Kelimede Anlam Testi 2

1.    Gülmek sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mutlu olmak anlamında kullanılmıştır?

A) Her şeye sahip oldu ama yine de gülmedi.

B) Gülme komşuna gelir başına.

C) O zaman gülerim senin aklına.

D) Böyle konuşana herkes güler.

2.   “Acı” aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Elimin acısı bir türlü geçmiyor.

B) Pazardan aldığım biberler acı çıktı.

C) Yemeğe çok fazla acı koymuşsun.

D) Acı haberi alınca gözlerim karardı.

3. I. O zamanlar bizim sokaklar canlı ve eğlenceliydi.

II. Kentimizde canlı bir tarih olarak kalan kaleler var.

III. Ormanın çevresinde hiçbir canlı yok.

IV. Onun kadar canlı bir arkadaş arasanız da bulamazsınız.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde canlı” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

A) I – III B) İ-IV

C) II – III D) lll-IV

4.  Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisi terimdir?

A) Cahile laf anlatmak zordur.

B) Geç olmadan eve gel.

C) Masayı hazırla da yemek yiyelim.

D) Bu mısrada tam kafiye kullanılmış.

5. I. Saçmalardan biri kuşun kalbine saplanmıştı.

II. Bu konuda çok saçma şeyler söyledi.

III. Çiftçi tarlaya bütün gün tohum saçtı.

IV. Gözlerinden kanlı yaşlar saçma.

“Saçma sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde açmak” sözcüğü “ferahlık vermek anlamında kullanılmıştır?

A) Aç artık şu radyoyu.

B) Haklarında soruşturma açılacakmış.

C) Çiçekler açınca şehrin havası değişiverdi.

D) Parkta dolaşınca içi açıldı.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde   soğuk” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Bugünlerde bana karşı çok soğuksun.

B) Soğuk bakışları vardı.

C) Bu soğuk havada dışarıya çıkmayın.

D) Olaylara soğukkanlı yaklaşmalısın.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşmek sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Yaşlanınca iyice elden ayaktan düştü.

B) Yere düşünce elindeki şişeler de kırıldı.

C) Milletin diline düşmeden gidelim.

D) Fiyatlar düşeceğine iyice artıyor.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘dolu’ sözcüğü  Boş yer yok anlamında kullanılmıştır?

A) Uçaklar dolu olunca otobüsle gittik.

B) Ağaç elmayla doluydu.

C) Bugün doluyum, yarın buluşalım.

D) Onun sevgi dolu yaklaşımı bizi rahatlattı.

10. Büyük sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Derdim büyük, dayanamaz hiçbir varlık bu derde” cümlesindeki anlamda kullanılmıştır?

A) Büyüklerden küçüklere sıra gelmiyordu.

B) Büyük bir evde tek başına yaşıyordu.

C) Büyük sorunlarla yaşamaya alıştık.

D) Bu kadar büyük ağaca tırmanamam.

11. “Vurmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde olduğundan başka bir biçime çevirmek veya başka biçimde görünmek” anlamını verecek şekilde kullanılmıştır?

A) Vur patlasın çal oynasın yaşamaya alışmış.

B) Cümledeki vurgu yüklemden önceki sözcüktedir.

C) Nihayet masaya yumruğunu vurdu.

D) Baktı olmuyor, o da işi deliliğe vurmaya başladı.

12. “Bakalım evin anahtarlarını yine nerede bıraktın.” cümlesindeki “bırakmak” sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?

A) Terk etmek       B) Engel olmamak

C) Ertelemek        D) Unutmak

13. “Pencereden giren rüzgâr tenimizi okşuyordu.” cümlesinde hangi sözcük mecaz anlamda

kullanılmıştır?

A) rüzgâr  B) okşuyordu  C) tenimizi  D) giren

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıcak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) Sıcak bir şeyler içer misiniz?

B) Köydeki gençler bizi çok sıcak karşıladılar.

C) Davranışlarındaki sıcaklık etkiledi hepimizi.

D) Resimlerinde sıcak renkleri kullanmayı se-

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duymak’ sözcüğü yerine “işitmek” getirilebilir?

A) Dışarının soğukluğunu duymaz oldu artık.

B) Yaşlandığımı duymak beni çok üzüyor.

C) Bana seslendiğini duymadım bile.

D) Bütün bu olayları duymazlıktan gelemezsin.

16.  Kopmak  sözcüğü hangi cümlede gücü kalmamak anlamında kullanılmıştır?

A) Fırtına ağacın dallarını koparmış.

B) Yük taşımaktan kollarım koptu.

C) Son olaylar aramızdaki tüm bağları koparıverdi.

D) Kopan düğmeyi yerine dikiver.

17.  Bilmek sözcüğü hangi cümlede “ansızın ortaya çıkmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Maç berabere bitti.

B) Dizi bitince dışarı çıkarız.

C) Ağaçların arasından bitiverdi.

D) Akşam olunca tüm dertlerin biter.

18. Bu elbiseye yüz milyon bayıldık. Teyzemlerin yeni evine bayıldım. Arkadaşımın aldığı ayakkabılara bayıldım. Ahmet, dün okulda bayılmış.

“Bayılmak sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A)1 B)2 C)3 D) 4

19.  “Yaş” sözcüğü hangi cümlede farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Yaşını da hiç göstermiyor.

B) Kaç yaşında olduğunu bilmiyor mu?

C) Yaşınızı soran yeri de doldurun lütfen.

D) Bu filmi izlerken gözlerin yaşlarla dolacak.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılan bir sözcük yoktur?

A) Güneş nihayet bulutların ardından gülümsemeye başladı.

B) Paketlerin hepsini arabaya taşıdık.

C) Sevinçten gözleri ışık saçıyordu.

D) Salondaki ağır hava uykumuzu getirdi.

1.A 2.D 3.B 4.D  5.A 6. D 7.C 8.B 9A 10.C 11.D 12.D 13.B 14.A 15.C 16.B 17.C 18.C 19.D 20.B

 • Yazının Bağlantısı: Kelimede Anlam Testi 2
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Kelimede Anlam Testi 2
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü