8. Sınıf Türkçe Testi: Cümlenin Ögeleri

1- “Rüzgâr esince, ağaçların yaprakları bize güzel şarkılar söylerdi.” cümlesinin nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) rüzgâr esince C) ağaçların yaprakları

B) güzel şarkılar D) bize

2- “Bahçe kapısının gıcırtısı, beni çok rahatsız ediyordu.” cümlesinin öğeleri, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Özne – belirtili nesne – zarf tümleci- yüklem

B) Zarf tümleci – özne – dolaylı tümleç – yüklem

C) Belirtili nesne – özne – zarf tümleç – yüklem

D)Dolaylı tümleç – özne – belirtili nesne – yüklem

3- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi belirtisiz ad tamlamasıdır?

A) Bölgedeki felâketin nedeni yağmur sularıydı.

B) Balkondan düşen, büyük saksıydı.

C) Arkadaşım çalışkan bir öğrencidir.

D) Son gördüğümde müdürün odasındaydı.

4-

I. Babam her zaman bize uyar.

II. Amacını bir türlü karşısındakine anlatamamıştı.

III. Çocuklar üç ay sonra okula alışabildiler.

IV. Gönüllülerden ikisi az sonra hazır olsun.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri öğeleri ve öğelerinin sıralanışı bakımından aynıdır?

A) I. ve II. B) II. ve III.

C) I. ve III. D) I. ve IV.

5- “Başkan, İzmir’e dün gelmiş” cümlesindeki unsurların dizilişi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Özne-yer tamlayıcısı-yüklem

B) Özne-yer tamlayıcısı-zarf tümleci-yüklem

C) Zarf tümleci-yer tamlayıcısı-özne-yüklem

D) Özne-zarf tümleci-özne-yüklem

6- “Arkadaşım bana bisikletini verdi.”cümlesinde aşağıdaki unsurlardan hangisi yoktur?

A) yer tamlayıcısı B) zarf tümleci C) özne D) nesne

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklemden önceki kelimelerin tamamı dolaylı tümleç görevindedir?

A) Babadan kalma eski evinde mutluydu.

B) Bu yıl sonbaharda tatile çıkacak.

C) Olanlardan kendini sorumlu tutuyordu.

D) Başarısında ailesinin payı büyüktü

8- “Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethiyle yeni bir çağ açmıştır.” cümlesinin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir?

A) Nesne-Özne-Dolaylı-tümleç-Yüklem B) Özne-Zarf tümleci-Belirtili nesne-Yüklem

C) Özne-Zarf tümleci-Belirtisiz nesne-Yüklem

D) Özne-Dolaylı tümleç-Belirtisiz nesne-Yüklem

9- “Türkiye coğrafyası irili ufaklı dağlarla doludur.”

Cümlesinin öğeleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Özne-Zarf tümleci-nesne-yüklem

B) Özne-Zarf tümleci-Yüklem

C) Nesne-Yüklem-Edat tümleci

D) Özne-Belirtisiz nesne-Yüklem

10-“Gurbete giden insan sevdiklerini düşünür.” cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) insan

C) sevdiklerini

B) gurbete giden

D) gurbete giden insan

11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu “dolaylı tümleç” olan sözcükler üzerindedir?

A) Tembellerle işsizler daha çok yorulurlar.

B) Bu melodinin temposu çok hızlı çalınmalı.

C) Evimizde gün aşırı temizlik yapılıyor.

D) Yolcular, otobüsle hava alanına gittiler.

12- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir sıfat tamlamasıdır?

A) Evimizin karşısında yeni bir okul açıldı.

B) Öğretmen, güçlenen her yürekte bir alevdir.

C) Ben çocukken şişman bir kalfamız vardı.

D) Çocuklara hayat kaynağı olan sensin.

13- “Dostunuzun evine sık sık gidiniz.”

Cümlesinin öğeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gizli özne-zarf tümleci-dolaylı tümleç-yüklem

B) Gizli özne-yüklem-dolaylı tümleç-zarf tümleci

C) Gizli özne-dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem

D) Gizli özne-belirtili nesne-dolaylı tümleç-yüklem

14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur ?

A) Biz bu geziye gideceğiz.

B) Geceyi uyuyarak geçirdik.

C) Erkenden yola çıkacağız

D) Sabah çok geç kalktım

15- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeler “yüklem – tümleç – özne” şeklinde sıralanmıştır?

A) Akşamüzeri gitti Erdal.

B) Yazlıkta çok güzel eğlendik.

C) Biri, diğerini sırtına aldı.

D) Söyledi, az önce öğretmenimiz.

16- “Bu akşam televizyonda güzel bir film varmış.” cümlesinde öğelerin sıralanışı, aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?

A) Özne – dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem

B) Zarf tümleci – özne – dolaylı tümleç – yüklem

C) Dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem – özne

D) Zarf tümleci – dolaylı tümleç – özne – yüklem

17- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğelerine ayrımı yanlıştır?
A) O gece / konukları / evin hanımı ve beyi/ bahçe kapısına kadar / geçirdiler.
B) Çevresinde kimse kalmayan adam / boşa geçen yıllarına / şimdi / üzülüyordu.
C) Dün / çocukların okula / gitmediğini öğrenince / hemen okul idaresini aradı.
D) İhtiyar adamın alaycı bir dille konuşması / ilginçti.

18- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neyi, nerede, nasıl” sorularının tümünün cevabı vardır?
A) Sabah kahvaltısında portakal suyu içti.
B) Eğitimini yurt dışında başarıyla sürdürüyor.
C) İyilik yapmayı bir görev sayardı. dersimiz.com
D) İşe geç kalmamak için saati kurmuştu.

19-Öğrencilik yıllarımda bu kitapçıdan her hafta şiir kitabı alırdım.” Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Dolaylı tümleç      B) Belirtisiz nesne

C) Zarf tümleci       D) Belirtili nesne

20- “Oğlu bir nisan gecesinde gitmişti.” Bu cümleyle öğeleri ve öğelerinin dizilişi bakımından özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu fotoğraf beni eski günlere götürdü.
B) Elinde bir demet gülle çıkageldi.
C) Sahadaki oyuncular iyice yorulmuştu.
D) Sınıf arkadaşlarım Antalya’ya gitmişler.

21- Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde farklı bir öge vurgulanmıştır?
A) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
B) İki aslan bir posta sığmaz.
C) Sayılı koyunu kurt kapmaz.
D) Armut dalının dibine düşer.

22- “Arkaya baka baka, yere yuvarlanmaksızın istenen istikamette kaç adım gidilebilir?”

Sorusuna verilecek cevap, cümlenin hangi öğesi olur?

A) Özne B) Nesne
C) Zarf tümleci D) Yüklem

23- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, cümlenin öğesi olmayan bir ara söz kullanılmıştır?

A) O düşüncesiz insan, Kaya, ben görmeyeli ne kadar da değişmiş.

B) O gün, sen de hatırlayacaksın, Serkan bize gelmişti.

C) Ülkemiz, bu şehitler diyarı, bizim gayretimizle yükselecektir.

D) Haşim’in şiirleri, Piyale’dekiler, bize çok güzel geliyordu.

24- Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmaktadır?
A) Sinemaya gitmekten vazgeçince eve döndük.
B) Ankara’ya bir saatte gitmek imkânsızdı.
C) Kocaman evi annesiyle beraber yavaş yavaş temizlemişler.
D) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.

25- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış işaretlenmiştir?
A) O gün ev pırıl pırıldı.
B) Ak akçe kara gün içindir.
C) Az önce arayan, annemdir.
D) Çocukluk günlerim burnumda tütüyor.

Test bitti, cevaplarınızı kontrol ediniz.

[toggle title=”Cevap Anahtarını Gör”][/toggle]

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Türkçe Testi: Cümlenin Ögeleri
 • Tarih: 15 Mayıs 2017
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Türkçe Testi: Cümlenin Ögeleri
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü