ORMAN HAFTASI SUNUM PROGRAMI

Orman Haftası Sunum Programıdır. Aşağıda giriş metni ve indirme alanı mevcuttur.

Ormanlarla İlgili İlginç Bilgiler

  • Tüm Avrupa’da 12 bin tür bitki var. Türkiye’de ise 9000.
  • Dünyada her yıl 16 milyon hektar orman alanı yanmaktadır.(82 Nijerya kadar)
  • Son 30 yılda dünya orman örtüsünün beşte biri yok oldu.
  • Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyor ve 22.5 kilogram karbondioksiti yok ediyor.
  • Dünyadaki kağıt tüketiminin yarısı geri kazanılsa,Her yıl 8 milyon hektar orman alanı korunabilir.
  • Dünyamız dakikada 21 hektar orman alanı kaybediyor.
  • Her yıl doğaya 7 ağaç borcumuz var! Çünkü;  bir yıl içinde, kullandığımız kağıt-kartonlar ve ayrıca yaşamsal ihtiyaçlarımız için 7 adet ağacı tüketiyoruz.
  • Dünyada her yıl kağıt tüketiminin yarısı geri kazanılsa, Türkiye büyüklüğünde bir ormanlık alan yok olmaktan kurtarılmış olur.

Dosyayı İndir