Sene Sonu İşleri Yazısı

Öğretmenlerin e-okulda yapması gerekenlerin listelendiği bir formdur. İdareciler için öğretmenlere gönderilebilir.

  1. Proje ödevi derecelendirme ölçeği hazırlanacak. (Verilen projeler için)
  2. Ders ve etkinliklere katılım değerlendirme formu hazırlanacak.
  3. Dönem sonunda sınav kağıtları idareye teslim edilecek.
  4. Anasınıfları için okul öncesi eğitim gelişim raporu düzenlenecek.
  5. Anasınıfları için doldurulması gereken formların doldurulması.
  6. Ürün,ürün dosyası,gözlem formları(Teknoloji ve Tasarım dersi için)
  7. Rehberlik yıl sonu raporu(sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri için)
  8. Ders kesim raporları her ders için hazırlanacak.

NOT: Tüm evraklar, değerlendirme çizelgeleri yazılı kâğıtları gibi düzgün biçimde paketlenip üzerine gerekli bilgiler yazılarak okul idaresine tutanakla teslim edilmelidir.

Dosyayı İndir