Sene Sonu Evrak Teslim Tutanağı

Öğretmenlerin sene sonunda idareye evrak teslim ederken kullanabilecekleri tutanaktır.

2014 – 2015 öğretim yılı I. ve II. Kanaat döneminde uyguladığım yazılı, ödev kağıtları, proje ve ders içi katılım değerlendirme ölçeği  aşağıda belirtildiği şekilde tasnif edilerek,

Yıl içerisinde kullanılan …….. adet  yazılı kağıdı,

Yıl içerisinde kullanılan …….. adet  proje ve ders içi katılım değerlendirme ölçeği Torunlar İlk/Ortaokulu müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Dosyayı İndir