Hücre

Hücre: İlk Canlı Varlık

En basit, en küçük-ancak mikroskopla görülebilecek kadar küçük- organizmaya hücre denir. Bununla birlikte hücre de karmaşık bir varlıktır: İçinde çekirdeği barındıran stoplazmayı koruyan bir zarla kaplıdır. Bir hücre tek başına da bir canlı varlık olabilir, bunlara “protist” denir. Bitki dünyasından olan tekhücreli bitkilere protofıt, hayvanlar dünyasına ait tekhücreli hayvanlara protozoer denir. En basit, en küçük-ancak mikroskopla görülebilecek kadar küçük- organizmaya hücre denir. Bununla birlikte hücre de karmaşık bir varlıktır: İçinde çekirdeği barındıran stoplazmayı koruyan bir zarla kaplıdır. Bir hücre tek başına da bir canlı varlık olabilir, bunlara “protist” denir. Bitki dünyasından olan tekhücreli bitkilere protofıt, hayvanlar dünyasına ait tekhücreli hayvanlara protozoer denir.

Hücre Bir Dünyadır

Zar ile çekirdek dışında hücrenin başka elemanları da vardır. Santrozom hücrenin bölünmesinde rol oynar; endoplazmik retikulum hücre tarafından yapılan maddelerin depolanmasını sağlar, mitokondriler enerji sağlarlar. Zar, artıklar gibi bazı elemanların hücrenin içine girip çıkmalarına izin verir. Canlılar dünyasının temel birimi olan hücrenin daha pek çok başka elemanı daha vardır.

Çoğalma

Tek hücreleri organizmaların çoğalışı basittir: Her hücre ikiye bölünerek çoğalır. Avustralya’da bir milyar yıllık bir maden yatağı kesitinde hücrenin çoğalışı etap etap izlenebildi. Fosil üzerinde çoğalma… Mavi suyosunları çok ilkel organizmalardır. Onlar yeryüzünde görülmeye başlanan ilk canlı varlıklardan sayılırlar.

En basit hücrelerin çekirdekleri yoktur: Bakteriler ve mavi su yosunlan. Bu minik organizmaları fosil halinde bulmak mümkündür.

Hücre Toplulukları

680 milyon yıl kadar önce, evrimde kesin bir sıçrama görüldü: O güne dek tek tek ve birbirinden uzak olan hücreler, çokhücreli ilk organizmaları oluşturmak için bir araya gelmeye başladılar. Kabuğu, bağası ya da iskeleti olmayan bu ilk organizmalar, fosillerde çok az iz bıraktılar. Bunların bazıları, suyosunları gibi, pek fazla evrim geçirmeden, gelişmeden varlıklarını sürdürüyorlar. Bitkiler dünyasındar olan suyosunları “metafıtler”dir. Çokhücreli hayvanlar “metazoer” adıyla tanınırlar. İnsan da bir metazoerdir. İnsan vücudu da birkaç milyar hücreden bir anda oluşur… Bu sayının en az on beş milyar olduğu belirtiliyor…

 • Yazının Bağlantısı: Hücre
 • Tarih: 16 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Bilgi Bankası
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Hücre
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü