Tema Değerlendirme Soruları (3)

“Bir çocuk sekropia denilen bir tür güve kozalarını topluyor ve bahar gelince, güvelerin kozalardan nasıl çıktıklarını hayretle ve ilgi ile seyrediyordu. Fakat güvelerin kozadan çıkarken sarf ettikleri gayret, çırpınma karşısında da içinde bir acıma hissi gelişiyordu. Babası bir gün, bu böceklerin bir tanesinin kozadan çıkmasını güçleştiren ipeği makasla kesti. Fakat sonuç şaşırtıcı idi; çok geçmeden böcek öldü.

Aşağıdaki 1, 2, 3 ve 4. Soruları bu metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metnin konusu nedir?
2. Metinde ne anlatılmak istenmiştir?
3. Siz babanın yerinde olsaydınız aynı şeyi yapar mıydınız? Neden?
4. Güvercinin ölme nedeni sizce ne olabilir?

5. Aşağıdaki kelimelerden türemiş olanları yuvarlak içerisine alınız.

GüzelOkulKitapçıAyakkabıTamirciOnarım
KitaplıkSıraFıkraTaburBilgisayarKolye

6. Aşağıdaki kelimelerden bileşik olanları yuvarlak içerisine alınız.

ÇiftçiÇekyatKitapçıAyakkabıTamirciKaynana
TarlaSıraBiçerdöverTaburBilgisayarHayvancılık

7. Aşağıdaki kelimelerden basit olanları yuvarlak içerisine alınız.

KapıTarakKalemlikAyakkabıTopçuKaynana
TarlaSıraTamirciTaburBardakHayvan

8. Aşağıda büyük harflerin doğru kullanıldığı cümlelere (D) yanlış kullanılmış cümlelere (Y) yazınız?

( ) Ali beyin gözleri ateş saçıyordu.

……………………………………………………………..

( ) Çorum’a gidenler alacahöyük’ü mutlaka gezmeliler.

…………………………………………………………………….

( ) Naz, birden fazla Kedi besliyor.

……………………………………………………………………………

( ) Berna, Yıldız mahallesinde oturuyor.

…………………………………………………………………………….

( ) Ramazan Bayramı’nda izmir’e gittik.

………………………………………………………………………………..

( ) Kardeşim 24 mayıs 1993’te doğdu.

………………………………………………………………………………..

“Bir gün daha yaşandı ve bitti. Yeni bir güne tekrar açtım gözlerimi farkı yoktu aylardır uyandığım sabahlardan. Değişen tek şey takvim yaprağındaki rakam oldu. Yakalandığım hastalıktan kurtulmaya çabalıyordum ve her seferinde daha derine batıyordum. İlacımın zaman olduğu söylendi. Zaman denilen ilacı vaktini geçirmeden aldım ama hiçbir etkisi olmadı. Ne bir yan etki nede bir olumlu etki. Sonuç negatif. Antibiyotik olarak aldığım miller her yudumda içerimde oluşmuş yaraları tuz basarcasına yakarak geçti. Alev alev yaktı.

Aşağıdaki 9, 10, 11,12,13, ve 14. soruları bu metinden hareketle cevaplayınız.

9. “Yeni bir güne tekrar açtım gözlerimi” ifadesinin anlamı nedir?

A) Sabah olması

B) Güneşe bakmak

C) Gökyüzünü seyretmek

D) Gece uyuyamamak

10. “derine batıyordum” ifadesinin anlamı nedir?

A) Daha da kötüleşmek

B) Çamura sağlanmak

C) Boğulmak

D) İyileşmek

11. Metinde zaman neye benzetilmiştir?

A) Denize

B) İlaca

C) Uykuya

D) Tuza

12. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır.

A) Gözler

B) Hastalık

C) İlaç

D) Alev

13. Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından “dalgakıran” kelimesine benzemektedir?

A) işveren

B) takı

C) evden

D) günlük

14. Aşağıdaki boşluğa metinde geçen anahtar kelimeleri yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi türemiş kelime değildir?

A) Ablasını görünce sevinç içinde ona doğru koştu.

B) Güneş gözlüğümü evde unutmuşum.

C) Arabasına düzenli olarak bakım yaptırır.

D) Annesi en sevdiği masalları anlattı.

16. I. Soğuk iklimlerin insanları açık tenlidir.
II. Yalnız geçirdiği günlerin acısını hissetti.
III. Beni yanlış anlamayın sakın, hayıflanıyorum işte.
IV. Susuz bir yazdı, çiftçiler yine üzüldü.
V. Gitme, diyorum; oralar tehlikeli.

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi basittir?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

17. Gizli bahçenizde

Açan çiçekler vardı,

Gecelerde ve yalnız

Vermeye az buldunuz

Yahut vakit olmadı.

Yukarıdaki şiirdeki sözcüklerden kaçı türemiştir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

18. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ötekilerden farklı yapıdadır?

A) O günlerde hava oldukça sıcaktı.
B) Yavrucak hastalıktan ufaldı.
C) Tavuk kuytu bir köşede yumurtlamış.
D) Çocuk koşup ata binecek kadar büyüdü.
E) Ağaç, fırtına kopunca devrildi.

19. Bir yudum (I) içmek için suya eğildi. Türk edebiyatında özel (II) bir yeri vardır O.Pamuk”un.
Eski (III) bir binanın restore edilmesi için çalışılacaktı. Sürü (IV) nasıl olmuşsa dağılmış, ana yola çıkmıştı. Olayı anlatacak bir tanık (V) bile bulunamamıştı.

Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisi basittir?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

“ İnsanlar arasında dilini koru, yemekte iken boğazını koru, çok yeme… İki şeyi unut: Başkasına yaptığın iyilik, başkasının sana yaptığı kötülük… Dört şey geri gelmez: Ağızdan çıkan söz, hedefe atılan ok, geçirilmiş kaza, ömürden geçen günler… En hayırlı mal sağlıklı olmaktır, en büyük nimet ise iyi huylu olmak… Dünyanın her lezzetini tattım, ilimden lezzetlisini bulamadım… Sözü dürüst söyle, sert söyleme… Ahmakları, cahilleri sessizlik ile karşıla… Kendinden küçüğü hor görme, kibirli olma.”

Aşağıdaki 20, 21, 22 soruları bu metinden hareketle cevaplayınız.

20. Metinde aşağıdaki kavramlardan hangileri kötü olarak nitelendirilmektedir. Yuvarlak içine alınız.

OburlukHırsızlıkFakirlik
Nazik konuşmamakKibirKötü huylu olmak

21. Metinde aşağıdaki kavramlardan hangileri iyi olarak nitelenip nasihat edilmiştir. Yuvarlak içine alınız.

Dikkatli konuşmakZamanı heba etmemekSadaka vermek
Edebiyatla uğraşmakAlttan almak, sert olmamakDerslerimize çalışmak

22. Metinde geçen sözler sol tarafta verilmiştir. Bunlar sağ taraftaki hangi kavramlarla ilişkilidir. Eşleştiriniz.

Dünyanın her lezzetini tattım, ilimden lezzetlisini bulamadım.

İlimin değeri

Ahmakları, cahilleri sessizlik ile karşıla

Mütevazi olmak

Ömürden geçen günler

Alttan al, kırıcı olma

Zamanı iyi kullanmak

İki şeyi unut: Başkasına yaptığın iyilik…

Yemekte iken boğazını koru

Çok yememek

23. Aşağıda geçen kelimelerin türemiş olmasını sağlayan yapım eklerinin altını çiziniz.

SaçmalıkKuruntuKitapçılar
DertsizGazozcularSabahlıkla

 • Yazının Bağlantısı: Tema Değerlendirme Soruları (3)
 • Tarih: 18 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Tema Değerlendirme Soruları (3)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü