8. Sınıf Yazım ve Noktalama Testi 2

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımında yanlışlıkyapılmıştır?

A) Bilinen en meşhur yıldız kümesi Samanyolu’dur.

B) Üzerinde kavuniçi bir kazak ve gri bir etek vardı.

C) Yemekten sonra tatlılardan bülbülyuvasını tercih ettim.

D) Bildiğim kadarıyla ipekböceği en fazla burada yetiştirilmektedir.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazımı doğrudur?

A) Hareketde birlik olmazsa fikirde bilgi de faydasızdır.

B) Harekette birlik olmazsa fikir de bilgi de faydasızdır.

C) Hareket de birlik olmazsa fikirde bilgide faydasızdır.

D) Hareketde birlik olmazsa fikir de bilgide faydasızdır.

3. Aşağıdakilerin hangisinde bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılmış birleşik sözcük vardır?

A) Geçen hafta yeni okuluna kayıt olmuş.

B) Nedense bu havalar beni hasta ediyor.

C) Projeye katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

D) Sizin de gelecek olduğunuzu duyunca çok mutlu oldum.

4. Sözcüğün Yanlış Yazımı Sözcüğün Doğru Yazımı
  çalıkuşu çalı kuşu
  at sineği atsineği
  balansı bal arısı
  beyefendi beyefendi
  başkomiser baş komiser

Tabloda kaç numaralı sözcüklerin yanlış ve doğru yazımları gösterilirken yanlışlık yapılmıştır?

A) 1 – 2                 C) 3-4                    B) 2-5                    D) 3-5

5.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazımında yanlışlık yapılan birleşik sözcük vardır?

A) İnsan, sahip olduğu şeylere şükür etmeyi bilmelidir.

B) Dedem, elinden geldiğince herkese yardım eden biriydi.

C) Doğal ortamın gittikçe yok olmasına sessiz kalmamalıyız.

D) Yakın zamanda onların da fikrini değiştireceğini zannediyorum.

6.   1. Ülkemizdeki okuryazar insan sayısı hızla artmıştır.

2. Türkler, eskiden konar göçer bir milletmiş.

3. Fazla önem vermediği için konuları üstün körü anlattı.

4. Hayvanat bahçesinde deve kuşu bile vardı. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcüklerin yazımı yanlıştır?

7.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcüğün yazımı doğrudur?

A) Bu filimi daha önce de izlemiştim.

B) Size bu konudaki fi kirimi söylemiştim.

C) Heyecanlandığı için alınından terler boşalıyordu.

D) Sabahtan beri yukarıdan garip sesler geliyor.

A) 1 – 2 C) 3-4

B) 2-3 D) 1 – 4

CEVAPLAR: 1)D 2)B 3) A 4)B 5) A 6)B 7)D