Dil Bilgisi Soru Tipleri

Kubilay ORAL tarafından hazırlanan güzel bir doküman. Dil bilgisi konuları ile ilgili çocukların karşılaşabilecekleri soru tipleri stayt olarak hazırlanmış. TEOG öncesinde öğrencilerinize seminer tarzında sunabilirsiniz.

Dosyayı İndir