Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları Testi

1. Kahramanları hayvanlar, bitkiler, cansız varlıklar olan masallar da vardır. Genelde manzum olarak söylenen, insanlara ders verme amacını güden bu tür masallara fabl diyoruz. Doğu kültüründe Beydaba, Batıda Aisope ve La Fontai-ne ünlü fabl yazarlarıdır. Fabllar dünyaya Hindistan’dan yayılmıştır.

Paragrafta kullanılan düşünceyi geliştirme yolları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Tanımlama – örneklendirme

B) Tanımlama – kişileştirme

C) Tanık gösterme – karşılaştırma

D) Örneklendirme-tanık gösterme

2. İnsanlar gibi hayvanlar da her gün trafik kazaları sebebiyle yaralanıyor, sakat kalıyor, hayatlarını kaybediyor. Binlercesi her gün trafik terörüne maruz kalıyor. Kurallarını bilmedikleri, hiç anlayamadıkları bir sistemin kurbanı onlar… Üstelik onlara yardım edecek bir işleyiş hâlâ yok. Lütfen trafikte onları yok saymayın. Araç kullanırken hem kendi can güvenliğiniz hem de onların hayatı için iyi bir şey yapın. Onlar için de frene basın.

Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?

A) Karşılaştırma                B) Yönlendirme

C) Uyarı                               D) Tanımlama

3. Türk Dil Kurumunun çıkardığı “Türkçe Sözlük”ün yedinci baskısı 1983’te yayımlanmıştır. İlk altı baskısı tek cilt olarak yayımlanan Türkçe Sözlük, ilk defa bu baskıyla iki cilt olarak çıkarılmıştır. Madde başı 40.836, madde içi 18.891 olmak üzere 59.727 sözden oluşan yedinci baskı Türkçe Sözlük’ün söz varlığına metin taraması yoluyla katkılarda bulunulduğu gibi bölge ağızlarından da yararlanılmıştır.

Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nesnel ifadeler kullanılmıştır.

B) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.

C) Karşılaştırma yapılmıştır.

D) Benzetmeden yararlanılmıştır.

4. Hayatımızı kolaylaştıran birçok alet var. Çamaşır makinesi, elektrikli süpürge… Hepsi birer nimet… İyi ki var, eskiden hiçbiri yokmuş. Bu nimetleri iyi kullanmak lazım… Eğer çokyoru-luyorsan belki bugün yoğun çalıştığın içindir. Aslında bu işleri sıraya koyup gücün yettiği kadar çalışabilirsin. Böylece daha az yorulursun.

Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?

A) Öneri              B) Abartma        C) Karşılaştırma                D) Örneklendirme

5. Amsterdam treni yola çıktıktan sonra başlıyor yağmur. Nerede o Roma’daki güneşli günlerimiz? Kuzeye gittikçe soğuk artıyor. Trenimiz fırtınalar, yağmurlar içinden geçerek bir uğultuyla kayıyor rayların üzerinde. Önce bizim Konya benzeri ama elbette daha sulak, daha yeşil bir ova, ardından Amsterdam’ın dışındaki modern binalar ve nihayet deniz… Parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisisöylenemez?

A) Karşılaştırmalardan yararlanılmıştır.

B) Çeşitli duyularla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir.

C) Gözleme dayalı bir anlatım söz konusudur.

D) İnsan dışındaki varlığa, insana ait özellikler verilmiştir.

6. Araştırmalara göre, ülkemizde her 100 aileden 98’inin oturma odasında bir televizyon var. Yetişkinler, günlerinin en az 2-3 saatini televizyon karşısında geçiriyor. Bu oran, gençler ve çocuklarda daha da artıyor. Bir çocuğun günde ortalama 3 saat televizyon izlediğini düşünürsek bu yılda 1.100 saat eder. Bu zaman dilimi, insan ömrüne göre hesaplanacak olursa 70 yaşına ulaşmış bir kimse, ömrünün 7-10 yılını televizyon başında geçiriyor demektir. Televizyon; 1970’lerden itibaren tanıştığımız, 1990’lar-dan sonra da gerek kanal sayısının gerekse program çeşitlerinin artmasıyla hayatın temel parçalarından biri hâline gelmiş bir elektronik araç. Televizyonu, girdiği tüm toplumlar çok sevdi. Sadece çocuklar değil, her yaştan insan kendisine televizyonda seyredecek bir şeyler buldu. Zamanla bu seçimler, vazgeçilmez bir konum kazandı.

Paragrafta aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Tanımlama                   B) Abartma

C) Aşamalı durum           D) Sayısal veriler

7. Çin, coğrafi bakımdan Asya’nın en doğusunda yer alır. Çin’de büyük bir uygarlık kurulmuştur. Çin uygarlığı, Çin yerlileri ile Hint ve Orta Asya göçmenleri tarafından oluşturulmuştur. MÖ 2400 yıllarından itibaren Çin Devletleri’nin varlıkları gözlenmektedir. İlk yazılı belgeler ise ancak MÖ 1500’lü yıllara kadar gidebilmektedir. Çinliler Türk akınlarına karşı MÖ 214’de yapımına başlanan 2.400 km uzunluğundaki dünyanın en uzun surları olan Çin Seddi’ni yapmışlardır. İlkçağ’da Çin’de feodal bir yönetim tarzı vardı ve “Güneşin Oğlu” olarak adlandırılan kral, feodallerin en büyüğü olarak yönetimi elinde bulundururdu. Birçok şeyi Çinliler bulup insanlığın hizmetine sunmuştur: barut, pusula, baskı tekniği, ipekten kâğıt yapımı, porselen, mürekkep vb.

Paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Karşılaştırma vardır.

B) Örnek verilmiştir.

C) Tanık gösterilmiştir.

D) Bilgilendirme yapılmıştır.

8. Mısır Uygarlığı, Nil Nehri ve deltasında kurulmuştur. Mısır’ın etrafının çöllerle kaplı olması diğer uygarlıklarla daha az etkileşimde bulunmasına sebep olmuştur. Mısırlılar ölümden sonra hayatın devam edeceğine inandıkları için mumyacılığa önem verdiler. Mısırlıların inançları “çok tanrılı” idi. En önemli tanrıları “Amon – Ra” idi. 365 günlük ilk takvimi (güneş yılı takvimi) Mısırlılar geliştirip kullanmışlardır. Bu takvimi daha sonra diğer uygarlıklar geliştirip günümüzdeki miladi takvimi bulmuşlardır. Mısırlılar kendilerine özgü hiyeroglifi (resim yazısını) geliştirdiler. Firavunlar için yapılan mezarlara piramit denir ve bu mezarlar ile tapınaklar en önemli sanat eserlerini oluşturur. Keops piramidi, Mikerinos piramidi ve Karnak Tapınağı ile Luksor Tapınağı ünlü eserlerindendir.

Paragrafta aşağıdaki anlatımı güçlendirme yöntemlerinden hangisi yoktur?

A) Benzetme                     B) Tanımlama

C) Karşılaştırma                D) Örneklendirme

CEVAPLAR: 1)A 2) D 3) D 4)B 5) D 6)B 7)C 8)A

 • Yazının Bağlantısı: Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları Testi
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları Testi
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü