Konuşma Eğitimi Ders Notları

Konuşma Eğitiminde Öğretmenin Rolü

 • Örnek olmalıdır
 • Konuşma ortamı ayarlamalıdır.
 • Öğrenciye güven vermelidir.
 • Öğrencinin konuşma korkusunu yenmesini sağlamalıdır.

Gönderge: Konuşucu ile dinleyici arasında anlamlı ve gerçek bir konuşma olmalıdır. Bu gerçekliğe gönderge denir. Gönderge üzerinde konuşulan konudur.

Dil Göstergesi: Belirli bir dilde anlamı olan en küçük birimlere denir. “-yor” eki dil göstergesidir.

Bir şeyi anlamlandırmak, dil göstergesini göndergeyle ilişkilendirmek demektir.

Kod Çözme: Dinleyicinin kodlanmış dil bütünlüğünü parçalara ayırmasına ve başka parçalar arasında ilişki kurmasına denir.

İletişim: Dinleyici ve konuşucu arasındaki kodlama ve kod çözme sürecidir.

Kod: Alıcının anlayabileceği biçimde yapılabilen herhangi bir semboller grubudur.

Kodlama yaparken nelere dikkat edilmelidir;

 • Karşıdaki anlamalı
 • İçinde bulunulan ortama göre yapılmalı
 • Ortak yaşantılar göz önüne alınmalı

İyi Kaynağın özellikleri;

 • Güvenilir olmalı
 • Yaşı, cinsiyeti, statüsü konuyla bütünlük sağlamalı
 • Empati kurabilmeli

İyi Dinleyicinin özellikleri;

 • Algı sorunu olmamalı
 • Seçici olmalı
 • Belirli düzeyde bilgiye sahip olmalı
 • Bulunduğu ortama uymalı

Dilin Sisteminin İşleyişindeki birimler

 • Sesbilimsel Bileşenler
 • Sözdizimsel Bileşenler
 • Anlambilimsel Bileşenler
 • Kullanımbilimsel Bileşenler

Sesbilimsel Bileşenler;

Beyinde seslerin kodlanması ve sözcüklere dönüştürülmesi gerekir. Bu kodlama dilin bu bileşenini yansıtır. Bu aşamada bürün dizgisi yani vurgu, ritim ve ton ayarlanır.

Kim konuşuyor > Sesin algılanması

Ne konuşuyor > Dilin algılanması (anlam)

Nasıl söylüyor > Ses tonu ve duygunun algılanması

Sesbilimsel Bileşenler;

Sözcüklerin ve tümcelerin algılanmasıdır.

Anlambilimsel Bileşenler;

Sözcükler ve tümceler arası ilişkileri anlama aşamasıdır.

İnsan deneyimleri, kültür, dünya bilgisi etki eder.

Kullanımbilimsel Bileşenler;

İletişimsel veriler dinleyici tarafından algılanmaya başlandığında devreye girer.

İletinin algılanmasında önemli olan faktörler;

 • Bağlam
 • Alıcının ve vericinin art alan bilgisi
 • Ruhsal durumları
 • Ortak yaşantıları

Tutalılığa iki açıdan bakılır;

 • Söylenenler arası
 • Söyleyiş biçimi

Not: Her konuşma bir metin değeri taşımaz. Anlam taşımayan konuşmalar olabilir.

Konuşma Ediniminin Gerektirdiği Alt Beceriler

 1. Dilin seslerini tanıma – çıkarma
 2. Sözcük vurgularını kullanma
 3. Cümle içinde vurgunun ayırt edici işlevini tanıma – kullanma
 4. Ezgileme biçimlerini tanıma kullanma
 5. Kavşak, durak, ton ile verilen anlamayı kullanma
 6. Konuşma sezdirimini kullanma
 7. Söz parçalarının iletişim değerlerini tanıma – kullanma
 8. Dilsel birimler arasındaki dizimsel – dizgisel işlevleri tanıma kullanma
 9. Açılımlama yapma

Kavşak: Bir soluklanmadır.

Ton: Bir hecenin tiz ya da bas olarak söylenmesidir. Anlam ayırıcı görev yapar.

Ezgi: Bir metnin bütünündeki tonlamaya denir.

Düz söz: Hava karardı.

Edim söz: Havanın karardığını hatırlattığınız için size teşekkür ederim. (Eylemi ortaya koyuyoruz.)

Etki söz: – Hava karardı. | – Işıkları mı açmamı istiyorsunuz, açayım.

Açılımlama Yapma: Bir konuyu anlatırken farklı bakış açıları ile farklı olarak söylemedir. Konu aynıdır, söyleyiş farklıdır.

Dizimsel ilişkide kelimeler yer değiştirmez, dizisel ilişkide değiştirebilir.

Konuşma Durumunun Öğeleri;

 • Konuşucu ve dinleyici
 • Sözün bağlamı
 • Sözün aktarıldığı anlamlar
 • Üretilen metin

Sözün bağlamında konuşma iki değişken etkisindedir;

 • Fiziksel durum (Ortam)
 • Dünya bilgisi

Not: Konuşmayı yazmadan ayıran en önemli özellik; dinleyicinin boşlukları zihninde doldurabilmesidir.

Konuşma Durumunun Öğeleri;

 • Amaçlılık, kabul edilebilirlik, bilgisellik
 • Durumsallık
 • Metinler arasılık
 • Bağdaşıklık ve tutarlılık

Konuşma Süreci ve Gelişimi

 • Amacın saptanması gerekir
 • Söylem tasarımı yapılır.
 • Düşünceler oluşturulur.
 • Düşünceler arası kavram ağları kurulur.
 • Dilsel göstergeleri seçme
 • Kodlama
 • Söyleme

Sözlü metin üretiminde dilsel düzenlemeler;

 • Bağlaç kullanımı
 • Eksiltme
 • Gönderimsel ilişkiler
 • Bağdaşıklık
 • Konu gelişimi

 • Yazının Bağlantısı: Konuşma Eğitimi Ders Notları
 • Tarih: 18 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Üniversite Notları
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Konuşma Eğitimi Ders Notları
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü