Atasözleri ve Deyimler Testi

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin anlamı “başkasından etkilenme ile ilgilidir?

A) Bağa bak üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun.

B) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.

C) Kır atla yatan ya huyundan ya suyundan.

D) Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Taşıma su ile değirmen dönmez.

B) Ak akçe kara gün içindir.

C) Sakla samanı gelir zamanı.

D) Güvenme varlığa düşersin darlığa.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük grubu deyim olarak kullanılmamıştır?

A) Çocuk, daldaki kırmızı elmaya göz dikmişti.

B) Ali’nin parmağı arkadaşının gözüne girdi.

C) Son davranışlarıyla herkesin gözünden düştü.

D) Çok çalışarak öğretmenin gözüne girdi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gözleri parlamak” deyimi, gözlerinde sevinç ve istek belirmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Gecenin zifiri karanlığında kedinin gözleri parlıyordu.

B) Gözleri parladığı için hemen farkedildi.

C) Kaybolan çocuğunu bulan annenin gözleri parlıyordu.

D) Balık yemek insanın gözlerini parlatırmış.

5. Aşağıdaki deyimlerden hangisi  gözlerinin içi gülmek deyiminin zıt anlamlısıdır?

A) Yüzünden düşen bin parça olmak

B) Yüzünde güller açmak

C) Ektiğini biçmek

D) Aklına uymak

6. “Bir iş yaparken, karışan çok olursa sonuca gitmek zorlaşır, anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akıl akıldan üstündür.

B) El atına binen tez iner.

C) Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.

D) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

7. Aşağıdakilerin hangisinde Eskiden söylediğinin tersini söylemeye başlamak anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Sanki bütün sınıf ağız birliği etmişti.

B) O kadar çok kızmıştı ki ağzına geleni söylüyordu.

C) Olayı anlatan kadın, polisler olay yerine gelince ağız değiştirdi.

D) Ağızdan laf almak konusunda onun üstüne yoktur.

8.   “Ameliyatın başarılı geçtiğini öğrenince…”

Yukarıdaki cümle aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanırsa “içi biraz rahatlamak”anlamı kazanır?

A) yüreğim cız etmişti.

B) yüreğimin yağı eridi.

C) yüreğim ağzıma gelmişti.

D) yüreğime su serpilmişti.

9.   “Çocuk, verilen ışı yapmıyor, mırın kırın ediyordu.”

Bu cümledeki “mırın kırın etmek” deyiminin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) işi ciddiye almıyordu.

B) ileri geri konuşuyordu.

C) kendi işine bakıyordu.

D) bahaneler ileri sürüyordu.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

Canını dişine takmış, bütün gücüyle kitabı bitirmeye koyulmuştu.

B) Son evladını da kaybetmiş, artık hayattan ümidini kesmişti.

C) Yıllardır bin türlü sıkıntı çekmiş, içine kapanık biri olmuştu.

D) Başarılarına her gün yenisini eklemiş, el üstünde tutulmaya başlanmıştı.

11. I. Çocuklar, annelerinin dönmesini dört gözle bekliyordu.

II. Ağabeyine çok düşkündü, onun bir dediğini iki etmiyordu.

III. Kardeşi ön ayak olmuş, bütün işlerini halletmişti.

IV. Babasının her öğüdünü dinliyor, başka kimseye kulak asmıyordu.

Yukarıdaki cümlelerdeki geçen deyimlerden hangi ikisi anlamca birbirinin karşıtı olarak kullanılabilir?

A) l-IV B) ll-IV

C) l-ll D) lll-IV

12. “dağ… kavuşmaz… insan…” atasözünü doğru olarak tamamlayan sözcükler hangi seçenekte verilmiştir?

A) Dağa – insan – kavuşur.

B) Ay – Ay’a – kavuşur.

C) Yol – yola – kavuşur.

D) İnsana – dağa – kavuşur.

13.  Çalışmayı sevmeyen rahatına düşkün kişilere iş buyurursan, o işi yapmamak için bir sürü yol gösterir. Bunun için atalarımız …….. demişler.”

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir?

A) Gölgede otur, gün kendi gelir.

B) Erkek koyun kasap dükkanına yakışır.

C) Nasihat istersen tembele iş buyur.

D) Kavun karpuz yata yata büyür.

14. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?

A) Kitap okumak bir sanattır.

B) Taşıma su ile değirmen dönmez.

C) Birlikten kuvvet doğar.

D) Zora dağlar dayanmaz.

15. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “bağışlama ile ilgilidir?

A) Bir başa iki yumruk vurulmaz.

B) Merhametin dünyada bir adı kaldı.

C) Aman dileyene kılıç kalkmaz.

D) Zalimin ömrü az olur.

– Bin duşun bir söyle.

– Düşünmeden öğrenmek boşa giden bir çabadır.” (Konfüçyüs)

– Kuş uçmaz, kervan geçmez.

16. Yukarıdaki cümleler anlam yönüyle aşağıdakilerden hangi gruba girmektedir?

A) Vecize – Atasözü – Deyim

B) Atasözü – Vecize – Deyim

C) Deyim – Vecize – Atasözü

D) Deyim – Atasözü – Deyim

17.Can sözcüğü hangi cümlede deyim içinde kullanılmamıştır?

A) Dedesini can kulağıyla dinliyordu.

B) Bu can bize emanettir.

C) Öğrenciler öğretmenin canını sıktılar.

D) Annesine kavuşmak için can atıyordu.

1.C 2.A 3.B 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.A 11.B 12.A 13.C 14.A 15.C 16.B 17.B

 • Yazının Bağlantısı: Atasözleri ve Deyimler Testi
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Atasözleri ve Deyimler Testi
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü