Robin Hood

Robin Hood

Robin de Locksley hem bir haydut, hem bir şövalyedir: Prens Jean’ın askerlerine Lmmeydan okumaktan çekinmez. Jean, Kral Aslan Yürekli Richard’m tahtını zapteden zorbadır. Robin’in yeminli iki düşmanından biri, prensi temsil eden Nottingham şerifi; diğeri ise, Saint – Marie Manastırı’nın başkanıdır ve bu, Yorkshire’ın en zengin adamıdır. Robin, aynı zamanda köylülerden ve toprak kölelerinden oluşan yoksul halk tabakasını temsil eder. Bu insanlar, yoksullukla ilgili dileklerine pek kulak vermeyen kilise adamları ve Saksonyalı ya da Normandiyalı soylular tarafından sömürülmüşlerdir. 1066’da, Hastings Savaşı’nda, Saxon Harold’u ele geçiren Fatih Guillaume’un ardından, 11. yüzyılda, Fransa’dan gelen Normandiyalılar’m düşmanlıklarına maruz kalan İngiliz milliyetçiliğinin ilk önderlerinden biridir.

Robin efsanesiyle baladlar, yavaş yavaş Lzenginleşerek soylu sınıfın himayesinden kurtulmaya yönelecek olan çömlekçiler, kasaplar, tabakçılar gibi kent zanaatçılarının yaşamını da dile getirirler. Robin efsanesi, daha çok, Ortaçağ’a hâkim olan, kralın yoksul halkın koruyucusu olduğu fikrine dayanır. Savaşta gösterdiği cesaretinden dolayı Aslan Yürekli diye anılan Kral Richard hakkında bilinenler bu anlamla bağdaşmaz. Haçlı Seferleri sırasında, bilhassa Filistin’deki Saint – Jean – d’Acre’ın kuşatılmasından sonra, kan dökücülüğüyle tanınmıştır.

ASHBY OKÇULAR YARIŞMASI

Robin, bu turnuvaya “Locksley” adı altında, kimliğini gizleyerek katılmıştır. Oku hareket ettiği sırada o hâlâ konuşmaktaydı, Üstelik bu anda Hubert’e kıyasla merkezi noktaya iki kanş daha yakında durmuştu. Prens Jean. Hubert’e: “Gözünü aç! Bu satılmışın seni yenmesine izin verirsen, darağacına gidersin… Rezil herif! Yayını çek ve bütün ustalığını göster; yoksa bu sana pahalıya mal olacak!” Kendisine bu şekilde seslenilen Hubert, tekrar yerine geçti |…J ve bu kez, onun oku, hedefin tam ortasına saplandı. Ayak takımı: “Hubert! Hubert! |…|” diye haykırdı. Prens, onur kırıcı bir tebessümle: “Sen bu atışla Locksley’i yenemezsin” dedi. İlk seferkinden biraz daha fazla tedbirli hareket eden Robin’in oku ise, hasmının okunu yarıp geçti vc onu parçalayıp etrafa saçtı.”

 • Yazının Bağlantısı: Robin Hood
 • Tarih: 16 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Bilgi Bankası
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Robin Hood
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü