Nükleer Enerji

Nükleer Enerji

Maddenin birliği, içerdiği bütün atomların çekirdekleri aynı taneciklerden oluşur: Nükleonlar pozitif elektrik yüklü protonlardan ve hiçbir yükü olmayan nötrondan oluşur. Uranyum çekirdeğinin parçalanması yöntemim bulan insan, nükleer enerjiyi ehlileştirdi. Nükleer parçalanma (fizyon), geleceğin tekniği, hidrojen izotoplarının -deuterium ve tririum, okyanuslarda bol miktarda bulunurlar- birkaç on milyonlarca derece ısıtılmasıyla elde edilen enerjidir… Bu tekniğe egemen olmak, çevreyi çok az kirleten ve hemen hemen sınırsız bir enerjiye sahip olmak anlamına gelecek.

Nükleer Enerji Ve Elektrik

Nükleer kökenli elektrik üretimine 1930 yılında başlanılmıştı. 1970 yılından itibaren-bu tür elektrik üretimi, nükleer enerjinin daha ucuza mal edilebilmesi ve petrol fiyatının artı nedeniyle düzenli bir biçimde arttı. Günümüzde nükleer santrallar dünya elektrik üretiminin %15’ini sağlıyor, ama bu oran ülkelere göre çok büyük farklılıklar gösteriyor. Fransa’da elektriğin %70’i nükleer santrallerden elde ediliyor. Solda, uranyumun en önemli maden filizi pehblende ya da uraninit.

Termik Santrallar

Klasik termik santraller suyu buharlaştırmak için kömür, petrol ya da doğalgazı yakıt olarak kullanırlar. Su buharı türbinle elektriği olan alteraatöri de çalıştırır. Prensip olarak bir nükleer santralin çalışması termik santralden farklı değildir.

Nükleer Çağ

1934 yılından itibaren Avrupa’da pek çok laboratuvarda sürdürülen araştırmalardan sonra nükleer fizyon 1938 yılında Alman bilim adamları, Otto Hahn (1879 1968) ile Fritz. Strassman (1902-1980) tarafından keşfedildi. Yüzyılımızın en büyük fizikçilerinden biri olan İtalyan Enrico Fermi (1901-1954) (sağdaki resim) 1934 yılında, çekirdeklerin bombalanmasında nötronları mermi gibi çekirdeklerin üzerine fırlatmayı düşündü. 1942 yılında günümüzün nükleer santrallannın atası sayılabilecek ilk atom pilini yaptı. İkinci Dünya Savaşı, Birleşik Devletler’de yapılan hızlandırdı. Fenni, nükleer silahların gerçekleştirilmesini sağlayan Manhattan projesinde önemli bir görev yüklenmişti.

 • Yazının Bağlantısı: Nükleer Enerji
 • Tarih: 16 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Bilgi Bankası
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Nükleer Enerji
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü