8. Sınıf Sözcükte Anlam Etkinlikleri

1. Etkinlik : Sözcükte Çok Anlamlılık

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını ilgili alana işaretleyiniz

2. Etkinlik : Sözcükte Çok Anlamlılık

3. Etkinlik : Gerçek ve Mecaz Anlam

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz

4. Etkinlik : Gerçek ve Mecaz Anlam

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.

5. Etkinlik : Terim Anlam

6. Etkinlik : Terim Anlam

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcükler terimse “Doğru” terim değilse “Yanlış” seçeneğini işaretleyiniz.

7. Etkinlik : Gerçek, Mecaz, Terim Anlam

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.

8. Etkinlik : Soyut-Somut Anlam

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.