TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (1)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük, somut anlamlı olduğu hâlde cümlede soyut anlam taşıyacak biçimde kullanılmıştır?

A) Ailemle bir arada olmanın tadını hiçbir şeyle değişmem.

B) İnsan, doğruluğa inandığı hiçbir şeyden vazgeçmemeli.

C) Korkaklık, insanı daha büyük tehlikelerin içine sokar.

D) Onlarla birkaç kez sokakta karşılaşmış, sohbet etmiştim.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük bir türün tamamını kapsayacak şekilde kullanılmıştır?

A) Bu işten büyük bir gelir elde ettik.

B) Her evde bir sözlük bulunması gerekir.

C) Okulun yanındaki kırtasiyeden kalem aldım.

D) Ana bilgisayar bozulduğu için İnternet kesik.

3. Adem: Terbiye, piyano eğitimine benzer, genç yaşta alışılmazsa asla öğretilemez.

Ademin cümlesinde vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitime küçük yaşta başlamak gerektiği

B) Terbiyenin kolay elde edilemeyeceği

C) Çocuklara her şeyin öğretilebileceği

D) Eğitimde anne-baba rolünün önemi

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır?

A) Ankara – Eskişehir yolu ulaşıma kapandı.

B) Adreste “Bornova – İzmir” yazıyordu.

C) “-lık” eki ile türetilen isimler eşya ismi de yapar.

D) Birazdan geleceğim, demesinin üstünden o kadar zaman geçti oysa gelmedi.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Burada İSKİ’nin bir yetkili ödeme noktası olacaktı.

B) SSK’daki borçlanmayla ilgili bir açıklama yapamadı.

C) Arkadaşım, KKTC’deki bir üniversiteden mezun oldu.

D) Bazı bankaların KOBİ’lere destek verdiğini duymuştum.

6. Aşağıdakilerden hangisinin cümlesinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Oraya onbeş günlük bir tatil için gitmiştik.

B) 1997 yılında üniversiteyi kazanıp Adana’ya yerleşmiş.

C) Beşinci katta oturan amcanın kulakları ağır işitir.

D) Bizi üçer gün arayla kampa gönderecekler.

7. Aşağıdakilerden hangisinin cümlesinde vurgu, farklı bir öğenin üzerindedir?

A) Bana bu kitabı alan kimdi?

B)Dün izlediğimiz film, çok korkunçtu.

C)Yarın, işlerimi bitirince size geleceğim.

D)Tanıyorum sizi bir yerlerden sanki.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla gösterilen yere iki nokta (:) getirilmelidir?

A)Hayat () silgi kullanmadan yazı yazma sanatıdır.

B)İnsan () tecrübelerinin toplamıdır.

C)Sanat () Estetik duyguların dışa vurumudur.

D) Kitap () insan için en yakın dosttur.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (…) getirilmelidir?

A) Herkes, bir saat içinde burada hazır bulunsun

B) Kitap, yoksul insanların acılarına tanıklık ediyor

C) Yarın, elimizdeki en büyük umut, en yüce mutluluk

D) Sabah akşam ev temizliği yapmak, çocuklarla ilgilenmek

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işin kim tarafından yapıldığı belli değildir?

A) Burcu bu düşüncesinde yanılmış.

B) Dosyaların bir kısmı, dün buradan alındı.

C) Annesine çiçekleri uzatıp boynuna sarıldı.

D) Hiç itiraz etmediğini görünce herkes şaşırmış.

11 ve 12. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

Hep başkalarını eleştiren bir toplum hâline geldik. Kendi bildiklerimiz doğru, onlarınki yanlış. Hep yargılar olduk insanları. Oysa bırakalım bunları, insanları oldukları gibi kabul edelim de daha güzel aksın hayat. “Neden benim gibi düşünmüyor?”ları dipsiz bir kuyuya atın da sevmeye bakın. Sevmek ne kadar güzel bir kelime değil mi? Sevgi… İnsanları sevmek, hayvanları, doğayı, kuşları, böcekleri hatta cansız varlıkları bile sevebilmeli insan ki başkalarını sevmeyi öğrenebilsin…

11. Parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir düşünce reddedilmektedir.

B) Değerlendirmede bulunulmuştur.

C) İçten bir dille yazılmıştır.

D) Tavsiyede bulunulmuştur.

12. Parçadan aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Eleştiri konusunda çok gayretli olduğumuza

B) İnsanları olduğu gibi kabul etmek gerektiğine

C) Sevginin bazı olumsuzları engelleyebileceğine

D) Başkalarını ikna etmenin çok zor olduğuna

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznenin yaptığı iş, özneye dönmektedir?

A) Yardımları için onlara teşekkür ediliyor.

B) Az uyuyan insanlar, dikkat sorunu yaşıyor.

C) Onun geç saatlerde eve geldiği düşünülüyor.

D) Ninem, balkondan gürültü yapan çocuklara söyleniyor.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, zaman bildiren söz üzerindedir?

A) Ankara’dan sonra İzmir’e geçeceğini söyledi.

B) Birkaç gün içinde eşyalarını toplayıp gitti.

C) Sabahtan beri onu sormadığım yer kalmadı.

D) Geç kalmamak için akşamdan hazırlandık.

15. Anladım ki insanlar, susanı korkak; almadan vereni aptal; affetmeyi bileni “o zaten cepte keklik” diye biliyorlar. Oysaki siz istediğiniz müddetçe hayatınızdadır bu tip insanlar. Ölçüyü, mesafeyi siz koyuyorsunuz; göz yumuyorsunuz, susuyorsunuz. Oldum olası maske kullanan insanları sevmemişimdir. Burunları Kafdağı’nda tepeden bakan tipler vardır hani. Akıllarınca kendilerini akıllı sanırlar. Kendilerini olduklarından farklı göstermeye çalışırlar. Bu insanların çeşitli maskelerle oynarken aslında ne kadar yorulduklarını bilemezsiniz. Parçada yazar, aşağıdaki tiplerin hangisinden yakınmamıştır?

A) Kibirli C) Nankör

B) İkiyüzlü D) Açgözlü

16. Geceler toprağa benimle inmiş. Kasırga benimle kopmuş denizde. Sanırım vebalı elim gezinmiş, Çürüyen ağaçta, hasta benizde. Dörtlüğün şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bencil biri olduğu

B) Hayattan bıkmış olduğu

C) İnsanlardan uzak bir yaşam sürdüğü

D) Olumsuzluklardan kendini sorumlu tuttuğu

17. Benim cevabım şu: Hayır! Yazar, yazısını şöyle ya da böyle yazmasını söyleyen herhangi bir sınırlandırmaya boyun eğmez, tamamen özgürdür. Ancak böyle davranırsa güzel eserler verebilir.

Paragraf, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir?

A) Yazar, eserlerini ortaya koyarken bazı kurallara uymalı mıdır?

B) Romancı eserlerinde ne kadar özgür olmalıdır?

C) Eleştiriler, sanatın gelişmesinde ve ilerlemesinde etkili midir?

D) Yazar, alanındaki yenilikleri takip etmeli midir?

Eğitim – öğretim harflerle başlar. Arkasından sabrın sonsuz meyveleri gelir. Etki devamlı olmadıkça eğitim asla meyvesini vermez. Daha iyi günler, bir çiçeğin yetiştirilişi, ekmeğin hikâyesi, ağacın meyve verişi gibi ancak yavaş ve sürekli bir gelişmeyle gelir; olayın akışına bir şey kazandırmayan zorlamayla değil. Paragrafta anlatılmak isteneni aşağıdakilerden hangisi karşılamaz?

A) İnce ince yağan yağmur pek bol değildir ama toprağın derinliklerine kadar işler.

B) Taşı delen suyun kuvvetinden çok damlaların sürekliliğidir.

C) Küçük bir bulut parçası güneşin önüne geçip ışığına engel olur.

D) Küçük şeyler birike birike büyük varlık oluşturur.

18. (1) Biz, toplum olarak teknolojiyi doğru kullanmayı bilmiyoruz. (2) Mesela televizyon, insanların ufkunu açabilecek bir araçken saatlerce bir uyuşturucu bağımlısı gibi onun karşısına geçip insanlarla ilişkilerimizi koparıyoruz. (3) Özellikle çocukların televizyonda ne tür programlar izleyecekleri konusunda ailelerin titizlik göstermesi gerekir. (4) Oysa teknolojinin amacı, insan yaşamına yardımcı olmaktır. (5) Bizde ise teknoloji, amacına uygun kullanılmıyor.

Paragrafta anlatımın akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

19. 1. İnsan, bazı kişilik özelliklerine doğuştan sahip olur; bazılarını ise kendi çabasıyla kazanır.

2. Ailesi, mahallesi, okulu, arkadaşları, öğretmenleri ve iş hayatı ile kişiliği zenginleşmeye başlar.

3. İnsanı başkalarından ayıran ruh, düşünce ve davranış özelliklerine kişilik denir.

4. Ancak insan sosyal bir çevrede bulunduğu için kişiliğinin gelişiminde başka etkenler de rol oynar.

5. Sonuçta bunların hepsinin birleşimi kişiliği oluşturur.

Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

A) 1-5-4-2-3 B) 3-1-4-2-5

0 2-1-3-4-5 D) 4-2-3-1-5

20. Kendinize hata yapma hakkı tanıdığınızda dünyayı önünüze açmış olursunuz. Bilirsiniz ki bir şeyi doğru ya da mükemmel yapmak önemli değildir çünkü her zaman yetersiz kaldığınız anlar olacaktır. Bunun yerine hata yapabileceğiniz ve hata yaparak doğruları öğrenebileceğiniz düşüncesini benimsemelisiniz.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanlarla aynı doğrultuda değildir?

A) Hata yapmak, daha iyi olmak yolunda atılmış bir adımdır.

B) Hata yapmaktan korkmayın; doğrular, yanlışların ardında gizlidir.

O Hiç kimse mükemmel değildir, herkes hata yapabilir.

D) Hataların çok olması, insanın kendini yenilemesi gerektiğini gösterir.

1) A2)B3) A4)B5)B
6) A7)C8)C9) D10) B
11)A12) D13) D14) D15) D
16) D17) A18) C19) B20) B

 • Yazının Bağlantısı: TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (1)
 • Tarih: 13 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Liselere Hazırlık Test ve Denemeleri (8. Sınıf)
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (1)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü