8. Sınıf Testi – Karışık 22 Soru

1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.

Taksi şoförü Ersin, İstanbul’dan Antalya’ya uçakla gelip Kalkan’da tatil yapacak olan Gevher’i havalimanından Kalkan’a götürme üzere Gevher ile anlaşmıştır. Anlaşmalarına göre Kalkan’dan hareket edecek olan Ersin, Gevher’in uçağı Antalya’ya indiğinde aynı zamanlı olarak havalimanında olacak ve Gevher’i havalimanından alıp hiç beklemeden Kalkan’a geri dönecektir. Sabah saat 08.30’da Kalkan’dan hareket eden Ersin’in aracının lastiği patladığı için Ersin yolda iki saat zaman kaybetmiştir. Bu zaman kaybını azaltmak için aracının hızını artırmış ve yarım saat gecikmeli olarak saat 13.00’da havalimanına varmıştır. Gevher’in İstanbul’daki evi, İstanbul Yeşilköy Havalimanı’na 1 saat 15 dakika mesafededir. Gevher ise sabah kalkmak için kurduğu saatin 25 dakika geri kalması ile kalkışından on dakika önce hazır bulunacağı uçağı kaçırmış ve bir sonraki uçağa binerek 45 dakika süren standart bir yolculuktan sonra bir sonra Antalya Havalimanı’na 35 dakika gecikmeli varmıştır.

1. Buna göre Gevher, Antalya Havalimanı’na indiğinde saat kaçtı?

A) 12. 45 B) 12.30

C) 13.05 D) 13.15

 1. Gevher, Kalkan’da tatil yapacak olan Ersin’i, Antalya Havalimanı’ndan alacaktır.
 2. Arabanın lastiği patlamasaydı Ersin, havalimanına 12.30’da varacaktı.
 3. Ersin, Gevheri almak için Kalkan’dan hareket edecektir.

2. Yukarıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) II ve III D) I ve IV

Karşıma ilk çıkan lüks otelden içeriye girdim. Oteldeki iç mimari gözlerimi kamaştırmıştı. Otelde çalışan küçük çocuğun gözbebekleri, “Sabahın altısında bu adamın burada ne işi var?” der gibiydi. Çocuk, beni odama kadar götürüyordu. Çok sempatik bir görünüşü vardı. On altıncı katta asansörden indik. Bana odayı gösterecek çocuğun peşlinden yürüyordum. Çocuk kısa bir koridoru geçti, bir odanın önünde durdu. Ben de durdum. Kapıyı açtı, içeri girdik. Perdeler sıkı sıkıya kapalı. Çocuk perdeleri açıp dışarıyı göstermek istedi. Engel oldum. Lambaları yaktı. Bir şey isteyip istemediğimi sordu. İstemediğimi söyledim. Bahşişini verdim, gitti.

3. Bu parçadaki olay, yer, zaman ve kişiler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

OLAYYERZAMANKİŞİLER
A)Yazarın tatil macerasıOtel odasıGeceYazar ve otel odası
B)Yazarın otel adasına gitmesiOtelSabahYazar ve çocuk
C)Otelin güzelliğiKoridorAkşamÇocuk ve güvenlik görevlisi
D)Otelde bir gezintiAsansörÖğlenAdam ve yazar

4. Aşağıdakilerden hangisi “alışkanlık kazanma”ya uygun bir örnektir?

A) Bir çocuğun kendisine çikolata verilmeye devam edildiği halde davranışı göstermemeye başlaması

B) Bir çocuğun kendisine çikolata verilmeye devam ettiği halde davranışı eskisinden daha az göstermeye başlaması

C) Bir çocuğun kendisine çikolata verilmese bile davranışı devam ettirmesi

D) Bir çocuğun kendisine çikolata yerine şeker verilince davranışı gerçekleştirmemesi

tabela sorusu

5. Anadolu veya fen liselerini kazanmak isteyen öğrencilerde bulunması gereken bazı özellikler, yukarıdaki kartlarda belirtilmiştir. Bu kartlara göre aşağıdakilerden hangisi, öğrencilerde bulunması gereken bir durum olamaz?

A) Belirli aralıklarla konuları gözden geçirmek

B) Kendi hedefini belirleyerek bu doğrultuda çalışmak

C) Kendisine verilen programı harfiyen yerine getirmek

D) Konuları daha iyi anlamak için bolca soru çözmek

Bertuğ 4 yaşındadır. Ailesi Bertuğ’un çok zeki bir çocuk olmasını istemekte, bu nedenle Bertuğ anaokulundan döndüğünde, onunla özel olarak ilgilenmektedir. Bertuğ ise okuldan arda kalan vakitlerde oyuncak robotuyla oynamak ya da bilgisayarda vakit geçirmek istemektedir. Geçen gün babası Ahmet Bey’le yaptıkları resimleri tersinden sıralama çalışmasında, babasının çok sayıda tekrarına rağmen, Bertuğ nesneleri babasının istediği gibi sıralayamamış ve babasını çok sinirlendirmiştir. Ahmet Bey, Bertuğ’a neden beni izlemiyorsun, neden uyarılarımı dikkate almıyorsun diyerek kızmaktadır. Bertuğ son zamanlarda babasının birlikte ders çalışma isteğine karşı çıkmakta ve ders çalışma zamanı geldiğinde de babaannesinin koltuğunun altına saklanmaktadır.

6. Yukarıdaki paragrafta anlatılan duruma göre Ahmet Bey’in Bertuğ’a davranışlarını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

A) Korumacı

B) Baskıcı

C) Mükemmeliyetçi

D) Israrcı

İngilizce dersinde bir türlü istediği başarıyı elde edemeyen Ahmet, sınıf rehber öğretmenine “Öğretmenim, inanın çok çalışıyorum; ancak yine de bu dersi başaramıyorum” demiştir.

7. Sınıf rehber öğretmeni, aşağıdakilerden hangisini söylerse Ahmet’le empati kurmuş olur?

A) Üzülme Ahmetçiğim. Sen de diğer derslerinde çok başarılısın.

B) Ahmetçiğim, diğer derslerinde çok başarılısın; inanıyorum ki biraz daha gayret edersen bunu da başarırsın.

C) Ben de senin gibi İngilizce dersine çok çalışır, ancak yine de istediğim başarıyı elde edemezdim.

D) İngilizce dersine çok çalıştığın halde başarılı olamadığın için üzülüyorsun.

İnsanlar, karşılaştıkları problemler karşısında kendi benliklerini koruyabilmek için birtakım yollara başvururlar. Bu yollardan birisi de yansıtmadır. Yansıtma, bireyin kendi suçunun acısını bir başka eşyadan veya insandan çıkarmasıdır.

8. Yukarıdaki yansıtma tanımından yola çıkarak aşağıda sözü edilen kişilerden hangisinin bu yola başvurduğu söylenebilir?

A) Fakir bir kimsenin milli piyango bileti alıp zengin olabileceğini düşlemesi

B) Başarılı bir sporcunun genel sağlık kontrolünde kalp hastası olduğunu öğrenmesi ama bunu göz ardı etmesi

C) İşte patronuyla tartışan bir kişinin araba sürerken bile bile çukurlara girmesi

D) Cüzdanı kaybolan birinin, “İnşallah fakir biri bulur.” demesi

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 1. Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce birer Latin dilidir.
 2. Zamanın, insanoğlunun fiziğinde tahribat yapması doğal değil mi?
 3. Dünya kılasiklerinin çoğunu okulumuzun kütüphanesinde bulabilirsiniz.
 4. İstanbul Boğazı’ndan kılavuz almadan geçmek yasaktır.

Lise son sınıf öğrencisi Elif, hangi mesleği seçeceği-

ne karar veremediğini söyleyerek rehberlik servisine başvurmuştur. Ailesi doktor olmasını istemekte, Elif ise doktor olursa karşılaşacağı zorlukları düşünerek bu mesleği istememektedir. Elif, için için tiyatrocu olmayı istemekte, ancak bunu ailesine nasıl söyleyeceğini bilememektedir.

10. Elif’e yardım verirken psikolojik danışmanın nasıl davranması uygun değildir?

A) Elif’e tüm dünyada yaşanan ekonomik krizi hatırlatarak, ailesinin haklılığını vurgulaması, tiyatrocu olmaya kalkarsa para kazanamayacağını ve mutlu olamayacağını söylemesi

B) Elif’e doktorluk ve tiyatroculuk mesleklerini daha iyi değerlendirebilmesi için, bu mesleği yürüten insanlarla konuşmasını önermek

C) Elif’e onu en iyi tanıyan kişinin yine kendisi olduğunu ve en uygun kararı yine kendisinin vereceğine inandığını söyleyerek onu desteklemek

D) Elif’in zayıf ve güçlü yönlerini daha iyi tanımasına ve böylece daha gerçekçi karar almasına yardım etmek

“İnsan, annesini üzer mi hiç?”

11. Yukarıdaki cümlenin yapı ve anlam özelliği aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru verilmiştir?

Grafikte kuzey yön: Yapıca olumlu

Grafikte güney yön: Yapıca olumsuz

Grafikte batı yön: Anlamca olumlu

Grafikte doğu yön: Anlamca olumsuz

A) B)

서鱸盵ꇛ盵퍌퍜ꇫ盵 서鱸盵ꇛ盵퍌퍜ꇫ盵

C) D)

서鱸盵ꇛ盵퍌퍜ꇫ盵 서鱸盵ꇛ盵퍌퍜ꇫ盵

Tamer Bey, uzun bir yolculuğa çıkmaya karar vermiştir. Ancak yola çıkalı 10 dakika olmadan evdeki ütüyü kapatıp kapatmadığı konusunda kuşkuya düşmüş ve bu nedenle eve geri dönmüştür. Ütüyü kontrol ettikten sonra yola çıkan Tamer Bey, üç saatlik yolculuğun ardından bir mola vermiş, mola bittikten iki saat sonra da benzinlikte durmuş ve benzin almıştır.

12. Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak yolculuğun anlatılan kısmına kadarki alınan yol/zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir?

 

A) ZAMAN

Nj鱸盵ꇛ盵퍌퍜ꇫ盵YOL

B) ZAMAN

Nj鱸盵ꇛ盵퍌퍜ꇫ盵YOL

C) ZAMAN

Nj鱸盵ꇛ盵퍌퍜ꇫ盵YOL

D) ZAMAN

Nj鱸盵ꇛ盵퍌퍜ꇫ盵YOL

13 ve 14. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplandırınız.

YETENEK

1 2 3 4 5

BAŞARI

 

1 2 3 4 5

AhmetAlperAyşe
MertMurat

Aysel

Mustafa

Serdar

Selim
AbdiCenk

Bülent

Nimet
Kaya

Nergis

MengüAygülDenizÖzalp
Sevinç

Kenan

Zafer

Ceyhun

Arzu

Mehmet

Öğrencilerin öğrenme yetenekleri ile derslerdeki başarı seviyelerini karşılaştırmaya imkan sağlayan tabloya “Başarı – yetenek tablosu” denir. Başarı ve yetenekler, 1’den 5’e kadar notlarla derecelendirilir. 1 en düşük, 5 ise en yüksek derecedir. Yukarıdaki tabloda 25 kişilik bir sınıfın başarı – yetenek karşılaştırılması verilmiştir.

Tarık, Bülent’e göre daha hafif ve daha uzundur. Halil, Bülent’ten daha ağır, Tarık’tan daha uzundur.

15. Bu üç kişiden en hafifi ile en uzunu, sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Tarık, Bülent

B) Halil, Bülent

C) Tarık, Halil

D) Bülent, Tarık

I. Arzu ve Mehmet, yeteneklerinin altında başarı sergilemektedir.

II. Sınıfın en yeteneklilerinden biri olan Ahmet, yeteneğinin çok altında başarı sergilemektedir.

III. Mert, Murat ve Aysel’in başarıları yeteneklerinin altındadır.

IV. Mengü, Mustafa ve Serdar’ın başarı düzeyi, yeteneğine uygundur.

V. Selim’in başarısı, yetenek düzeyinden oldukça farklıdır.

13. Bu tabloya dayanarak yukarıdaki yargılardan hangisine/hangilerine varılamaz?

A) Yalnız III B) I ve V

C) II ve IV D) IV ve V

14. Tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Başarı ve yetenek arasında en büyük farklılaşma Ahmet’tedir.

B) Mustafa ve Serdar, yeteneklerine uygun başarı sergileyen öğrencilerdir.

C) Deniz, yeteneğinin altında başarı sergilemiştir.

D) Mengü’nün yetenek ve başarısı dengededir.

Muhsin Usta, boya sandığını eline alarak her sabah yorgun adımlarla ilerledi bu caddede.

16. Bu cümle için hangisi söylenemez?

A) Yüklemine göre eylem cümledir.

B) Anlamına göre olumludur.

C) Öğe dizilişine göre devriktir.

D) Çatı bakımından dönüşlüdür.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Akşam yemeklerini bazen otelin lokantasında yiyoruz.

B) Havuza indiğimde hep ona rastlamak rahatsız ediyor beni.

C) Depolarımızda bir yıl yetecek buğday mevcut bulunmaktadır.

D) Bana kimse hayatım boyunca böyle bir söz söyleyemedi.

鱸異ꇛ異퍌퍜ꇫ異

Yukarıda kare şeklinde olan bir alan özel bir güvenlik sistemiyle korunmaktadır. Bu alanın belli yerlerine S1, S2, S3 ve S4 ile gösterilen dört adet lazer ışını konularak alana giriş-çıkışlar kontrol edilmektedir. Karelere bölünen bu alanda, kareyi oluşturan her uzunluk 1 birimdir. Lazerlerin korudukları alanlar şu şekildedir:

 • S1 lazeri 3 birim aşağı ve 2 birim sağı kontrol etmekte
 • S2 lazeri 2 birim aşağı ve 4 birim sağı kontrol etmekte
 • S3 lazeri 1 birim sol ve 2 birim aşağıyı kontrol etmekte
 • S4 lazeri ise 1 birim yukarı ve 2 birim solu tespit etmektedir.

18. Yukarıda verilen bilgilere göre karelere bölünen bu alanın en çok hangi bölgesi korunmaktadır?

A) Güneyi B) Kuzeyi

C) Batısı D) Doğusu

19. Bu alana giren bir hırsız, yakalanmamak için hangi bölgeyi tercih etmelidir?

A) Alanın tam ortasını

B) Güney bölgesini

C) Güneybatı bölgesini

D) Kuzeydoğu bölgesini

Bu sanatçımızın acaba hangi yapıtı kalıcı olacak, hangi yapıtı zaman içinde unutulup gidecek? (I) Bunu, bugünden kestirebilmek zor; (II) ayrıca böyle bir yorum yapmak da bence gereksiz.(III) Bırakalım, yarının insanı kendisi seçsin seveceği, devanlı okuyacağı veya unutacağı yapıtları … (IV)

20. Yukarıdaki nuramalandırılmış şekilde belirtilen noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlıştır?

A) IV B) II C) III D) I

(I) Kitapla ilgili düşüncelerimi daha önce de ifade ettim. (II) Kitap benim için bilginin kaynağı veya bilgiyi ulaştırma aracıdır. (III) Ülkemizdeki kitap okuma oranları ile ilgili istatistikler pek fazla iç açıcı değil. (IV) Ülkemizde altı kişiden biri yılda bir kitap okuyor.

21. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili söz, ötekilerden farklı bir öğedir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

Bir sanatçı aynı konuda çok sayıda ürün ortaya koyamadığında sanat dünyasından silinir gider.

22. Bu cümlede, sanatçıların hangi özelliği belirtilmek istenmiştir?

 1. Evrensel konuları ele alma
 2. Yaratıcılık yönü güçlü olma
 3. Yapıtlarıyla ders verme
 4. Her düşünceye saygılı olma

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Testi – Karışık 22 Soru
 • Tarih: 8 Mayıs 2017
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Testi – Karışık 22 Soru
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü