Barbitürik

Barbitürik

Barbitürik asit türevlerine ve benzeri her türlü yatıştırıcı üaca verilen genel ad.

Barbitürik asit ya da malonüür, fosfor oksiklorürlü ortamda, ürenin malonik asitle birlikte 100°C’ta ısı-tılmasıyla elde edilir. Barbitürik asit türevleri ikiye ayrılır: Barbital öbeği (dietilmalonilür); fenobarbital öbeği (fenü etil malonüür). Bunların tümü üpta uyutucu, yatıştırıcı, sakinleştirici, uyuşturucu olarak kullanılır.

Barbitürik Zehirlenmeleri

Barbitürik asit türevleri zehirlenmeleri (barbitürizm) yirmi yıl kadar önce % 20-25 oranında ölümle sonuçlanırken, bu oran günümüzde % 2’nin altına düşmüştür: 1 gr barbitürik kullanan bir insan ölebilir; buna karşılık 10 gr barbitürik kullanan bir insan ölmeyebilir. Çünkü her şey kullanım hızına, niteliğine, alınan maddeye ve öbür zehirleyici maddelerle birleşmesine bağlıdır. Gerçekte, böbrek salgılamasını artıran ve uzun komalara neden olan uzun etkili barbitürikler üe karaciğer bozukluklarına yol açan ve dolaşım, solunum yollarına yüksek oranda zarar veren hızlı ve kısa etkili barbitürikler ayırt edilebilir. Yani tedavi yöntemi, kullanılmış barbitürik cinsi tanımlandıktan sonra belirlenebilir. Ama her iki durumda da, üacın alınmasından bir süre sonra barbitürik “sarhoşluğu” ve koma durumu başlar. Barbitürik “sarhoşluğu*’, tutarsız sözler söyleme, akü karışıldığı, dengesizlik, bulantılar, kusmalar biçiminde kendini gösterir ve hemen ardından uyku durumu başlar. Uykudan sonra gelen koma sakin ve derindir: Kas gerginliği azalır; kemik-kiriş ve kemik-deri refleksleri yok olur; gözbebeği ışığa tepki göstermez; solunum yavaş, düzensiz ve gürültülü bir hal alır; atardamar kan basıncı (tansiyon) düşer. Derin komaya girmiş hastaların hemen hastaneye kaldırılması gerekir. Tedavinin amacı, koma sırasında beden sıvıları dengesini korumak, üre yoluyla zehirin atılmasını kolaylaştırmak (sidik çıkarımının çoğaltılması), solunum ve dolaşımda ortaya çıkan bozuklukları önlemektir.

Uyku İlaçlarının Kötü Kullanımı

Barbitürik asit türevlerinin, sinir hastalıklarının uzun süreli tedavilerinde sakinleştirici olarak, ruhsal bozukluklarda yatıştırıcı olarak kullanılmaları, önemli zehirlenmelerin ansızın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu zehirlenmeler, kızıl ya da kızamıkçık döküntüleri görünümünde deri döküntüleri, bölgesel ödemler, süreğen (Jeri hastalıkları, eklem ve kas ağrıları biçiminde ortaya çıkar. Bir barbitürik asit türevini uyku ilacı olarak kullanma alışkanlığı, uzun sürede sinirsel ve ruhsal bozukluklara yol açabilir. Baş ağrıları, denge bozuklukları, konuşma güçlüğü, düşünme yetisi,

bellek ve duygulanma yetisi bozuklukları da, dikkat edilmesi, bunlara yol açan ilacın kullanımının kesilmesini gerektiren süreğen zehirlenme belirtileridir.

 • Yazının Bağlantısı: Barbitürik
 • Tarih: 15 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Bilgi Bankası
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Barbitürik
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü