Şiir Değerlendirme Formu

Şiir yazma yarışmalarında kullanabileceğiniz son derece güzel bir ölçek.

  • Türkçeyi kullanma
  • Çağrışım değeri
  • Ahenk değeri
  • Bütünlük
  • Sözcük Uyumu
  • Başlık Uyumu
  • Yazım ve Noktalama

Dosyayı İndir