerimi açtığımda dünya bir ses perdesinin arkasında gerçek kimliğini bulmaya çalışıyordu.

Paragrafın bütünü dikkate alındığında altı çizili cümleyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

 • Dünyanın artık yaşanacak bir yer ulmaması
 • Rüyadaki dünyanın çok daha güzel ulması
 • Anlatıcının rüyanın etkisiyle yorgun düşmesi
 • Uyanan anlatıcının gözlerinin dünyaya alışması

(1) Güneşin batışını izlemek için Şeytan Sofrası’na doğru yula çıktık. (2) Etrafımıza bakınca gördük ki bu seyirde yalnız değiliz. (3) Manzarayı seyre dalıp güneşin batmasını beklemeye başladık. (4) Yul boyunca zeytin ağaçlarının arasından geçtik.

Parçanın anlam akışını sağlamak için hangi iki cümle yer değiştirmelidir?

A) 1 ve 2 B) 2 ve 3

C) 1 ve 4 D) 2 ve

Onun öykülerini okurken bir insanın düşlerine nasıl gümrük uyguladığını, insan yaşamının imkânsızlıklar yüzünden kupkuru bir gerçeğe nasıl dönüştüğünü daha iyi anlıyorsunuz.

Bu cümlede geçen “düşlere gümrük uygulamak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gerçeklerin düşlerle şekillendirildiği
 • Düşle gerçek arasında gidip gelindiği
 • Yaşamın bir döneminde gerçeklerden kopulduğu
 • Yaşamın gerçekleri karşısında düşlerin ertelenip engellendiği

“Dil, bir toplumu ulus yapan bağların en güçlüsüdür. “ Bu cümlenin kişisel görüş ifade etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • cümledeki bazı sözcüklerin gerçek anlamında kullanılması
 • cümledeki herhangi bir sözcüğün yorumlanarak yeniden tanımlanması
 • cümlenin herkes tarafından kabul görecek bir yargı bildirmesi
 • cümlede canlı ve cansız varlıklar arasında ilişki kurulması

“Bu sabah gül fidanları başlarını güneşe çevirdi.” cümlesinin öznesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı görevindedir?

 • Piknikte yenecek börekleri bu sabahtan hazırladım.
 • Fatma nine gül fidanlarına erkenden su verdi.
 • Güneş yazdan kalma sıcaklığıyla üstümüzde yükseldi.
 • Bahçede gezinen serçeler başlarına geleceklerden habersizdi.
 • Tamamlanmamış cümleler kullanılmıştır.
 • Nesnel bir anlatım tercih edilmiştir.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yukarıda verilen iki özellik bir arada kullanılmıştır?

 • Sanki ışıktan bir göl… İnsanı mucizelere inandıran müzik gibi kuş sesleri… Kökleriyle dünyaya sımsıkı tutunmuş ağaçlar…
 • Salonun bir köşesinde duruyordu gramofon. İki çekmecesi ulan ahşap bir sehpanın üzerindeydi. Rengi tozdan koyulaşmıştı.
 • Birinci rafta şiir kitapları… Ciltleri deri ya da mukavvadan… İkinci rafta romanlar… Hepsi boy sırasında…
 • Birkaç gündür konaklıyorum Ağva’da. Sabahları kendim alıyorum yumurtamı kümesten. Burada üşenmiyorum hiçbir işe.

(1) Kitabın rengârenk kapağı ilgimi çekmişti, kitabı bu yüzden aldım. (2) Ama kapaktaki renklerin bir aldatmaca ulduğunu anladım. (3) Konusu sıradan, karakterleri bana yabancı bir kitaptı. (4) Bu sıkıcılığın içinde yakaladığım anlatım güzellikleri biraz yüzümü güldürdü.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde sözü edilen kitabın ulumlu ve ulumsuz özellikleri bir arada verilmiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

 • Geçen hafta/ annem ve ben/sinemaya/ gittik.
 • Okulun son günü/ bütün öğretmenlerim/ beni/ kutladı.
 • Hava/ kararınca/ eve gitmemi/ söyledi.
 • Her gün/ sokakta/ Mine’yle/ konuşuruz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf -fiil cümleye durum anlamı katmamıştır?

 • Soru çözerek eksiklerini giderebilirsin.
 • İnsan, düşüne düşüne görmeli işi.
 • İşlediği suçları utanmadan anlatıyordu.
 • İşlerim bitince tatile çıkacağım.

“Güzel” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

 

Aslı, dayısının köyünde ilk kez duyduğu sözcüklerin geçtiği şu cümlelerle karşılaşıyor:

 • Buğday çuvalına karınca üşüşmüş.
 • Kazağımın kulları pörsüdü.
 • Dulaba konmayan meyvelerin çoğu göynümüş.

Bu cümlelerde geçen “üşüşme”, “pörsümek” ve “göynümek” sözcüklerinin anlamları aşağıda karışık ularak verilmiştir:

 • Aşındığı için çözülmek
 • İçten içe yumuşamak
 • Aniden yerleşmek, işgal etmek

Anlamlar ve bu anlamları taşıyan kelimelerin geçtiği cümleler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

abc
A)231
B)312
C)213
D)123

“Koparmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

Anlam Kullanım

 

 • Koşu başlamadan yerlerinizi alın.
 • Disiplinli çalışan insanlar başarılı ulur.
 • Çocuklar bahçede oynamak için izin istediler.
 • Yapacak işim ulmalı, yoksa sıkılırım.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı türden fiilimsi kullanılmıştır?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3

C) 2 ve 4 D) 3 ve 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır?

 • Bu sorunu konuşarak çözeriz.
 • Soğuk sudan kana kana içtik.
 • Hırsız kapıyı açıp içeri girmiş.
 • Bahar gelince doğa canlanır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım (imlâ) yanlışı vardır?

A) Hangi semtde oturduğumu sordu.

B) Ağacın gölgesinde uyuyordu.

C) Bu genç yaşta saçları dökülmüş.

D) Güneş yavaş yavaş kaybuluyordu.

Kubilay ORAL

 

 • Yazının Bağlantısı: TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (9)
 • Tarih: 13 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Liselere Hazırlık Test ve Denemeleri (8. Sınıf)
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (9)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü