TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (4)

TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi

1. Nasrettin Hoca, çoğu zaman karşısındakini kırmamak için, bencillik, aç gözlülük, yalancılık gibi birçok özrü üstüne alır; kendisi ile alay ediyormuş gibi görünür. Örneğin, başkasının bostanına girip kavun karpuz aşırmak ister. Bunun yanlış olduğunu bilmez mi? Elbette bilir. Ama dediğimiz gibi onun amacı başkadır: Başkasının malına el sürmenin kötülüğünü eleştirmektir, yapmak istediği. Böyle davranmakla ” …….” der gibidir.

Parçadaki boşluğa aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse, Nasrettin Hoca’nın vermek istediği ileti vurgulanmış olur?

A) Kimsenin tavuğuna kış deme

B) Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla

C) Kime niyet, kime kısmet

D) Leb demeden leblebiyi anla

2. Kitabı okumak gerekiyor; yorucu iş. Oysa filmini izlemek kolay.

Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olarak söylenmiştir?

A) Kitabını almayıp neden filmine gidiyorsun?

B) Sinema mı daha doyurucu, kitap mı?

C) Kitap üzerinde mi yoksa film üzerinde mi düşünmek daha zevkli?

D) Sanat dalı olarak edebiyat mı yoksa sinema mı daha değerli?

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsi vardır?

A) Onunla uzun zaman birlikte çalışmıştık.

B) O da size gelmeyi düşünüyormuş.

C) Ya Harun bizden önce varırsa…

D) Bülent’i iki gündür görmedim.

4.”Eleştirmenin herhangi bir yapıtı değerlendirmesi için,belli ölçütlerinin olması gerekir.Keyfe bağlı yargılardan kaçınmalı,nesnel değer yargılarının ardına düşmeli.”diyor Atilla İlhan.Bunun için de ölçütler üzerinde önemle duruyor.Ama bana sorarsanız,eleştirmeni eleştirmen yapan,kullandığı ölçütün doğruluğu değil,onu kullanışındaki ustalıktır.

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Tanık gösterme
 2. Betimleme
 3. Tartışma
 4. Öyküleme

5. “Durup dururken dargınlık çıkardı.” cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bugün yarın işe girecek.

B) Hiçbir neden yokken bayıldı.

C) Öteden beri tanırım onu.

D) Fiyatta aşağı yukarı anlaştık.

6. Tarih bilgisi, öğrencilere kuru, özensiz düzenlenen kitaplarla sunulmamalı. Tarihsel olaylar, ezbere dayalı bilgiler içinde değil; belgelere, yazınsal, tarihsel ve sanatsal yapıtlara dayandırılarak öğretilmeli. Tarihsel, yazınsal ve sanatsal yapıtlar sokaklarda, parklarda sergilenmeli, yalnız tarih kitaplarının sayfalarında değil, toplumun yaşamında da olmalı.

Aşağıdakilerden hangisi, bu görüşe temel oluşturmaz?

 1. Tarih bilgisinin gerçeklerle bağdaştırılmadığı
 2. Tarih kitaplarının yetersiz olduğu
 3. Tarih biliminin diğer bilimlerden daha önemli olduğu
 4. d)Tarih bilgisinin toplumda yaygınlaştırılmadığı

7. Öfkem kadar güzeldir şefkatim. Papatyayı, laleyi, gülü, yasemini, hasılı bin bir renkli çiçeği ben taşıdım dünyaya. Deniz aşırı ülkelere benim sırtımda gitti, polen polen yaşam. Uçan, sayemde uçtu. Yüreği terlerken ağustos sıcaklarında rençberin alnından ben aldım harareti, ben taşıdım umudu yüreğine tohumun. Ne hikayeler öğrendim zamandan; kimini duydum, kimine şahit oldum: her birinden bir name vurdum sırtıma.

Paragrafta aşağıdakilerden hangisi konuşturul-muştur?

a) Çiçek             b) Bahar

c) Kuş          d) Rüzgar

8. “Başkalarına kötü davranan insanlar, kendile-rinden de hoşlanmayanlardır.”

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakın olanıdır?

A) Hiç kimse kötü olmak istemez.

B) Kendisini sevmeyenden iyilik beklenemez.

C) Kötü davranışların temelinde başkaları vardır.

D) Kötülükleri engellemek herkesin görevidir.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri

“Tümleç-özne-yüklem” şeklinde sıralanmıştır?

A) Köye bir yabancı gelmişti.

B) Güneş balçıkla sıvanmaz.

C) O gün şehirden ayrılmıştım.

D) Ağaçların yaprakları dökülmüş.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yükleme yönelteceğimiz “neyi” sorusunun cevabı bir sıfat tamlamasıdır?
A) Okulda kimseyi üzmeyiniz.
B) Çocuğun yüzü gülmeye başladı.
C) Camdan, yağan karı seyrettik.
D) Solmuş çiçekler boynunu bükmüş.

11. ”Gülmek sana yakışıyor.” cümlesindeki fiilimsiye benzer bir fiilimsi cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Kimseyi rahatsız etmeden yolunuza devam edin.
B) Görünmez kaza, herkesin başına gelir.
C) Yol yürümekle, ömür yaşamakla biter.
D) Atı alan Üsküdar’ı geçti.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ birinin yolunda giden işini aksatan, engelleyen davranışta bulunmak “ anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?

A) Bu davranışınla bir çuval inciri berbat ettiğinin farkında mısın?

B) Dayın tekerimize taş koymasaydı bu sektörün en güçlüsüydük.

C) Dişe diş mücadele ile sonunda galip gelmesini bildi.

D) Aynı yanlışı tekrar yapınca gözünün yaşına  bakmadan kovdum onu.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, pişmanlık duyulduğu anlatılmaktadır?

A) Uzun yıllar memleketimden ayrı yaşadım.

B) Her geçen gün işimiz zorlaşıyor.

C) Yüreğime ansızın bir hüzün çöküverdi.

D) Bu işe başlamasaydım iyi olacaktı.

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dile getirilen istek, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

A) İncecikten bir kar yağar, Tozar Elif Elif diye.

B) Yâra selam söylen seher yelleri, Çıkıp şu yollara naz eylemesin.

C) Gönül gurbet ele çıkma Ya gelinir ya gelinmez.

D) İstanbul’un orta yeri sinema, Garipliğim, mahsunluğum duyurmayın anama.

15. “Gerçeği buldum” deme, “……….” de! Anlatımındaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse söz, “sınırsız sayıda gerçek vardır” anlamı kazanır?

A) Gerçekten korktum.

B) Gerçek beni buldu.

C) Gerçeği hiç kaybetmedim ki

D) Bir gerçek buldum.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Elmacılık İtalya’nın güneyinde geçim kaynağıdır.

B) Fırtınanın batıya yönelmesi endişeyi artırdı.

C) Size Kaya’dan selamlar getirdim.

D) Uçak Pist üzerinde alçalmaya başladı.

Bir gün Sait Faik, bir hikâyeciden bahsederken ( ) “Bırak canım ( ) öyle bir hikayeci mi olur ( )Daha balıkların adlarını bile bilmiyor. “der.

17. Bu cümledeki parantez içi boşluklara aşa-ğıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) (:) (! ) (? ) B) (:) (. . . ) (? ) C) (:) (,) (! ) D) (;) (! ) (,)

18. “Akşamki çalışma konusu çözülmez hal alacak.” cümlesinde hangi sırası ile hangi fiilimsiler vardır?

A) İsim Fiil – Zarf Fiil? B) Sıfat Fiil – Zarf Fiil

C) İsim Fiil – Sıfat Fiil D) Sıfat Fiil – İsim Fiil?

19. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olarak verilen sözcüklerden hangisi soyut bir kavramı anlatır?

A) Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.

B) Çocuğunun başarısından sevinç duydu.

C) O gün hava oldukça soğuktu.

D) Kara bulutlar birden gökyüzünü kapladı

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “- lar / – ler” eki sözcüğe “aşağı yukarı” anlamı vermiştir?

A) Annemi görünce dünyalar benim oldu.

B) Beyefendi evdeler mi acaba?

C) Çırak, yedi sekiz yaşlarında bir çocuktu.

D) Teyzem bize geleceklerini mi söyledi?

Kubilay ORAL

kubilayoral@turkceci.net

 • Yazının Bağlantısı: TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (4)
 • Tarih: 13 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Liselere Hazırlık Test ve Denemeleri (8. Sınıf)
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (4)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü