Soyut ve Somut Anlam Testi

1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut anlamlıdır?

A) Karar vermek için çok erken, biraz daha düşünsem iyi olur.

B) Şiddetli rüzgâr yüzünden gemi seferleri iptal edilebilirmiş.

C) Bu tür durumlarda sabır göstermek hiç de kolay bir iş değil.

D) İnsan, bilgi sahibi olmadığı konularda yorum yapmamalıdır.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen “atmak” eylemi beş duyu organından herhangi biriyle algılanamaz?

A) Yemeğe tuz atmayı yine unutmuşum.

B) Bugünkü sınavı önümüzdeki haftaya attılar.

C) Korkmuş olmalı ki kalbi hızlı hızlı atıyor.

D) Üzerindeki montun rengi iyice atmış.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlıyken soyut anlamda kullanılmış bir sözcük vardır?

A) Ağacın gölgesinde bir süre dinlendikten sonra yola devam etti.

B) Onun bu başarısı bizi bir hayli heyecanlandırmıştı.

C) Bu genç adam, dedesinin kanatları altında büyümüştü.

D) Çocuğun sevinci, gözlerinden okunuyordu âdeta.

4.   “Yüz” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde soyut anlam verecek şekilde kullanılmıştır?

A) Adamda yüz yok, sanki o hataları kendisi yapmamış gibi davranıyor.

B) Suyun yüzünde iki karınca bir çöpe tutunmaya çalışıyor.

C) Yastığın yüzü oldukça güzel ve gösterişliydi.

D) Çocuğun güzel ve insana güven veren bir yüzü vardı.

5. IRMAK: Ağacın gölgesinde oturup biraz dinlenelim.

ÇAĞLA:  ağabeyinin gölgesinde yaşadı.

Irmak ve Çağla’nın cümlelerindeki “gölge” sözcükleri için hangi seçenekte verilenler doğrudur?

 IrmakÇağla
A)Somut anlamlıSomut anlamlı
B)Somut anlamlıSoyut anlamlı
C)Soyut anlamlıSomut anlamlı
D)Soyut anlamlıSoyut anlamlı

6.   1. Sınıftaki herkes kendi havasında bir şeylerle uğraşıyordu.

2. Yolun kenarına park etmiş arabaların birine yaslanmıştı.

3. Yaşlı ağacın kökleri toprağın altında metrelerce uzanıyor.

4. Aramızdaki bağ zaman içinde iyice güçlenip sağlamlaşmıştı.

Bu cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler soyut anlamlıdır?

A) 1 – 2                 C) 3-4

B) 2-3                    D) 1-4

7. Tarık, aşağıdaki tabloda yer alan sözcüklerin somut anlamlı mı soyut anlamlı mı olduklarını uygun yerlere koyduğu + işareti ile belirtmiştir:

 SözcükSomutSoyut
1mutluluk +
2rüya+ 
3başarı +
4yağmur+ 

Buna göre Tarık tablonun kaç numaralı satırında yanlışlık yapmıştır?

A) 1 B) 2 C)3 D) 4

8.   Somut anlamlı bazı sözcükler kullanıldığı cümleye göre soyut anlam kazanabilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek verilirken yanlışlık yapılmıştır?

 Somut AnlamSoyut Anlam
A)Çıkarken parmağı kapıya sıkışmış.Bu işte onun da parmağı varmış.
B)Bahçelerin arasına duyar ördüler.İki arkadaşın arasında aşılmaz bir duyar var.
C)Sabahleyin telefonun şeşj ile uyandım.Eserleriyle gençliğin sesi olmuştur.
D)Binanın ön cephesine afiş asılmış.Batı cephesine askerler gönderilecekmiş.

CEVAPLAR: 1)B 2)B 4) A 5)B 6) D 7)B 8) D

 • Yazının Bağlantısı: Soyut ve Somut Anlam Testi
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Soyut ve Somut Anlam Testi
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü