Konuşma Etkinliklerini Değerlendirilmesi Ve Yorumlanması

Konu: Ergenekon Destanı

Tema: Toplum Hayatı

Süre: 8 Saat

KONUŞMA ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUMLANMASI

KONUŞMA ÖNCESİ ETKİNLİKLERİ

Konuşma Yönteminin Belirlenmesi: “Dünya Barışını Sağlama” konusu eleştirel konuşma yöntemi ile ele alınmıştır. Bu yöntem yerine yaratıcı konuşma yöntemi kullanılması daha uygun olacaktır. Çünkü dünya barışı konusunda öğrencilerin farklı fikirler üretmeleri istenecektir. Bu da ancak yaratıcı bir düşünme ortamı ile sağlanabilir.

Konuşma Kurallarının Belirlenmesi: Öğrencilerin konuşurken vurgu ve tonlamaya dikkat etmeleri, jest ve mimiklerini, beden dilini etkili kullanmaları gerektiği belirtmemiştir. Bunlar konuşma öncesi belirtilip öğretmenin de örnek teşkil edecek bir tavır içinde olması uygun olacaktır.

Konuşma Süresinin Belirlenmesi: Etkinlikler için ayrılacak süre hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bunu yerine her konuşma etkinliği için öğrencilere belirli bir süre verilmesi uygun olacaktır.

Konuşma İçin Uygun Bir Ortam Hazırlanması: Öğrencilere konuşmayı ilk olarak ciddi bir ortamdaymış gibi daha sonra da rahat bir ortamdaymış gibi yapmaları istenmiştir. Bu, öğrenciye hangi ortamda nasıl konuşması gerektiğini göstermekle beraber kişisel gelişimi açısından faydalı olmaktadır.

Konuşma Konusu Açısından Öğrencilerin Bilgilendirilmesi: Öğretmen dünya barışını sağlamak konusunda konuşacaklarını söylemiş; fakat konuya ilişkin art alan bilgisi oluşturmaları için öğrencilere bilgi aktarmamıştır.

Konuşma Konusuna İlişkin Beyin Fırtınası Yaptırılması: Konuyla ilgili beyin fırtınası tekniği uygulanarak öğrencilerin konuya ilişkin bilgileri devindirilmiştir. Fakat hemen arkasından başka bir etkinlikte çelişkili ifadeler kullanılmıştır. Bunu anlamlandırmak güçtür.

Birkaç Öğrencinin Konuya İlişkin Duygu Ve Düşüncelerini Anlatması: Öğrencilerin konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini kısaca anlatmaları sağlanarak duyuşsal açıdan öğrencilerin daha hazır duruma gelmeleri sağlanmıştır.

KONUŞMA ANI ETKİNLİKLERİ

Konuşma Yöntemine Uyma: Yöntem seçimi bize göre yanlıştır; fakat seçilen yönteme de uyulmuştur. Yani konuşma yöntemi tutarlıdır.

Konuşma Kurallarını Uyma: Konuşma kuralları açık bir şekilde belirtilmediği için yorum yapılamamaktadır.

Konuşma Süresine Uyma: Konuşma etkinlikleri için özel bir süre belirlenmemiştir. Bütün dil becerileri için 8 ders saat verilmiştir. Kitaptaki konuşma etkinlikleri dikkate alınırsa sadece bu dil becerisi için 3-4 saat gibi bir zaman dilimi ayrılması gerekmektedir. Bu da hem öğrenci hem de öğretmen açısından yeterli sıkıntı doğuracaktır.

KONUŞMA SONRASI ETKİNLİKLERİ

Akran Değerlendirme formuyla değerlendirme konulmamıştır. Bu eksiği öğretmenin doldurması beklenmektedir.

 • Yazının Bağlantısı: Konuşma Etkinliklerini Değerlendirilmesi Ve Yorumlanması
 • Tarih: 18 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Üniversite Notları
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Konuşma Etkinliklerini Değerlendirilmesi Ve Yorumlanması
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü