Cümle Çeşitleri Soruları

Cümle çeşitleri ile alakalı ayrı ayrı olarak verilen güzel bir kaynak. Toplam 30 soru mevcut. Sorulara aşağıdan bakabilir veya indirebilirsiniz.

[toggle title=”Yükleminin Türüne Göre Cümleler “]

1) Aşağıdaki dizelerden hangisi fiil cümlesideğildir?
A) Atatürk’üm eğilmiş vatan haritasına
B) Odur karşı kıyıdan cümlemizi düşünen
C) Resimlerinde bile melül mahzun görünür
D) Atatürk’üm kabrinde rahat uyumak ister

2) Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır?
A) Atatürk, Cumhuriyeti bizlere emanet etti.
B) İnsan yaşamı, sadece sevgi ile güzelleşir.
C) Dünyada demokrasiden geriye dönüş yoktur.
D) Deniz ufkunda kara bulutlar görünüyor.

3) Aşağıdakilerden hangisi, yüklemine göre ötekilerinden farklıdır?
A) Önümüzden gelip geçti yolcular
B) Tutuşuyor ne varsa gece gibi, kış gibi
C) Zaman kaskatı gerilmiş ufka
D) Bu yollarda benden başka yolcu yok

4) Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yükleminin türüne göre farklıdır?
A) Çok söz söyleyen çok söz işitir.
B) Ağaç yaş iken eğilir.
C) Kedinin gözü fare deliğindedir.
D) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

5) Aşağıdakilerden hangisi, yükleminin türüne göre ötekilerinden farklıdır?
A) Ben gençlerin sportif ve akıllısını severim.
B) Bütün ümidim gençliktedir.
C) Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir.
D) Basın milletin müşterek sesidir.

6) Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yükleminin türüne göre “Atatürk’e ait hatıralarım çoktur.” cümlesine benzemektedir?
A) Atatürk, sık sık musiki toplantılarına katılırdı.
B) Millî Mücadele’de bütün bir Türk milleti çalıştı.
C) Atatürk’ün tarih bilgisi oldukça genişti.
D) Anadolu’dan Atatürk’ün önderliğinde büyük bir ses yükseldi.

7) Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim cümlesi değildir?
A) Geziye gideceğimiz gün hava oldukça bulutluydu.
B) Sınava kazanmak için bu kadar çalışma yeterli değil.
C) Sapasağlam adam, kazayı görünce birdenbire kötüleşti.
D) Bu köyde geçirdiğimiz çocukluk yılları oldukça güzeldi.

8) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre farklıdır?
A) Akıllı insan; okumayı, yazmayı, araştırmayı önemser.
B) Sevmek, bir başkasının hayatını yaşamaktır.
C) Dinlemeyi bilmek en büyük sanattır.
D) Türkçe; en eski, en zengin, en geniş coğrafyaya yayılmış dillerden biridir.

9) Aşağıdakilerden hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır?
A) En çok sevdiğim ağaç çınardır.
B) Tarih, okumasını bilene bir kılavuzdur.
C) Dün bilinmezse bugün de yarın da karanlıkta kalır.
D) Kültürün önemli öğelerinden biri de dildir.

10) Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir isim cümlesidir?
A) Cebinde birkaç elma vardı çocuğun.
B) Kentin bu bölgesi eskiden ağaçlıkmış.
C) Konuşmacının sesi, arka tarafa ulaşmıyor.
D) Mahalle arasındaki yorgancılar bir bir kayboluyor.

[/toggle]

[toggle title=”Yükleminin Yerine Göre Cümleler”]

11) Aşağıdakilerden hangisi, yükleminin bulunduğu yere göre ötekilerinden farklıdır?
A) Yanan alınlarımız yalnız burada serinler.
B) Ufak, şirin bir ada kaybolmuş enginlerde.
C) Yenmemiş bir meyvenin nasıl bilinir tadı?
D) Yardıma mı koşuyor bu yağmur, esmer yağmur?

12) Kimi cümlelerde yüklem bulunmaz; ancak cümlenin anlamından yüklem anlaşılır. Bu tür cümlelere eksiltili cümle denir.
Aşağıdakilerden hangisi eksiltili bir cümledir?
A) Yolculuğumuz tam üç gün sürdü.
B) Yol boyunca geniş ovalar, karlı dağlar, gürül gürül akan çaylar…
C) Bir süre sonra yolumuza yaya devam etmek zorunda kaldık.
D) Bu uzun yolculukta birbirinden ilginç ve korkunç maceralar yaşadık.

13) Aşağıdaki cümlelerden hangisi, öğelerinin dizilişine göre “Öldük, ölümden bir şeyler umarak” dizesi ile özdeştir?
A) Güneşin batmak istemediği besbelli.
B) Neler neler anlatıyor akan suyun sesi.
C) Vefasız sandığımız turnalar döndü.
D) Çiçek açmış ağaçlar ne güzeldi.

14) Aşağıdakilerin hangisi, öğelerinin dizilişi yönüyle farklıdır?
A) Bir gönül yangınıdır günlerini karartan.
B) Islak bir yosun gibidir ay ışığı aynada.
C) Ay, odaya düşürdü solgun yaprağını.
D) Bu güzellikler, bu sevinçler hep bizim.

15) Dante gibi ortasındayız ömrün.
Yukarıdaki dize hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Olumlu-isim-kurallı
B) Olumsuz-fiil-kurallı
C) Olumlu-fiil-devrik
D) Olumlu-isim-devrik

16) Kim demiş bitmez ileride dertler.” cümlesinin kurallı cümleye çevrilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) ileride dertler kim bitmez demiş.
B) Dertler ileride bitmez kim demiş.
C) Kim ileride dertler bitmez demiş.
D) Bitmez ileride dertler kim demiş.

17) I. Rüyalar her zaman dolar boşalır.
II. Temaşa eder insan sahilsiz enginleri.
III. Ağlarım görünce sessizce gidenleri.
IV. Eskiyenin yerini bir bir alır yeniler.
Yukarıdakilerden hangisi öge dizilişi bakımından farklıdır?
A) I                 B) II                     C) III                      D) IV

[/toggle]

[toggle title=”Anlamlarına Göre Cümleler “]

18) Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz bir cümledir?
A) Atatürk, bu topraklarda yaşayan insanlara çok güveniyordu.
B) Çocukların bu tür küçük yaramazlıklarına göz yummayacak değiliz.
C) Kaya, derste anlatılanların hiçbirini not almamış.
D) Atatürk, ülkenin nasıl kurtulacağını bilmiyor değildi.

19) Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?
A) Bu soruya nasıl cevap vereceğimi ben de bilemiyorum
B) Bu kadar çok uyunmaz ki canım
C) Neyi, ne zaman söyleyeceğinizi iyi bilmelisiniz
D) Öğretmenin sorusuna kaç kişi doğru cevap verdi

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi olumsuz bir fiil değildir?
A) Bir o terk etmedi köyünü, toprağını, bağını…
B) Gidenler bir daha dönmezdi bu harabeye.
C) Şimdi o köylere hiç kimse uğramıyor.
D) Bu kuzey ülkesinde kışlar çok uzun olurdu.

21) Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuz cümledir?
A) Dünkü maçta sakatlandı.
B) Bu konuyu hepimiz kolay anlamıştık.
C) Buraya uzaklardan gelmek kolay değil.
D) Onun bize yarın geleceğini biliyordum.

22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı vardır?
A) Seni nerede bulacağımı bilemedim
B) Ne kadar kötü sesin var
C) Ne demek istediğini anlayamadım
D) Onu üzmeden bu haberi ona nasıl verdin

23) “Ali, sınıfın en çalışkan öğrencilerinden biridir.” cümlesinin olumsuz soru şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali. sınıfın en çalışkan öğrencilerinden biri değildir.
B) Ali. sınıfın en çalışkan öğrencilerinden biri midir?
C) Ali, sınıfın en çalışkan öğrencilerinden biri değil midir?
D) Ali, sınıfın en çalışkan öğrencilerinden biri değilmiş.

[/toggle]

[toggle title=”Yapılarına Göre Cümleler”]

24) Aşağıdaki cümlelerden hangisi bağlı cümledir?
A) Minik ceylan avcının elinden son anda kurtuldu.
B) Ramazan pidelerini soğutmadan eve götürdü.
C) Misafirlere dolma ve sarma yaptık.
D) Erkenden kahvaltısını yaptı ve okula doğru yola çıktı.

25) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Kitabını açtı, yatmadan önce yarım saat okudu.
B) Annesine sarılıp ağlamaya başladı.
C) Kıyafetlerini ütüleyip davet için hazırlandı.
D) Sütünü içen çocuk hemen uyudu.

26) Aşağıdakilerden hangisi birleşik cümledir?
A) Düşünmek kolay, yapmak zordur.
B) Burada sabahtan beri seni bekledik.
C) Romanı okuyup özetini çıkardı.
D) Gökyüzü bulutlarla kaplıydı.

27) Aşağıdaki cümlelerin hangisi bağlı cümle değildir?
A) Bu manzarayı sen de görmeliydin.
B) Göle girin ama fazla açılmayın.
C) Çok uğraştı fakat kazanamadı.
D Peşinden koştum ancak onu yakalayamadım.

28) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından farklıdır?
A) Eve geç geldiğinden onunla görüşemedik.
B) Sokağın başında yıkılmış bir bina vardı.
C) Sert konuşmalarından dolayı dinleyicilerin tepkisini çekti.
D) Senin sözlerin bizleri derinden etkiledi.

29) Enes hızlı bir şekilde…
Yukarıdaki boşluk hangisiyle tamamlanırsa yapısına göre farklı bir cümle ortaya çıkar?
A) okuldan çıkarak eve gitti.
B) evin yolunu tuttu, yolda arkadaşını gördü.
C) arabasına binip yanımızdan ayrıldı.
D) yürürken yolda bir kazaya şahit oldu.

30) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Neler söylediğini kimse duymadı.
B) Seninle arkadaş olmaktan mutluyum.
C) Dergideki haberi duyunca çok şaşırmıştım.
D) Tembellikten yakınıyor, çare arıyordu.

[/toggle]

[toggle title=”Cevap Anahtarı”]

1.B – 2.C – 3.D – 4.C – 5.A – 6.C – 7.C – 8.A – 9.C – 10.B – 11.A – 12.B – 13.B – 14.D – 15.D – 16.C – 17.A – 18.C – 19.D – 20.D – 21.C – 22.D – 23.C – 24.D – 25.A – 26.C – 27.A – 28.D – 29.B – 30.D

[/toggle]

[toggle title=”Arşiv Olarak İndirin”]

Screenshot_9

[button-red url=”https://drive.google.com/open?id=0B6RjLyaQ9MpZbTQxajhOX0t1dGc” target=”_target” position=”center”]Arşiv Olarak İndirmek İçin Tıklayınız[/button-red]

[/toggle]

 • Yazının Bağlantısı: Cümle Çeşitleri Soruları
 • Tarih: 8 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Cümle Çeşitleri Soruları
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü