Çağdaş Eğitim Ders Notları

Çağdaş Eğitim;

 1. Öğretim
 2. Öğrenci Kişilik Hizmetleri => Sosyal-eğitsel etkinlikler + Sosyal Yardımlar + Özel Eğitim ve Özel Yerleştirme + Sağlık Hizmetleri
 3. Yönetim

Kültürel Evrimin Öğeleri: İcat, birikim, yayılma ve uyum sağlama.

Manevi kültürün manevi kültürün hızına yetişememesi durumunda kültür boşluğu oluşur.

Bireyde topluma karşı kayıtsızlık hissine yabancılaşma denir.

Toplumcu görüş daha çok mesleki rehberliğe önem verir.

Gelenekçi eğitim felsefeleri konuya dönük, gelişimci eğitim felsefeleri ise çocuğa dönüktür.

Anaokulları 4-6, anasınıfları 5-6 yaşları kapsar.

İlköğretimde rehberliğin gerekliliği 1874 yılında Milli Eğitim Genel Kanunu’nda vurgulanmıştır.

Ginzberg mesleki seçimin ardışık bir gelişimsel yapı üzerinden geliştirileceğini vurgular. Meslek şans ya da tesadüf değildir der. Hayal, deneme, gerçekçi evre.
Mesleki olgunluk kavramı Super’e aittir. Benlik kavramı önemlidir.
Epe ihtiyaçkar önemli der. Moslow’dan etkilenmiştir. Kişilik ile meslek seçimi arasında nedensne bir ilişki vardır der.
Holland insanları belirli kişilik tiplerine ayırmıştır.

 • Yazının Bağlantısı: Çağdaş Eğitim Ders Notları
 • Tarih: 18 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Üniversite Notları
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Çağdaş Eğitim Ders Notları
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü