Tema Değerlendirme Soruları

Abbasi’lerin ünlü halifesi Harun Reşid zamanında yaşamış olan Behlül Dana (VIII. yüzyıl) dönemin evliyasındandı. Zaman zaman aklından zoru olan kimselere has tavırlar takınır, herkes de bundan dolayı kendisini deli sanırdı. Ama bunu maksatlı yapardı. Behlül daima Harun Rediş’in yakınında bulunur, çeşitli sebepler hasıl ederek onu uyarırdı. Bir gün Behlül, üstü başı toz toprak içinde uzun bir yolculukan gelmiş olmanın belirtileri ile Harun Reşid’in huzuruna çıktı. Harun Reşid sordu:

– Be ne hal Behlül, nereden geliyorsun?

– Cehennemden geliyorum ey hükümdar. Ateş lazım oldu da ateş almaya gittim.

– Peki, getirdin mi bari?

– Hayır efendim getiremedim. Cehennemin bekçileriyle görüştüm, onlar “Sanıldığı gibi burada ateş bulunmaz, ateşi herkes dünyadan kendisi getirir” dediler.

1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sorular yukarıdaki parçaya göre cevaplanacaktır.

1. Neden Behlül Dana’yı insanlar deli sanırlarmış?

………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………………………………

2. Metnin insanlara vermek istediğim mesaj nedir?

………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………………………………

3. Behlül Dana’nın kasıtlı olarak deli rolü yapma nedeni sizce ne olabilir?

………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………………………………

4. Behlül Dana’nın cevabından sonra siz padişahın yerinde olsaydınız ne cevap verirdiniz?

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………

5. Metnin giriş bölümü hangi bölümdür. Başlangıç ve bitiş cümlelerini yazınız.

Başlangıç: ………………….………………………………………….………………………………………….………………………

Bitiş: ………………….………………………………………….………………………………………….………………………

6. Metnin sonuç bölümü hangi bölümdür. Başlangıç ve bitiş cümlelerini yazınız.

Başlangıç: ………………….………………………………………….………………………………………….………………………

Bitiş: ………………….………………………………………….………………………………………….………………………

7. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını yanlarındaki boşluğa yazınız.

Beyaz

Soğuk

Ak

Düz

Sakin

8. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını yanlarındaki boşluğa yazınız.

Savaş

Sıhhat

Yel

Rey

Okul

Nehir

9. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını karşılarına yazınız.

İzahat: ………………….………………………………………….………………………………………….………………………

Mağrur: ………………….………………………………………….………………………………………….………………………

Mübadele: ………………….………………………………………….………………………………………….………………………

Aleni: ………………….………………………………………….………………………………………….………………………

10. Deniz( ) düşünceye benzer( ) Denizin ürünü inci( ) düşüncenin ürünü akıldır( )

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,) (.) (,) (.)

B) (;) (.) (;) (.)

C) (,) (.) (:) (.)

D) (,) (:) (,) (!)

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisine ünlem iminin kullanımı yanlıştır?

A) Bu mahallenin en akıllısı (!) senmişsin, öyle mi?

B) Defol git başımdan bir daha seni görmek istemiyorum!

C) Adam olacak da bize bakacak!

D) Şair (!- 1786),Türk şiirinde yeni ufuklar açmıştır.

12. İdam edilmek üzere olan bir mahkuma( )

( )Diyeceğin bir şey var mı?( ) diye sorduklarında( )

( ) Bu bana iyi bir ders oldu. ( ) der.

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (:) ( “) (”) (:) (“) (”)

B) (;) (“) (”) (;) (“) (”)

C) (:) (-) (-) (:) (-) (-)

D) (,) (“) (”) (,) (“) (”)

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır?

A)İhtiyar, kadına nereden geldiğini sordu?

B)Dün balkondan kar’ı seyrettik.

C)Osmanlılar döneminde toplumda kadın’ın önemli bir yeri vardı.

D)Yarın 08. 45’te gideceğim.

14. Gökbilimi ve coğrafyayla ilgili konuların anlatımında “Dünya” ile öteki gezegen adları, “Güneş” ve “Ay” sözcükleri büyük harfle başlar.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

a) Nükleer silahlar, Dünya’yı tehdit ediyor.

b) Ay, Dünya’ya en yakın gökcismi ve Dünya’nın uydusudur.

c) Gezegenlerin yörüngesi, Güneş’ten uzaklaştıkça genişlemektedir.

d) Sanatçının dünyasında karamsarlığa yer yoktur.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

a) Kuzey Anadolu Fay hattı batılı uzmanlarca inceleniyor.

b) Güneydoğuya bakan odalar yazın çok sıcaktır.

c) Karadeniz’in doğusuna doğru yol alıyorduk.

d) Hava tahminlerine göre İçbatı Ege’de yağış bekleniyor.

16. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?

a) Tuz gölünde değişik balıklar yaşayamaz.

b) Cemil bey, toplantı için Ankara’ya gitti.

c) Bu yazıyı bir Edebiyat Dergisi’nden aldım.

d) İstanbul Üniversitesi’nde bir profesör konuşma yaptı.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belirtme sıfatı” kullanılmamıştır?

A) Şiir, ateşe tüneyen mavi bir kuştur.

B) Bu aşkı aşk yapan, benim.

C) Aşk, ikinci öğretmendir; hem eğriltir hem eğitir.

D) Bizim aşkımızdan kaç ihanet çıkar, ölçsene usta.

18. “Sıfat tamlamasında adla sıfatın yeri değiştirilir, ada bir iyelik eki getirilir ve kurallı birleşik sıfat elde edilir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu yolla oluşmuş bir birleşik sıfat kullanılmıştır?

A)Asık suratlı, çatık kaşlı adam, gülmeye başladı.

B)Beyaz şamdanlı bir el, dışarıya doğru uzandı.

C)Pembe yanaklı, güler yüzlü bir çocuk kapıyı açtı.

D)Camı kırık pencereden içeri soğuk hava sızıyordu.

19. Aşağıdakilerden hangisinde bir ad birden fazla sıfatla nitelenmiştir?

A)Testleri çözmeye hangi dersten başlayalım?

B)Öyle sözleri bugüne kadar çok duyduk biz.

C)Zaman kazanmak istiyorsak öteki yolu kullanalım.

D)Her yeni ve yaşaması gün, olgunlaştırır insanı, meyveyi, hayatı.

20. Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?

A)Dadaloğlu’dur sürülenlerin sözcüsü.

B)Karacaoğlan’dır güzellerin sevgilisi.

C)Köroğlu’dur yiğidin haykıran sesi.

D)Fuzuli’dir aşkın yanan ateşi.

21. Aşağıdakilerden hangisinde “bir” sözcüğü asıl sayı sıfatıdır?

A)Yazık ki, görgülü bir insanın yapacağı şeyler değildi onun bu yaptıkları.

B)Niçin gelişmiş bir şehir merkezine atanmak istemiyordu acaba, diye düşündüm.

C)Sözcükler önemlidir; bazen bir sözcük bile şiirin bütün güzelliğini suya düşürebilir.

D)Kısa bir cümlenin, upuzun cümlelerin bile anlatamayacağı şeyleri anlatabileceği doğrudur.

22. “On beş kişilik küçük çay bahçesindeki bembeyaz şadırvana yayılan rengarenk ışıklar ne güzel.” cümlesinden aşağıda verilenlerden hangisi sıfat değildir?

A)on beş

B)güzel

C)bembeyaz

D)küçük

23. Sizi etkileyen bir olayı mantık akışı içerisinde aşağıdaki kısma yazarak anlatınız.

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………

24. Geçmişin büyük bilginlerinden biri, yorgun bitkin bir halde uzun bir yolculuktan dönmüş, ter ve kir ağırlığı da buna eklenmişti. Yurduna yuvasına kavuşan bilginin ilk işi hamama gidip kendisine en fazla rahatsızlık vermiş olan kir ve terden kurtulmak oldu. Hamamda kendisini yıkayan tellak görgüsü kıt biriydi. Yıkanma kesesine dolan avuç avuç kirleri suya tutacağına “Ne kadar kirlisin” der gibi bilgin zatın önüne yığıyordu. Keseleme işi devam ederken, tellak keselediği şahsın ilim sahibi biri olduğunu öğrenince, “Efendim madem siz derin bir bilginsiniz ‘mertlik nedir?’ bana açık seçik anlatır mısınız?” dedi. Yıkanmakta olan büyük bilgin tellaka bir incelik dersi vermenin fırsatını yakalamıştı. Şöyle dedi:

“Mertlik, kimesinin ayıp ve kusurlarını yüzüne vurmamak, kirlerini kendisine göstermemektir”

Burada geçen olayı kendi cümlelerinizle özetleyiniz.

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………

 • Yazının Bağlantısı: Tema Değerlendirme Soruları
 • Tarih: 18 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Tema Değerlendirme Soruları
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü