LGS Deneme Sınavı – Orkun MAVİ

Orkun MAVİ tarafından hazırlanmış LGS deneme sınavıdır. İçerisinde dil bilgisi konularından fiilimsi ve cümlenin ögeleri ile ilgili sorular mevcuttur. Ayrıca sözel mantık, cümle birleştirme gibi yeni tarzda sorular da mevcuttur. Örnek soru kökleri:

  • Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
  • Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
  • Bu cümleden kesin olarak çıkarılacak yar-gı aşağıdakilerden hangisidir?
  • Aşağıdakilerin hangisinde yabancı kökenli sözcüğün Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir?
  • Aşağıdakilerin hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biridir?
  • Bu diyalogda boş bırakılan yere aşağıdaki sorulardan hangisi getirilemez?
  • Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece temel ögelerden oluşur?
  • Bu metinde sözü edilen küçük robotlardan beklenilen şey aşağıdakilerden hangisidir?

[alert-success][wp-svg-icons icon=”box-add” wrap=”b”]  Dosyayı indirmek için tıklayınız.[/alert-success]