Anlamına Göre Cümleler Çalışma Kağıdı

Bilal KIŞ tarafından hazırlanan çalışma kağıdıdır. İki sayfalık çalışma kağıdında konu anlatımı ve açık uçlu sorular mevcuttur.

Örnek etkinlik konuları: Aşağıdaki cümleleri anlamına göre (olumlu, olumsuz, soru, şart, ünlem) inceleyiniz.