Müdürüm, Montessori Mi?

Müdür olmayı düşünmediğimden müdür nasıl seçilirin de yolunu bilmiyorum. Üstelik zaman kaybı olmasın diye de araştıracak değilim. Velhasıl kelam… Biz müdür neden seçilmelidirin nedenlerini dillendirelim: – Nitelikli örgütsel iletişime sahip mi? – Dünyada olup biten eğitsel dönüşümleri takip edebiliyor mu? – Psikolojik bariyer görevinde bulunabilme düzeyi nedir? – Öğrenci iletişiminde empati derinliği ve samimiyet düzeyi nasıldır? – Okuryazarlığının niteliği ve metinsel alımlaması nasıldır? – Eğitsel/Öğretimsel esnekliği/dönüşümselliği nasıldır ve bunun paydaşlarla paylaşım noktasındaki çabası nedir? – Okulun fizikselini istendik davranışların arttırımı yönünde geliştirme istenci ve bilinci nedir? – Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerin planımı ve uygulanımdaki görüşü nasıldır? – Bilimsel bilişe sahip mi? – Çevresel olanakları işe koşmadaki düzeyi nedir? – Ekolojik yaşamının korunumundaki çalışmaları nelerdir? – Farkındalığı nedir? – Uzman otoritelerle iletişime geçme ve yararlanma düzeyi nedir? … Çok neden var. … Müdür seçimi yaparken yukarıdaki ölçütlerle mi seçim yapılıyor yoksa ezber bilgilerden oluşan ve öğrenci, öğretmen ve güncelin gerektirdikleriyle ilgili olmayan kanun, tüzük gibi işlevsizliklerin toplamı olan bir sınavla/mülakatla mı seçilir? … Yanıtınız? … Montessori’nin üzerinden yüz yıl geçti. Yoksa siz hala bundan habersiz misiniz? Kemiklerini sızlatmayın aman!

Aydın MERAL
14 Mayıs 2017