TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (5)

TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çekmek” sözcüğü “bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Çocukların hepsi sandalyesini çekerek masanın etrafına oturdu.

B) Derste yazdıklarını evde temize çekti.

C) Yıllardır göremediği kardeşinin hasretini çekiyor.

D) Küçük kız yılsonu gösterisinde herkesin dikkatini çekti.

2. “Benim giydiğim elbiselerin hepsi ince bir zevki yansıtır.”

Verilen cümlede altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. Söylendiğinde zihinde uyanan ilk anlamı karşılar.
 2. Moda alanı ile ilgili özel bir kavramı karşılar.
 3. Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen bir anlamı karşılar.
 4. Gerçek anlamından zamanla uzaklaşarak kazandığı yeni anlamı karşılar.
İnsanların en çok korktukları rüzgârlar, sakladıkları yerlerini açan rüzgârlardır.

3. Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlar sırlarının açığa çıkmasını istemezler.

B) İnsanlar en çok gizledikleri şeyleri ortaya çıkaran olaylardan korkarlar.

C) İnsanlar bazen en ufak şeylerden korkabilirler.

D) İnsanlar sakladıkları eşyaların başkalarının eline geçmesinden korkabilirler.

Dünyada hiçbir şey kaybolmaz. Birinin kaybettiğini başkası kazanır. Bir zengin yoksullaşırken, bir yoksul da zenginleşir.

4. Resimdeki kişinin açıklamasını yaptığı atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Damlaya damlaya göl olur.

B) Bir söz yola getirir, bir söz yoldan çıkarır.

C) Bir koyundan iki post çıkmaz.

D) Bir tepe yıkılır, bir dere dolar.

Genç adam, günlerini uzandığı ranzadan, çatıda dolaşan güvercinleri izleyerek ve odadan kurtulacağı günün düşünü kurarak geçirmektedir.

5. Bu cümledeki altı çizili fiilimsilerin türleri sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

A) İsim fiil, zarf fiil, zarf fiil

B) Sıfat fiil, sıfat fiil, zarf fiil

C) Sıfat fiil, zarf fiil, sıfat fiil

D) Sıfat fiil, zarf fiil, isim fiil

(1) Boz topraklarda kış aylarının ardından bahar yağmurları başlar. (2) Bahar yağmurlarıyla vadiler, ovalar ve dağlar yeşerir. (3) Dağlarda çiğdem, zambak, kar çiçeği gibi soğanlı bitkilerle mevsimlik otlar biter. (4) Bu nazlı dağlarda sapsarı rengiyle öyle çok çiğdem biter ki her yer mis gibi çiğdem çiçeği kokar.

6. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel duygu ve düşünceler ifade edilmiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tahmin” anlamı vardır?

 1. Başarılı olmak için derslerine planlı çalışmalısın.
 2. Babamdan azar işitmemek için akşam eve erken gitmeliyim.
 3. Pikniğe geldiğine göre ailesinden izin almış olmalı.
 4. Dili güzel kullanmak isteyenler çok kitap okumalıdır.

8. Hangisinde mecazlı bir anlatım vardır?

A) Top sahası yumuşak ama oyuncular öfkeli

B) Hepimiz toplanıp onu ziyaret ettik

C) Arkadaşlarımız her işi yapacaklar

D) Beni ayağına çağırıp bir güzel dövdü

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül(,) anlam karışıklığını gidermek için kullanılmıştır?

A) Gökyüzünde kelebekler, martılar, kırlangıçlar…

B) Burcu, tatilini Gökova’da geçirecekmiş.

C) Bağırdı ihtiyar, adama kaşlarını çatarak.

D) Öğrenmenin temeli çalışmaktan geçer, dedi.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım (imlâ) yanlışı yoktur?

 1. Babam kırkbeş yaşına girdi.
 2. Bugün rahatsızım, gele miyorum.
 3. 1985’ten beri hemşirelik yapıyor.
 4. Son söylediklerinizi hiç te anlamlı bulmadım.

 

11. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yüklem olmuştur?

 1. Seni sevdim bir gül gibi.
 2. Düşlerimde yaşattığım hep uygar ülkedir.
 3. Uygar ülkelerde bu sorunlar yaşanmaz.
 4. Uçurtma merakım küçük yaşta başladı.

13. “Şimdi her birinize birer kese altın vereceğim.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Ne zaman?

B) Kime?

C) Ne?

D) Nasıl?

14. Aşağıdaki sorulara verilen cevaplardan hangisi dolaylı tümleç değildir?

A) – Kitabım kimde?

– Bende.

B) – Kimde kaldınız?

– Anneannemde.

C) – Nereye gittiniz?

– Parka.

D) – Nereden geliyorsunuz?

– Sinemadan.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili

öğe dolaylı tümleç değildir?

A) Ülkenin gelirlerinde bir artış olmadı.

B) Ülkelerin birleşmesine az kaldı.

C) Toplantı tutanağına bir göz atsam.

D) Dönme dolaba binmekten yoruldu.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, öğelerine doğru ayrılmıştır?

A) Bu / akşam / anneannemler / bize / gelecek.

B) Elbiseyi / özenle / dolaba / astı.

C) Adamın / iyisi / zor günde / belli / olur.

D) Pastanın / yarısını / kardeşim / yedi.

17. “Şimdi her birinize birer kese altın vereceğim.”

cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Ne zaman?

B) Kime?

C) Ne?

D) Nasıl?

 

18. Bir güvercin su içiyormuş,

Durgun bir derenin kıyısında.

 

Bu dizelerde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?

A) Özne

B) Belirtisiz nesne

C) Dolaylı tümleç

D) Zarf tümleci

19. Bir gün,

Uzak bir diyardan,

Yaralı bir kuş geldi.

 

Bu dizelerdeki altı çizili öğe

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zarf tümleci

B) Belirtisiz nesne

C) Özne

D) Dolaylı tümleç

20. “Bayrağımın altında ben özgür yaşayacağım.”

 

cümlesinin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç / özne / zarf tümleci / yüklem

B) Zarf tümleci / özne / zarf tümleci / yüklem

C) Dolaylı tümleç / dolaylı tümleç / zarf tümleci / yüklem

D) Belirtili nesne / zarf tümleci / özne / yüklem

15. Usta oyuncu, disiplini, donanımı, tecrübesi ve yeteneği sayesinde rol aldığı her filmi bir üst lige taşıyor. Adından söz ettirmeyecek filmler bile onun varlığıyla toplumda ses getiriyor. O, her yıl farklı bir karakterle ortaya çıkıp bizi şaşırtıyor, gençlere öz güven aşılıyor.

Parçada altı çizili söz öbeğiyle oyuncunun hangi yönü anlatılmak istenmiştir?

 1. Oynadığı her filmin niteliğini yükselttiği
 2. Oynadığı filmlerin senaryosuna katkı sağladığı
 3. Genç oyuncular yetiştirmek için çalıştığı
 4. Ayrım yapmadan her filmde oynadığı

16. Kara gözlüm bu ayrılık yetişir

İki gözüm pınar oldu, gel artık

Elim değse akan sular tutuşur

İçim dışım yanar oldu, gel artık

Bu dizelerde hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaygı B) Mutluluk

C) Yalnızlık D) Özlem

(1) Bir karikatür, onlarca sayfada anlatılmak istenen duygu ve düşünceyi bir çırpıda okuyucuya verir. (2) Karikatür bu yönüyle bilginin ve duygunun arada hiçbir engele takılmadan hızla akla aktığı alandır. (3) Geçtiğimiz ay İstanbul, bir karikatür yarışması münasebetiyle dünyaca tanınırlığı olan seçkin karikatürcüleri misafir etti. (4) Hepsi de bu yarışmanın önemine vurgu yaptı. (5) Yoğun katılımla gerçekleştirilen söz konusu yarışmanın saygınlığına dikkat çekti.

17. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

A) 2 B) 3

C) 4 D) 5

18. İnsanlık tarihi boyunca her yeni teknoloji dalgası biraz korku ile karşılandı. Sinema ve filmler ilk ortaya çıktığında, radyo icat edildiğinde, televizyon hayatımıza girdiğinde, bu yeni teknolojilerden rahatsızlık ve endişe duyan, hayatı olumsuz etkileyeceklerini savunan insanlar oldu. Benzer endişe ve kaygılar, günümüzde bilgisayarlar söz konusu olduğunda kimi anne ve babaların aklını kurcalıyor. Bazı ebeveynler, her geçen gün evlerimize daha fazla giren bilgisayarların çocukları olumsuz etkilemesinden korkuyor.

Bu parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

 1. Tanık gösterme
 2. Tanımlama
 3. Örneklendirme
 4. Karşılaştırma

Öğretmenler!

Yeni nesli sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserinizin değeri sizin becerinize ve yapacağınız fedakârlığa bağlıdır. Cumhuriyet fikir, ilim, fen, beden bakımından kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli bu nitelikte ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.

19. Atatürk’ün Söylev’inden alınan bu metnin anahtar kelimeleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 1. Öğretmen, nesil, yetiştirmek
 2. Atatürk, eğitim, gençlik
 3. Bilim, eğitim, öğrenci
 4. Gençlik, yetenek, eğitim

20. Balıkçıl; su kıyılarında balık, kurbağa, yengeç, fare ve böcek avlayan, çoğu göçmen olan büyük bir kuş cinsidir. Tek ayakları üstünde uyumaları ve uçarken boyunlarını S harfi şeklinde kıvırmaları tipik özelliklerindendir. İnce uzun parmaklarının arasında yüzme perdesi yoktur. İçi oyuk ince uzun gagalarının ucu da törpü gibi dişlidir. Avlanma ve savunmada gagalarını zıpkın gibi kullanarak avlarını şişler. Koloniler hâlinde yuva kurarlar.

Bu metinden balıkçıl ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 1. Gagalarının biçiminin nasıl olduğuna
 2. Gagalarını hangi amaçla kullandıklarına
 3. Nelerle beslendiklerine
 4. Yuvalarını nerelerde yaptıklarına

Kubilay ORAL

kubilayoral@turkceci.net

Tüm denemeler için: Turkceci.Net

 • Yazının Bağlantısı: TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (5)
 • Tarih: 13 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Liselere Hazırlık Test ve Denemeleri (8. Sınıf)
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (5)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü