Tayin Dönemi Yaklaşırken Yükselen Mız Mız Sesleri veyahut Sanırsın Finlandiya Algısı

Hemen hiçbirimiz Finlandiya’da öğrenci olmadık. Hemen hiçbirimiz Finlandiya’da öğretmen olmadık. Ve hemen hiçbirimiz Finlandiya’daki eğitim kalibresinde eğitim veremedik/vermedik. … KPSS süresince öğretmen olmak için yaptığımız çaba, zorlama, bezginlik… göreve başladıktan bir ay sonra “ay şu idare, ay şu öğrenciler, ey şu veliler, ay şu bilmem neler” kelamında ilerken sanırım hemen hepimiz “bu eğitimin nitelikli hale getirmesi gerekenlerin biz öğretmenler” olduğunu unutuyoruz. … Bu ülkenin hiçbir okulu sorunsuz değildir. Bu ilkenin hiçbir okulu tam memnuniyet uyandıracak düzeyde değildir. Ve bu ilkenin hiçbir okulu salt idare, veli ve öğrenciler tarafından düzlüğe çıkarılamaz. … Üniversitelerde biçimsel olarak: – Ders kitabı hazırlama, – Okul örgütü ve yönetimi, – Materyal tasarlama, – Eğitim yöntem ve teknikleri, – Ölçme değerlendirme, – Drama … dersleri alındı. Eksik meksik diyebilirsiniz ki bunu farkındaysanız o zaman eleştirel bir yönünüz var demektir. Ve bu yönünüzün sizi dönüşümsel bir sürece sokması ve kendini güncelleyen, araştıran, esneten bir yapıya evrilten bir karaktere büründürmesi gerekir. AMA Gel gör ki bizde durum mız mızlanmaktan kafa batlatan ve sonunda da incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerin çıktığı bir kakafoniye dönüşmekte. Bunun kimseye zerre bir katkısı yok. Olmaz. Olamaz. Olmayacak da. … Siz siz olun, ülkenin hangi bölgesinde/okulunda görev yapıyorsanız yapın bilimsel ve nitelikli eğitimin yolunu bulup yaratıcılığı gelişkin bireyler yetiştirmeye çalışınız. … Yok, ben böyle iyiyim diyorsanız arkanızda algısını körelttiğiniz milyonlarca bireyin yarının çarpık toplumun bireyleri olacağını ve bunların bize döneceğini bir kenarda bulundurunuz. … Ve istifa yolu her memura açıktır.

Aydın MERAL
21 Mayıs 2017

Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

Ana Menü