Küba Sosyalizmi

Küba Sosyalizmi

90’lı yılların başında, Küba sosyalizmi Sovyet desteğinin yitmesine ve ABD’nin katı engellemelerine rağmen direnmeye devam ediyordu. Aslında, temeli 60’lı ve 70’li yıllara dayanan rejim bugün ekonomik güçlükler ve siyasi demokratiklik eksikliği ile sarsılmaya başlamıştır. Fakat eğitimdeki, sağlık sistemindeki ve iş düzenindeki basanlar, Kübahlar’m diğer Karaib Adalan’ndakilere göre daha iyi bir ekonomik ve sosyal durum sağlamıştır. Castro rejimi ile yeşeren ulusal gurur uzun süre halkın önemli bir kısmı tarafından benimsenmiştir. Çünkü halka, açlığa, hastalığa ve büyük güçlerin müdahalesine karşı mücadele gücü veriyordu.

Castro Örneği

1959’da Amerikancı Batista diktasına karşı zafer kazanan Fidel Castro, Marksist-Leninist düşünceyi geliştirmiştir ve Latin Amerika’da silahlı gerillaların organizasyonuna destek vermiştir. Bunlar Küba modelini benimseyerek, öğrenci ve aydınlar tarafından yönetilirler. Örneğin, Bolivya’da Küba devriminin kahramanı Che Guevara (sağda) bir ayaklanma örgütlemek istemiş fakat 1967’de öldürülmüştür. Bu hareketler köylülerin isteği ve silahlı savaşa karşı olan yerel komünist partilerin karşı çıkmasıyla bastırılmıştır. 1979’da, Nikaragua’da diktatör Somoza’yı deviren Sandinistler’in devriminden sonra, Kübalılar Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı silahlı mücadele verebilecek olan yeni hükümete yardım götürdüler. Sandinist lider Danial Ortega ve Fidel Castro.

Ayrılma Ve Gerginlik

70’li yıllar sırasında, rejimin uluslararası otoritesi, Afrika kıtasına kadar uzanan yeni ülkelerin (Etiyopya ve Angola) iç organizasyonuna ve diplomasisine etki ediyordu. 1985’te bu ülkelerde 5.000-20.000 arasında Küba askeri bulunuyordu. Küba ordusuna önemli ölçüde güç sağlamıştır. 80’li yıllar boyunca iç durum kötüye giderken rejimin prestiji özellikle gençler arasında yükselmiş gibi görünüyordu. Komünist bloktan ayrılma ve Amerikan ablukası, Küba’da demokratikleşme hareketini başlatmamıştır. Ayrıca Castro yanlısı yöneticiler demokratikleşmeyi bir macera gibi görüyorlardı.

Küba Ekonomisi

Temel olarak şekerkaışı tarımına dayanır. Şekerkamışının en büyük alıcısı BDT’dir. Küba bunun karşılığında BDT’den hammadde, enerji ve teknik donanım alır.

 • Yazının Bağlantısı: Küba Sosyalizmi
 • Tarih: 18 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Bilgi Bankası
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Küba Sosyalizmi
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü