TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (11)

8. SINIF 1. DÖNEM TEOG DENEMESİ

1.   Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Küçük bir hediye ile annesinin gururunu okşadı.

B) Çocuğun parmakları kapıya sıkışıp ezilmiş.

C) Selim içine kapandı, kimseyle konuşmadı.

D) Haberi alınca göğüs kafesine bir acı yürüdü.

2. “Ufak tefek aksilikler için daha çok zarara uğrayacağımız davranışlardan kaçınmalıyız.” anlamını taşıyan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pire için yorgan yakılmaz.

B) Mızrak çuvala sığmaz.

C) Ay ışığında ceviz silkilmez.

D) Az ateş çok odunu yakar.

3.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Babam, para çekmek için bankaya gitti.

B) Türkçe öğrenmek için ülkemize gelmişti.

C) Benim için en güzel çiçek, sarı laledir.

D) Proje ödevini yapmak için malzeme aldı.

4. İnsanı insan yapan özgürlüktür, sanattır. Özgürlüğün olmadığı bir yerde ise insandan ve sanattan söz edilemez.

Yukarıda verilen cümlenin anlamsal niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nesnel Cümlesi

B) Varsayım Cümlesi

C) Beğenme Cümlesi

D) Öznel Cümle

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Şiirde redif ve uyağa dikkat etmeliyiz.

B) Bize yiğit, fedakâr, asil bir milleti anlatıyordu.

C) Sezen Aksu bestelerinin bir kısmını saklıyordu.

D) Sanatçı pek çok şarkı ve güfteye eşlik etmiş.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (…) konulmalıdır?

A) Babasının istekleri hiç bitmiyordu: Erken kalk, tarlaya git, hayvanlara bak

B) Öğrenciler dışarı çıkmıştı; kimi top oynuyor, kimi bahçede geziyordu

C) Herkes ona yeni bir ad takmıştı: Çolak Rüs-tem

D) Osman Hamdi Bey’in o dönemde değeri pek bilinmezmiş

7. Cümlelerin hangisinde, fiilimsi yoktur?

A) Çarşıdan gelirken ekmek alıver.

B) Kiraz reçeli yapmayı hiç mi hiç denememiştim.

C) Şiir, başıboş hayaller uyandırmak için yazılır.

D) Günü gününe çalışan öğrenci mutlaka başarır.

8. Değeri bilinmemiş, unutulmuş romanlar öyküler vardır. Bunlar zamana karşı direnemeyip yenik düştükleri için gözlerden ırak kalmış ürünler değildir; tuhaf yazgıları nedeniyle geçici olarak okurdan kopmuşlardır. Yapıt gün gelecek değerini bulacak, okuruyla buluşacaktır ama ne yazık ki yazarının bundan haberi olmayacaktır. İşin trajik yanı da budur işte. Yazar anlatmak istediklerini, kurguladığı dünyayı çekmecesinde saklamak için değil, okurla paylaşmak için yazar.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okurun ilgisiz davrandığı kitapların olduğu

B) Okur için yazılan kitapların mutlaka günün birinde okura ulaşacağı

C) iyi seçilmiş konuların dikkat çektiği

9.   Kendimi bildim bileli kızarım böyle insanlara.

Yukarıdaki cümlede altı çizili söz yerine aşa ğıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Oldum olası

B) Oldum bittim

C) Öteden beri

D) ikide bir

10. Türk dünyasında çok sevilen Nasrettin Hoca tipi, coğrafyaya göre şekillenmiş, anlatan ve dinleyenlere göre değişikliğe uğramış, olaylara göre yeni örneklerle zenginleştirilmiştir. Ancak bu iş yapılırken Nasrettin Hoca’mıza bağlanan fıkraların onun kimliğiyle bağdaşıp bağdaşmayacağına bakılmamıştır. Hatta bazı fıkralarda Nasrettin Hoca’mızın bu tür özelliklerine bakılması bir yana, âdeta onun kişiliğine zarar vermek için, kendisiyle hiç ilgisi olmayan konularda bile fıkra kahramanı yapılıvermiştir.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk dünyasında bütün fıkralar Nasrettin Hoca’ya aittir.

B) Nasrettin Hoca fıkraları anlatıldığı yere göre değişiklik arz edebilir.

C) Geniş coğrafyalarda anlatılan fıkraların hepsi Nasrettin Hoca’ya ait değildir.

D) Nasrettin Hoca tipi hayali bir tiptir.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

A) Oyundaki olaylar üç bin kişilik bir kasabada, bir çiftlikte geçiyor.

B) Bir eserin başarısı, okuyucu sayısının azlığına veya çokluğuna bakılarak belirlenir.

C) Oyuncular, rollerini içten ve büyük bir yetenekle sergilediler.

D) Bu tiyatro, günümüz sosyal meselelerini yine çok inandırıcı biçimde ele almış.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi aşamalı bir durum anlatmaz?

A) Üye sayımız günden güne artıyor.

B) Her gün biraz daha artıyor ağrılarım.

C) Hava düne göre biraz daha soğuk.

D) Her geçen gün çocuğun boyu uzuyor.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A) Bu öyküyü / arkadaşım / geçen yıl / yazmış.

B) Okuduğumuz romanlar / öyküler/ bizi / bireysellikten/kurtarır.

C) Ders kitaplarının konuları / bana göre / pek / ilginç değil.

D) Onun öykülerinde / yabancı sözcükler / çok / azdır.

14. Şair düşünce ve duygularını yabancı dillerin sözcük dünyasından değil, ana dilinin toprağında üretirse yarınlara kalabilir.

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir?

A) Anlatımda yerli sözcüklere önem vermek

B) Yurt sorunlarına eğilmek

C) Eserlerinde anlaşılır bir dil kullanmak

D) Toplumsal sorunları en geniş anlamda anlatmak

15. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin hangisi yansıma bir sözcük değildir?

A) Öğrencilerin kıkır kıkır gülmeleri dikkatimi dağıtıyordu.

B) Kahvaltı hazır ama o hala horul horul uyuyor.

C) Çorbayı şapur şupur içmesi insanda iştah bırakmıyor.

D) Bu soğukta üzerinde tiril tiril bir elbise vardı.

16. “Koca koca yazarlar, geçici modaların peşine kılıp kendilerini harcarken, o………………………

Bu parça anlam bütünlüğü dikkate alınarak aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir?

A) toplumsal sorunları büyük bir başarıyla anlatmıştır.

B) çağdaş akımlardan en geniş biçimde yararlanmış.

C) günceli takip edip çağın rüzgarına kapılmış.

D) sesini sonuna kadar korumuş, hep kendi yazılarını yazmış.

17. Çoğu zaman bir işe, esere emek verenler sonradan hatırlanmaz olur. Bir Çin atasözü, durumu çok güzel anlatır: () Duvar yapıldıktan sonra duvarcı unutulur. ()

Bu parçada parantez İçi boşluklara hangi noktalama işareti getirilmelidir?

A) Tırnak işareti (‘)

B) Noktalı virgül (;)

C) Virgül (,)

D) Kısa çizgi (-)

18. Aşkın ve sevginin ayrı anlamlar ifade etmesi gibi huzur ve mutluluk da ayrı şeylerdir. Huzur; sükûnet, ağız tadı gibi yaşamın aranan birer gerçeği olan kavramlarla ifade edilebilirken, mutluluk ondan daha farklıdır. Huzur da mutluluk da hiçbir zaman bir diğeri için garanti vermez insana. Küçük şeylerle mutlu olabildiğini söyleyen insanların yaşadığı, mutluluktan ziyade iç huzurudur. Çünkü gerçek mutluluğun bedeli ağırdır. Ve her beden, her yürek bu yükü kaldıramaz.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Benzetmeye başvurulmuştur.

B) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.

C) Duyularla ilgili ayrıntılardan faydalanılmış.

D) Tanımlama cümlesine yer verilmiştir.

19. Edebiyat metninin dili günlük iletişim dilinden bütün bütüne ayrıymış gibi görülegelmiştir bizde. Aktarmalı, doğallıktan uzak bir dil olarak düşünülmüştür hep. Edebiyat sözcüğü; süslü püslü, özentili, abartılı ve boş sözler yığını gibi bir anlam kazanmıştır bu yüzden. Bunu da edebiyat dilini günlük dilden apayrı gören bir anlayışa bağlayabiliriz. Oysa edebiyat dili günlük dilden tümüyle kopuk bir dil değildir. Gündelik dilin, güzel, duygusal bir doku içinde yeniden düzenlemesidir bir bakıma.

Yukarıdaki parçanın anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öyküleyici Anlatım

B) Tartışmacı Anlatım

C) Açıklayıcı Anlatım

D) Betimleyicl Anlatım

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Amerika’nın kuzeyinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemiş.

B) Doğu Anadolu’da karasal İklimin özellikleri görülür.

C) Türkiye’nin Doğusuna yatırım yapacak kişelere kredi sağlandı,

D) Karayel yurdumuzda güneybatıdan esip, sıcaklığı yükseltir.

 • Yazının Bağlantısı: TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (11)
 • Tarih: 13 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Liselere Hazırlık Test ve Denemeleri (8. Sınıf)
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (11)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü