8. Sınıf Testi – Dilbilgisi Karışık 34 Soru

İnsan, ağaca benzeyen dünyada yaşadıkça yarı ham yarı olmuş meyve gibidir.

1. Bu cümlelerdeki eylemsilerin türleri hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) sıfat eylem, ad eylem, zarf eylem

B) ad eylem, sıfat eylem, zarf eylem

C) sıfat eylem, zarf eylem, sıfat eylem

D) sıfat eylem, zarf eylem, ad eylem

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteş çatılı bir eylem, edilgen yapılmıştır?

A) Sabaha doğru kasabaya gidildi.

B) İyiyi, kötüyü birbirine karıştırmayın.

C) Burada zorla çalıştırıldım.

D) Olay, sabaha kadar evde tartışıldı.

3. “Yaptığım hatanın sonuçlarına da katlandım.” cümlesindeki özne-yüklem ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Sesin geldiği yöne doğru bakındı.

B) Eşyalar bir gün içinde satıldı.

C) Korkulduğu için dışarı çıkılmadı.

D) Bütün sorunlarını çözmüştü.

Biz yola çıkınca ….

4. Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse yüklem “etken-geçişsiz” olur?

A) sizi aramışlar.

B) güneş doğdu.

C) söylemişler.

D) size haber verilmiş.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Aile büyüğümüz olduğu için / bizimkiler / ona / yardım etmişti.

B) Tek bir söz söylemeden / mektubu / cebime / koydu.

C) Hepimiz / çok / şaşırmıştık / ağustos ayında / buraya kar yağdığına.

D) Bu şiirler / akla geldikçe insanı yaralayan duyguların tercümanıydı.

6. Aşağıdakilerin hangisinde birinci dize yüklem görevindedir?

A) Bir sarmaşık uyanıyordu uykusundan

Geriniyordu bir eski duvarın sıvasında

B) Eskici dükkanındaki asma saat

Çiçek bir şal atmış omuzlarına

C) Kısmetindir yer yer gezdiren seni

Arşa çıkan akıbet yer yer seni

D) Sarp dağlardan örülmüş duvar içindeyim

Nerdesiniz güneşler, nerdesiniz ovalar

 1. Gözlemlerini yazıya aktarabilen güzide yazarlarımızdan biriydi.
 2. Anlam yoktur senin olmadığın evde, bu kent, bu dünyada.
 3. Rüzgar, birdenbire çıktı; her yeri birbirine kattı.
 4. İstediklerimi getirirse görevine son vermeyeceğim.

7. Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Üç tanesi yapıca birleşiktir.

B) II.cümlede yan cümlecik yer tamlayıcısı

görevindedir.

C) Dört cümle de biçimce olumludur.

D) Bağlı, sıralı cümle vardır.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne ortaklığı vardır?

A) Başarıyı yakalayabilirsiniz; ama size deneyim yok gösterecektir.

B) Akşama güzel bir film var; beraberce bunu izleriz.

C) Evin ihtiyaçları bitmiyor ki; her gün yeni bir şeyler alıyorum.

D) Babamı buralarda herkes tanır, saygılı ve iyi bir insan olarak bilir.

9. Aşağıdakilerden hangisi “biçimce olumsuz, anlamca olumlu” bir ad cümlesidir?

A) Size bu eşyaları vermeyecek değilim.

B) Köyün muhtarını dün gece kaybettik.

C) Herhalde onunla gidecek değilsin.

D) On yıl önce bir kazadan dolayı felç olmuş.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiille kurulmuş yan cümlecik, temel cümlenin yer tamlayıcısıdır?

A) Sinemada gördüklerimi anneme bir bir anlattım.

B) Annem beni soranlara evde yok demiş.

C) Konu seçimine her zaman önem veririm.

D) Gelenler, AB’nin üst düzey bürokratlarıydı.

Parayı kazanırken tutumlu olabiliyorsan ileride sıkıntı çekmezsin.

11. Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birleşik cümledir.

B) Koşul cümlesi yer almıştır.

C) Öznesi ortak ve gizlidir.

D) Yan cümlenin görevi nesnedir.

Eşim yüzmeyi; ben ise yürümeyi seviyorum.

12. Bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu hangisinde vardır?

A) Onu dinlemediğimi anlayınca azarlamaya başladı.

B) Yarın gece sen amcana, ben de dayıma gidiyorum.

C) Neslin son kuşak temsilcisi de aramızdan ayrıldı .

D) Hepimiz söylemiştik; ama hiçbir şey üstlenmedik.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne gereksizdir?

A) İnsan, sevdiklerine yardım etmeli; tehlikelerden korumalıdır.

B) Onu iç yıl önce ben Kaş’ta tatil yaparken görmüştüm.

C) Bu duvarı hemen boyamak ve onu süslemek istiyorum.

D) Paniğe gerek yok, çocuğu bulacağız.

14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi gereksiz kullanılmamıştır?

A) Sıcaklık sıfırın altında eksi beş dereceydi.

B) Bu çinilerin tamamını ben kendim yaptım.

C) İnsan, yaşanmış tecrübeleriyle ayakta kalır.

D) Okulun bayan bir müdiresi vardı.

Rahime halam, oldukça zengin; fakat yardımsever değildi.

15. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yanlış bağlaç kullanımı

B) Ek eylem eksikliği

C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

D) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanımı

Romanın baş kahramanı tıpkı Yaşar Kemal gibi kendini dağlara atar.

16. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi hangisidir?

A) Yanlış sözcük seçimi

B) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı

C) Çatı uyumsuzluğu

D) Özne-yüklem uyumsuzluğu

Aydınlarımız, türlü nedenlerden dolayı toplum sorunlarından uzak duruyorlar.

17. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne-yüklem uyumsuzluğu

B) Gereksiz sözcük kullanımı

C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

D) Çatı uyumsuzluğu

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Kocaman elleriyle güneş topluyor senin için karlı dağlardan.

B) Yolumuz yine gurbete düştü; bu da bizim kaderimiz.

C) Rahmetli Ali Taşçı, 23 Ekim 1952 yılında öldüğünde ardında otuz iki taş plak bırakmıştı.

D) İnce bardakta çay içmeyi sevdiği için bardağını da yanında taşıyor.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, zarf görevindedir?

A) Manav, büyük büyük patatesleri torbaya doldurdu.

B) Çocuk bulununcaya kadar soğuk soğuk terler dökmüştüm.

C) Kanyondaki ırmak gürül gürül akıyordu.

D) Üzerindeki ışıl ışıl kıyafet herkesin ilgisini çekmişti.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, ad eylemdir?

A) Düşman, kenti iki günde yağmaladı.

B) Onu korkutan, bir daha buraları görememekti.

C) Bilinmesi gereken şey, insanların nasıl mutsuz doğduğudur.

D) Bu iftiraları atanlar, bizleri sevmeyenlerdir.

21. Aşağıdaki dizelerin hangisinde üç fiilimsi türüne de örnek vardır?

A) Açmak için kendime ayak ucunda türbe

Aşındırdım bastığın toprağı öpe öpe

B) Geçmiş bir zamanı kalbim bulmak üzeredir

Tamamlanacaktır yarım kalmış rüyalar

C) Çekme üç beş günlük dünyaya esef

Dayan kalbim üç beş nefes kadarcık

D) O yarin yanında kadrim bilinmez

Kadrimi bilmeyen yarda nem kaldı

 

22. “Dağda mahsur kalan dağcılar, kısa sürede kurtarılmıştı.” cümlesindeki özne-yüklem ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A Programın ertelendiğini duyunca çok üzülmüştü.

B) Çocuk, annesinin eline sımsıkı tutunmuştu.

C) Parasını alamayacağını dıuyunca iyice gerilmişti.

D) Mavi bir ip balkona çekilmişti.

“Sanatçı bizi çok güldürdü.” cümlesindeki eylem, aldığı ek nedeniyle geçişsizken geçişli olmuştur.

23. Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki örneğe benzer bir durum vardır?

A) Konuyu öğretmenime yeniden anlattırdım.

B) Bebeğini savaşın bitiminde doğurmuş.

C) Okuma-yazma bilmediğinden mektubu bana yazdırdı.

D) Yarışmayı kazananlara ödülleri verildi.

24. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznesine göre etken; nesnesine göre geçişsizdir?

A) Küçük oğlumun boyu lisedeyken uzamıştı.

B) Sizinle ilgili birkaç yazı okumuştum.

C) Yaşamı bana sen sevdirdin.

D) Eski eşyaları muhtaç birine verdi.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, işi başkasına yaptırmıştır?

A) Kışlık giysileri dolaba kaldırdım.

B) Öykü yazarlığımı on yıl sürdürdüm.

C) Aşçıya biraz cacık da yaptırdım.

D) İki cebime de erik doldurdum.

Birçok insanı etkisi altına alan bu etkileyici oyun, yokluk yıllarında yazılmıştı.

26. Yukarıdaki cümleyle ilgili olarak;

 1. Ek eylem almıştır.
 2. “Birçok insanı etkisi altına alan bu

etkileyici oyun” sözcük öbeği, sözde özne görevindedir.

 1. “Yokluk yıllarında” sözcük öbeği, yer tamlayıcısı görevindedir.
 2. Yüklem çatı yönünden incelenemez.

hangisi/hangileri söylenemez?

A) Yalnız IV B) I ve II

C) II ve III C) III ve IV

Türk edebiyatının kültür deposu olarak da bilinen romancısı Ahmet Hamdi Tanpınar, romancılığımızın önemli kavşaklarından biridir.

27. Yukarıdaki cümlenin öğeleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Zarf tümleci, özne, dolaylı tümleç, yüklem

B) Özne, yüklem

C) Özne, nesne, yüklem

D) Nesne, yer tamlayıcısı, zarf tümleci, yüklem

28. Aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı, özne de yüklem de değildir?

A) – Elinizde ne var?

– Kitap.

B) – Çocuklar şimdi nerede?

– Evde.

C) – Hastanın burnu mu kanadı?

– Burnu

D) – Ne içerisiniz?

– Çay.

29. “Çocukluğumun geçtiği bu şehri terk etmek, yüreğimde her zaman depreşecek.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Özne

B) Yer tamlayıcısı

C) Nesne

D) Zarf tümleci

30. Pek çok kişinin iş bulmak için Anadolu’dan İstanbul’a geldiği biliniyor.

Yukarıdaki cümlenin özne çeşidi nedir?

A) Gerçek özne

B) Gizli özne

C) Sözde özne

D) Açıklamalı özne

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır?

A) Basın açıklaması benim tarafımdan saat dokuzda yapılacak.

B) İşimiz oldukça çok, evin boyası da yapılacak.

C) Filmi izlerken, 1970’lere, çocukluk yıllarına döndü.

D) Nağmelere gizlenmiş duyguları ustalıkla yansıtıyor.

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümle, görevi yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Başarılı olmak kimi zaman elimizde değildir.

B) Oyunu sahneleyişinde farklı bir özellik vardı.

C) Getirdiklerinden bize de ver biraz.

D) Ders çalışmaya bir hafta öncesinden başla.

 

33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülle belirtilen bölüm, cümlenin herhangi bir öğesi değildir?

A) Para biriktirebilirse, ki biriktirir, kısa sürede memlekete döner.

B) Bodrum’daki amcanızı, büyük olanı, üç aydır aramıyorsunuz.

C) Yemeği akşama, eşimin geldiği zamana, yetiştirmek zorundayım.

D) Biz martı, doğanın şenlendiği ayı, daha çok seviyoruz.

34. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Pantolon dikiminde bu terzi, İç Anadolu’da haklı bir üne sahip.

B) Bir şeyi isteyerek yapmak insanı mutluluğa, istemeden yapmaksa mutsuzluğa sürükler.

C) Köşkün bahçesindeki ulu çınarları, II.Abdülhamit’in diktirdiği söyleniyor.

D) Kara kış yine bastırdı; Çatak, dış dünyayla ilişkisini altı ay kopardı demektir.

BAŞARILAR.

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Testi – Dilbilgisi Karışık 34 Soru
 • Tarih: 8 Mayıs 2017
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Testi – Dilbilgisi Karışık 34 Soru
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü