TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (12)

1. “Okumak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öğrenim görmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Ali kitap okuyor.

B)Ablam iki yıl başka bir bölümde okuyor.

C) Güzel şiir okuduğunu bilmiyordum.

D) Dertli olduğu yüzünden okunuyordu.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim cümleye uygun düşmemiştir?

A) Gerçekler sonunda açığa çıktı.

B) Cem, her konuda atıp tutuyor.

C) Dostunu bir kalemde silmişti.

D) Çok heyecanlanmış, küplere binmişti.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?

A) En güzel ay aralıktır.

B) Hayatımın en güzel dönemleri okullarda geçti.

C) Havalar çok sıcaksa, keyfim yerine gelir.

D) Dün Torunlar Köyü’nde hava 20 dereceydi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beklenmedik bir durumla karşılaşma” söz konusudur?

A) Artık o güzel günler geride kaldı.
B) Güzel güzel dinlerken ağlayacağı tuttu.
C) Uzakta olan annesini görmek istedi.
D)Ocak yandı; ama su daha ısınmadı.

5. “Şiir içimizdeki yaşam kırıntılarının duygularla birleştiği bir müziktir.” cümlesine anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiir, hayatımızdaki önemsiz şeylerin oluşturduğu bir karışımdır.

B) Şiir, hatıralarımızı hislerimizle birleştiren bir sanat eseridir.

C) Şiir şairle okuyucunun buluştuğu ortak bir noktadır.

D) Herkesin hayatında şiir olabilecek duygular vardır.

6. “Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, işitenin yararlandığı sözdür.” cümlesinde sözün hangi iki yönü vurgulanmaktadır?

A) Gerçek ve açık olması

B) Mantıklı ve kısa olması

C) Doğru ve faydalı olmalı

D) Akıcı ve anlaşılır olması

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “başka biriyle aynı düşüncede olmak” anlamı vardır?

A) Valiliğe göre okullar erken kapanmayacak.

B) Öğretmenimize göre sınıfın durumu iyiymiş.

C) İzleyicilere bakılırsa konser çok başarılı olmuş.

D) Annemin söylediği gibi yemekler çok güzel.

Öğrendiklerini bir saat gibi cebinde taşı, ikide bir saati olduğunu göstermek isteyen insanlar gibi ortaya çıkarma, eğer birisi sana saatini sorarsa söylersin, ama her saat başında, sorulmadan, saat kulesi gibi ötme.

8. Paragrafta vurgulanmak istenen nedir?

A) Bilgi, yeri geldikçe kullanılmalıdır.

B) Bilgi, insanı toplumda ön plâna çıkarır.

C) Öğrenilen bilgiler hayata aktarılmalıdır.

D) İnsanın sahip olduğu en büyük değer bilgidir.

Yollar ve kapımızın önü de kapanmıştı. Üç dört gün kapıdan dışarıya çıkamayacağımı sanmıştım. Dışarıdan esen soğuk rüzgârın uğultusu insana korku veriyordu. Kar ve soğuk yüzünden okulumuz da tatil edilmişti.

9. Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Örneklendirme C) Öyküleme

B) Açıklama D) Kanıtlama

Benim çok şansım oldu ( ) Karacaoğlan ( ) Pir Sultan () Yunus Emre gibi şairlerle büyüdüm ()

10. Bu parçadaki parantez içi boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (. ) (,) (,) (.) B) (:) (,) (,) (.)

C) (.) (,) (,) (! ) D) (,) (;) (,) (.)

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Bize yüz yirmi milyon lira borcu var.

B) Lokantada dört kişilik yer ayırttım.

C) Şirket 115 milyar kâr elde etti.

D) Dörtyüzonbeş kilometre olarak hesapladı.

Bebeğin vücut ve ruh sağlığı için en uygun besin, annenin kendi sütüdür. Her annenin sütü, kendi bebeği için en uygun bileşimdedir. Anne sütüyle beslenen bebeğin D vitamini ve flor dışında hiçbir ek sıvıya, ek besine, vitamine gereksinimi yoktur.

İlk altı ay yalnız anne sütüyle beslenen bebekler sağlıklı büyür ve gelişir. Başta ishal olmak üzere mikroplu hastalıklara yakalanmazlar, bebeklik döneminden sonra da daha az hastalanırlar.

12. Bir bebek için en uygun besin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meyve suyu B) Anne sütü

C) Mamalar D) Hazır sütler

Beğendiğimiz, değer verdiğimiz bir sanat yapıtını başkalarının da sevmesini isteriz. Böylece, aynı yapıtları sevenler arasında bir gönül bağı oluşur. Sanat aynı coğrafyanın insanlarını birbirine yaklaştırmakla kalmaz. Onun etkisi, çoğu zaman sınırları da aşar.

13. Yazara göre, insanlar arasında sevgi bağının kurulması ne ile mümkündür?

A) Aynı topraklarda kardeşçe yaşamakla

B) Aynı sanat yapıtlarını sevmekle

C) Farklı, yeni yapıtlar ortaya koymakla

D) Birbirlerine daima yardımcı olmakla

Islak kanatlarında bahar taşıyor kuşlar,

Badem çiçeklerine yağmur yağıyordu.

Kedersiz şarkılar söylüyor rüzgâr,

Ümidin pembe eli gökten uzanıyordu.

14. Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir?

A) kuşlar B) yağmur

C) gök D) rüzgâr

Yabani hayvanları çok sever ve yakından tanırım. Çocukluğum dağlık bir yörede geçti. Orada biz çocuklara oyuncak yerine, ayı yavrusu, kokarca, tavşan, tilki ya da sincap getirilirdi………

15. Parçadaki düşüncenin akışına göre, son cümle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Oyuncak zevkini pek tadamadık.

B) Onlarla zevkle oynayıp, eğlenirdik.

C) Pahalı oyuncaklarla oynayamadık.

D) Büyük kentlerin özlemiyle yanardık.

16. Aşağıdakilerden hangisi nesne ve yüklemden oluşmuş bir cümledir?

A) Yaşama sevinci dedikleri şeyin bu olduğunu düşünüyorum.

B) Nisan, bir şiir gibi caddeleri, sokakları ince ince dokuyor.

C) Sonra, eski İstanbul’un lale bahçeleri geliyor gözümün önüne.

D) Penceresinden yıldızların görünmediği yeni bir eve taşındık.

17.”Seni dinlerken kalbim uçan kuşlara eş.” dizesindeki fiilimsilerin çeşidi sırasıyla hangisidir?
A) Bağ-fiil- sıfat-fiil B) Sıfat-fiil- sıfat-fiil
C) Bağ-fiil- isim-fiil D) İsim-fiil- sıfat fiil

18. Cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi vardır?
A) Sen de geçebilirsin anadan, babadan, yardan.
B) Çalıştığı işyerinden ayrılmaya karar vermişti.
C) Okuldan çıkar çıkmaz babasına yardıma giderdi.
D) Kaderini değiştiren bir olay olmuş dün..

19. Altı çizililerden hangisi eylemi durum yönünden nitelemiştir?
A) Sinirlenince gözü hiçbir şey görmezdi.
B) Koşarken kitaplarını düşürdü.
C) Okuyunca mutlaka anlarsın.
D) Sürekli gülerek konuşuyordu.

Geceden gündüzü ayıran çizgilerle

Uğurluyor ayrılık katarını ezanlar

20. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki öğelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne

B) Nesne

C) Dolaylı tümleç

D) Zarf tümleci

 

 • Yazının Bağlantısı: TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (12)
 • Tarih: 13 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Liselere Hazırlık Test ve Denemeleri (8. Sınıf)
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (12)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü